07/09/2006 | Yazar: Ali Erol

Kaos GL dergisinin Kış 2000 tarihli sayısı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 16.02.2000 tarih ve 2000/1 sayılı kararla ‘küçükler için muzır nitelikli’ bulunmuş ve dergi poşet içinde satılmaya başlamıştı. Kaos GL bunun üzerine Kurul’a bir dilekçe yazmıştı. Bu dilekçe ve yanıtını okumak için…

Kaos GL dergisinin Kış 2000 tarihli sayısı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 16.02.2000 tarih ve 2000/1 sayılı kararla “küçükler için muzır nitelikli” bulunmuş ve dergi poşet içinde satılmaya başlamıştı. Kaos GL bunun üzerine Kurul’a bir dilekçe yazmıştı. Bu dilekçe ve yanıtını okumak için…

KAOS GL

T.C.

BAŞBAKANLIK

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KURULU

SAYIN BAŞKANLIĞINA

04.07.2002

KAOS GL, Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi’nin sahibiyim. Dergimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gey (erkek eşcinsel) ve lezbiyen (kadın eşcinsel) bireylerin ahlâkî, sosyal, kültürel ve politik gelişimleri için, eşcinsellik realitesini tartışmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Söz konusu tartışmanın başta sosyoloji ve psikoloji bilimleri olmak üzere, edebi ve bilimsel yaklaşımların yol göstericiliğinde yapılmasına rağmen, Kurulunuzca, dergimiz 16.02.2000 tarih ve 2000/1 sayılı kararla “küçükler için muzır nitelikli” bulunmuştur. Ekte sunduğum Yaz/2002 tarihli 11. sayıda olduğu gibi ilgili yasa çerçevesinde dergimiz kapalı zarf içinde satılmaktadır.

Toplumun içinde aileleriyle beraber yaşayan eşcinsel vatandaşlar açısından, eşcinsellik ile küçüklerin manevi gelişimi arasında olumsuz bir bağın kurulması tarafımızca kabul edilemez olmakla beraber, daha önce vermiş olduğunuz kararınızın irdelendiği tebliğden hareketle dergimizi gözden geçirdiğimizi belirtmek isteriz. Bu gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda dergimizin şu anki haliyle poşette satılmasını gerektirir şartları taşımadığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda son yıllarda kamusal alanda fiziken görünür olmaya başlayan gey ve lezbiyen vatandaşların duygu ve düşünceleriyle içeriği şekillenen KAOS GL Dergisinin “poşette satılması” çelişkisinin giderilmesi gerektiği kanısındayız.
Ekteki mevcut Kaos GL dergisinin Yaz 2002 tarihli 11. sayısının Kurulunuzca incelenmesi ve bu inceleme sonucunda poşette satılması yönündeki Kurulunuz kararının kaldırılmasını talep ediyorum.

Ali Erol
KAOS GL Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi


*


T.C.

BAŞBAKANLIK

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KURULU

SAYI: B.O2O.MNK./0.00.00.000/ 29/7/2002

KONU: ALİ EROL KAOS GL
(Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi)


İLGİ: 04.07.2002 tarihli yazınız.

İlgi yazınızla gönderilen KAOS GL isimli derginin YAZ 2002 tarih ve 11 nci sayısının incelenerek dergi hakkında uygulanan «sınırlama kararının» kaldırılması talep edilmektedir.
3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı yasanın 4 ncü maddesinin 7 nci fıkrasında; «Kurulca haklarında Küçükler için Muzır olduğuna üç defa karar verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki baskılarında yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler için muzır netlikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler...»
Ayrıca aynı maddenin 8 nci fıkrasında da; «Haklarında Kurulun her hangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine «Küçüklere Zararlıdır» damga ve işaretini basarak içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satışa arz edebilirler...» hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki kanun metinlerinden de anlaşılacağı üzeri yasanın 4 ncü maddesinin 7 nci fıkrasına göre; bir eser hakkında satışa arz edilmeden önce eser sahibinin isteğine göre kurulun ön inceleme yaparak yayının muzır olmadığı doğrultusunda karar verebilmesi için; o yayın hakkında daha önce 3 defa muzır kararı verilmiş olması ve eserin müteakip sayısının yayıma sunulmadan önce kurula gönderilmesi gerekmektedir.
Kurulumuza gönderilen mezkur yayın hakkında Kanunun aradığı şartların oluşmadığı ve yayının 1117 sayılı yasanın 4 ncü maddesinin 8 nci fıkrasına göre poşete girdiği anlaşıldığından dergi hakkında yapılacak bir işlem bulunulmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Ali Çakı

Müsteşar Yardımcısı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Başkanı


Etiketler: insan hakları
Dijital