10/11/2009 | Yazar: Seçin Tuncel

Irk, etnik köken, din, inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık meselesini ele alan, bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Huku

Dernekler Burada, Sendikalar Nerede? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Irk, etnik köken, din, inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık meselesini ele alan, bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği ‘Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi’ kapsamında 6–7 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da ‘İletişim ve Ağ Kurma Semineri’nde buluştu. 

KAOS GL’nin 24-25 Ekim’de düzenlediği İşçi Buluşmasında sendikalı çalışanların güvencesi varken, sendikalı LGB çalışanlarının aynı haktan yararlanamaması, Türkiye’deki  sendikaların  çalışma mevzuatına cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılığa karşı maddeler ekleyen ya da bu nedenle bir yönerge öneren ve yürürlüğe sokan sendika sayısının çok az olması, yurtdışındaki birçok sendikanın LGB çalışanlara yönelik sekretaryası varken ve bu alanda birçok gelişme yaşanırken ülkemizdeki sorunların hâlâ devam etmesi gündeme gelmişti. 

Ayrımcılıkla mücadele için düzenlenmiş iletişim ve ağ kurma seminerine asıl görevleri çalışanların hak savunuculuğunu yapmak olan sendikalardan sadece Tek-Gıda İş Sendikası ve BTS’nin (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) katılması dikkat çekiciydi.

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi koordinatörü Burcu Yeşiladalı ‘Çağrı yapıldığı ve davet gönderildiği halde sendikaların müdahil olmak için başvurmadığını’ söyledi.
 
Yoğun geçen iki gün projenin tanıtımı ile başladı, kurumlar ikili grup çalışmalarıyla tecrübelerini paylaşıp, mevcut ağlarını ortaya çıkardılar. Hazırlanan sunumlar iki gün boyunca sergilendi. 
 
İstanbul Bilgi üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden Sevinç Eryılmaz Dilek ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma GörevlisiUlaş Karan ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendikaların Ayrımcılıkla Mücadele Alanındaki Çalışmaları Üzerine Haritalama Çalışması’nın rapor sunumunu, TCK Kadın Platformu ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu adına CEDAW Gölge Rapor Lojistik SorumlusuŞehnaz Kıymaz Bahçeci CEDAW Gölge Rapor Sürecinde Kadın Ağları sunumunu, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu adına Av. Seda AkçoAyrımcılık Yasağı ile İlgili Eğitim El Kitabının Tanıtımı, Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Eğitim El Kitabının Tanıtımını İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl ve Araştırma Görevlisi Ulaş Karansundu.
 
Ayrımcılıkla Mücadele Alanında Ortak Çalışmalar Yürütmek adlı Atölye çalışmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır katılımcılarla birlikte fikir alışverişinde bulunarak yürüttü.
 
İnsan hakları Ortak Platformu yönetim kurulu üyesi Levent Korkut ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu Türkiye Koordinatörü Nurcan Kaya ‘Ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması’ ile ilgili Kanun Taslağını sundular.
İHD, ROMDER, Tarih vakfı, Mazlum-Der, CİSST, Engelliler Konfederasyonu, Mezopotamya Kült. Ve Day. Derneği, Hacı Bektaş VeliAnadolu Kültür Vakfı,Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği, ENAD, Türkiye Körler Vakfı, İ.Ü Özürlü Öğrenciler Destek Birimi, Engelli İnsan Hakları Derneği, İHAD, Sosyal değişim Derneği, RUSİHAK, TOHAV, Mor-El Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Derneği ve Kaos GL Derneğini bir araya getiren seminere katılan dernek üyeleri ve aktivistler; sunumların ve atölye çalışmalarının verimli olduğunu fakat bu çalışmanın devamını getirilmesi gerektiğini, sivil toplumun güçlenmesi ve ayrımcılıkla mücadele için daha sık yan yana gelmek istediklerini dile getirdiler.
 

Etiketler: insan hakları
İstihdam