30/07/2010 | Yazar: Nevin Öztop

15-23 Temmuz tarihleri arasında New York’ta yapılan CEDAW (K

Engelli Kadınların Gündemi İlk Kez CEDAW’da Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
15-23 Temmuz tarihleri arasında New York’ta yapılan CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) toplantısında, Türkiye’de yaşayan engelli kadınların insan hakları ilk kez gündeme geldi. CEDAW komitesine teslim edilen Gölge Raporu, 29 Mayıs günü Türkiye Körler Federasyonu’nda basın çalışanları ve kadın örgütü temsilcileri ile de paylaşıldı.
 
 
Basına ve Kamuoyuna,
 
Bilindiği gibi özellikle görme engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama uyum konularında çeşitli politikalar üreten ve bu politikalar doğrultusunda eylem planları geliştirip uygulayan Türkiye Körler Federasyonu, engelli kadınların sorunlarıyla da yakından ilgilenmektedir. Görme engelli derneklerinin üst örgütü olan Federasyonumuzun yüzde otuzunu görme engelli kadınlar oluşturmaktadır.
 
Son beş yılda engelli kadın hareketinde, görme engelli kadınlar kurultayları, çeşitli konularda konferanslar, paneller düzenlenerek önemli adımlar atılmıştır. Artık engelli kadınlar yaşadıkları sorunlarla ilgili farkındalıklarını artırıp sorun alanlarını belirleyerek çalışma yürütmeye başlamışlardır. Bu sorun alanlarıyla ilgili eğitim çalışmaları yürütmektedirler. Bu çalışmaların başında Federasyonumuza bağlı engelli örgütlerinde yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHEP) gelmektedir. Şimdiye kadar bu eğitimi 50 engelli kadın almıştır.
 
Ayrıca engelli kadın hareketinin önemli adımlarından biri de; Federasyonumuza bağlı Altı Nokta Körler Derneğinin, görme engelli kadınları bilinçlendirme amacını taşıyan Kibele Dergisi’nin çıkarılmasıdır.
 
Engelli kadın hareketinin önemli sonuçlarından biri de; bu gün sizlerle paylaşacağımız engelli kadınların saptanan sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirildiği tematik raporun CEDAW komitesine sunulmasıdır. Türkiye’den ilk olarak engelli kadınlar adına hazırlanan tematik rapor Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesinin düzenlediği 46. kadın toplantısında sunulmuştur. 15-23 Temmuz tarihleri arasında New York’ta düzenlenen toplantıda ‘’Gölge Rapor’’ sunan ülkelere önce bir eğitim verilmiştir. Daha sonra CEDAW komitesi üyelerine her ülke on dakika olarak sunum yapılmış ve bu sunumların ardından komite üyeleri tarafından sorular sorulmuştur. Ülkemiz adına sunulan gölge rapor CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın Platformunun işbirliğiyle hazırlanmıştır. Federasyonumuzun kadın komisyonu tarafından hazırlanan engelli kadınlarla ilgili tematik rapor yapılan işbirliği sonucu gölge raporla birleştirilerek sunulmuş, böylece engelli kadınlarla diğer kadın örgütlerinin bütünlük içerisinde çalışmaları adına son derece önemli bir adım atılmıştır. Engelli kadınların ülkemizdeki durumu Komite üyelerinin dikkatini çekmiş ve hem gölge raporun komiteye sunumu sırasında, hem de hükümet raporunun sunumu sırasında engelli kadınlarla ilgili 7 soru sorulmuştur. Bu sorular, engelli kadınların sayısı, engelli kadınlarla ilgili sağlıklı veri toplanıp toplanmadığı, kurumlar arasında engelli kadınların sorunlarının çözümüne ilişkin koordinasyonun olup olmadığı, engelli kadınlarla ilgili geçici özel önlemlerin alınıp alınmadığı, kırsal kesimde yaşayan engelli kadınların sorunlarının neler olduğu, engelli kadınların iş yaşamı ve sağlık hizmetleri hamilelik ve doğum sonrasında hizmetleri içeren çalışmaların yürütülüp yürütülmediği konularını içermektedir. En çarpıcı olanı da hükümetimizin, engelli kadınlarla ilgili sorulan sorulara yanıt verememesidir. Hükümetimiz tarafından yalnızca özürlülerin evde bakımı ve özürlülerin istihdamında kontenjan uyguladıkları vurgulanmıştır. Bu yanıtları yeterli bulmayan komite üyeleri, toplantıya katılan engelli kadın temsilcimizden daha ayrıntılı bilgiler alarak nihai kararlarda bu konuları gündeme getireceklerini belirtmişlerdir.
 
Bilinmelidir ki engelli kadınlar olarak bu tavsiye kararlarının kesinleşmesinden sonra bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağız. Ayrıca kadın örgütleriyle daha sıkı ve bütüncül bir iş birliği yaparak eylem planları geliştireceğiz. Devletin engelli kadınlarla ilgili verdiği hizmet uygulamalarında söz sahibi olabilmek için yetkililerle temaslarda bulunarak bu kararların yaşama geçirilmesi konusunda çalışmalar yürüteceğiz.
 
Bunlarla da kalmayıp bundan sonra hazırlanacak olan “Gölge Rapor” ya da ‘’Tematik Raporla’’ engelli kadınları ülkemiz adına temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu başlangıcın, engelli kadınlar adına tarihi bir gün olarak kayıtlara geçmesini istiyoruz. Çok önemsediğimiz ve heyecan duyduğumuz bu sonuçları kamuoyuna duyurur, hepinize engelli kadınlar ve federasyonumuz adına saygılar sunarız.
 
 
ŞULE SEPİN
Kadın Komisyonu Bşk. ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı


Etiketler: kadın
Nefret