07/03/2023 | Yazar: Kaos GL

BAKAD ve Keskesor Amed, afet bölgesinde LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlallerini raporladı ve çözüm önerileri sundu.

“Deprem Sonrası Barınma Mekanları / Diyarbakır’da Depremden Hayatta Kalan LGBTİ+’lar” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

BAKAD ve Keskesor Amed, afet bölgesinde LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlallerini raporladı ve çözüm önerileri sundu.

Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (BAKAD) ve Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, afet bölgesinde LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlallerini raporladı ve çözüm önerileri sundu.

Diyarbakır’daki kadın, çocuk ve LGBTİ+ ağlarının katkı sunduğu, Atalay Göçer’in hazırladığı “Deprem Sonrası Barınma Mekanları / Diyarbakır’da Depremden Hayatta Kalan LGBTİ+’lar” raporu, depreme ve deprem sonrası duruma LGBTİ+’lar açısından genel bakış bölümüyle başlıyor. Ardından deprem sonrası geçici barınma mekanlarında kalabilen ve kalamayan LGBTİ+’ların deneyim paylaştığı bölüm geliyor.

Geçici barınma mekanlarında ihlal edilen haklar arasında; yaşama hakkı, barınma hakkı, ayrımcılık yasağı, sosyal hizmetlere erişim hakkı, mal ve hizmetlere erişim hakkı ve özel hayata saygı hakkı yer alıyor:

“Sayılan haklara erişimin depremle birlikte spesifik bir hal aldığını ve katmerlenerek zorlaştığını söylememiz gerekiyor. Geçici barınma mekanlarının mevcut ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı göz önünde bulundurulduğunda deprem sonrası müdahalelerle ilgili olarak acil önlem alınması kendini bir zorunluluk olarak ortaya koyuyor.”

Rapor “Geçici barınma hizmetleri sona erdiğinde LGBTİ+’ları neler bekliyor olacak?” sorusuyla, çözüm önerilerinin sıralandığı “Neler yapılabilir?” bölümüyle sona eriyor:

• Afet programlarında çalışan kişilerin toplumsal cinsiyet ve cinsel çeşitlilik hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması (bunu devlet kurumları üstlenmiyorsa toplumsal dayanışma ağları olarak inisiyatif alınması).

• “Kadın/çocuk/özel gereksinimli/yaşlı/göçmen (sığınmacı, mülteci vs.) programları” dışında/yanında LGBTİ+ kapsayıcı programların da oluşturulması (mevcut yasal düzenlemeler buna imkân vermiyorsa toplumsal dayanışma ağları olarak sahadaki LGBTİ+ aktivistleriyle işbirliği geliştirilmesi).

• Afet programlarında ihtiyaca göre yönlendirilebilecek ve görev alabilecek LGBTİ+’ların yer alması (mevcut siyasi koşullar buna imkân vermiyorsa toplumsal dayanışma ağları olarak sahadaki LGBTİ+ aktivistleriyle işbirliği geliştirilmesi).

• Geçici barınma mekanlarında LGBTİ+’lar için güvenli alanların oluşturulması, mahremiyetin gözetilmesi, temel ihtiyaç ve hizmetlere erişimin sağlanması için mekanizmaların oluşturulması (mevcut afet ve acil durum müdahale hizmet anlayışının LGBTİ+ kapsayıcı olmaması nedeniyle toplumsal dayanışma ağları olarak sahadaki LGBTİ+ akti vistleriyle iş birliği geliştirilmesi).

• Acil durumlarda LGBTİ+’ların güvenliklerini tehlikeye atabilecek ayrı bir barınma yerine yönlendirilmemesi, tahliye durumunda gerekli hazırlıkların yapılması, yönlendirilen barınma mekanının güvenli ve elverişli koşullara sahip olduğunun teyit edilmesi (mevcut afet ve acil durum müdahale hizmet anlayışının LGBTİ+ kapsayıcı olmaması nedeniyle toplumsal dayanışma ağları olarak sahadaki LGBTİ+ aktivistleriyle iş birliği geliştirilmesi).

• LGBTİ+’lar için acil ihtiyaç fonu oluşturulması için fon veren kurumlarla iletişim geliştirilmesi, izleme çalışmalarının desteklenmesi.


Etiketler: insan hakları, yaşam, kent hakkı, barınma
İstihdam