10/08/2007 | Yazar: Kaos GL

Akşam gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, 8 Ağustos tarihli köşesinde feministlere ve lezbiyenlere karşı küfür ve hakaret içeren, toplumun feministle

Akşam gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, 8 Ağustos tarihli köşesinde feministlere ve lezbiyenlere karşı küfür ve hakaret içeren, toplumun feministlere ve lezbiyenlere düşmanlık ve ön yargı beslemesini sağlayabilecek, onları yanlış ve olumsuz lanse eden bir yazı yayımladı. Kaos GL Derneği bu yazıyı protesto eden bir metin hazırladı.

Basına ve kamuoyuna,

8 Ağustos tarihli Akşam gazetesinde Engin Ardıç imzasıyla, feministlere ve lezbiyenlere karşı küfür ve hakaret içeren, toplumun feministlere ve lezbiyenlere düşmanlık ve ön yargı beslemesini sağlayabilecek, onları yanlış ve olumsuz lanse eden bir yazısı yayınlanmış bulunmaktadır.

Yazıda lezbiyenlerin erkek düşmanı olduğuna dair bir ifade bulunmaktadır. Bunun yanı sıra feministleri ve lezbiyenleri aşağılamak için "ablacı" ve "sevici" gibi toplumda hakaret için kullanılan sözcükler yer almıştır.

Öncelikle lezbiyenliğin erkek düşmanlığı anlamına gelmediği tartışmaya gerek dahi olmayacak kadar açık bir olgudur. Lezbiyenlik cinsel bir yönelimdir ve nasıl ki heteroseksüel bir erkeğin sırf erkeklerle birlikte olmadığı için erkek düşmanı olduğu iddia edilemiyorsa, aynı şekilde lezbiyenlerin de sırf erkeklerle birlikte olmadıkları için erkek düşmanı oldukları iddia edilemez. Pek çok farklı sınıftan, sosyo-kültürel katmandan gelen lezbiyenleri aynı kefeye koyup, bir topluluk hakkında olumsuz bir yargıda bulunup, toplumun bu olumsuz yargıyı benimsemesine basın yoluyla aracılık edilemez. Lezbiyenler hakkında bu tip aşağılama, ayrımcılık içeren bir yazının yayınlanması, hem yazarı Engin Ardıç'ın kişisel sorumluluğunu hem de yazıyı yayınlayan Akşam gazetesinin kurumsal sorumluluğunu doğurur. Böyle bir yazının yayınlanması Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince suç olduğu gibi Basın mevzuatına da aykırıdır.

Kaldı ki, derneğimiz bünyesinde pek çok lezbiyen-feminist olmakla birlikte, bütün lezbiyenlerin feminist, bütün feministlerin lezbiyen olmayacağı, sanırız ki konuya dair pek birikimi olmadığı anlaşılan Engin Ardıç'ın dahi malumlarıdır. Engin Ardıç'ın lezbiyenler hakkında yazmış olduğu daha önceki pek çok yazısı da aynı biçimde hakaret, aşağılama ve ayrımcılık içermekte olup, kendisi köşesinde sistematik olarak eşcinsellere hakaret etmekte ve toplumu eşcinsellere karşı düşmanlığa sevk etmektedir.

Derneğimiz toplumda var olan eşcinsellere yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek üzerine yasalara uygun bir biçimde kurulmuş bir dernektir. Medyada eşcinseller yönelik bu tip olumsuzlamaların sürdürülmesi eşcinsellere yönelik ayrımcılığı arttıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti (TC) devletinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde imzaladığı uluslararası metinlerde eşcinsellere yönelik yasalarda ve fiilen mevcut olan ayrımcılığı ortadan kaldıracağını taahhüt ettiği bir dönemde, bu ayrımcılığın basın aracılığı ile yaratılması kabul edilemez. TC vatandaşı olan eşcinseller de en az diğer vatandaşlar kadar saygıyı hak etmektedirler. Bu tip olumsuz yargıların toplumda yaygınlaşmasının sağlanması, daha çok eşcinsel vatandaşın şiddet ve ayrımcılık görmesine neden olacak, toplumsal huzurun tesis edilememesine yol açacaktır. Akşam gazetesi ve Engin Ardıç'ın bu tip bir tutumu sürdürmeme ve basın ilkelerine uygun yayın yapma sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu nedenlerle, açıkça ayrımcılık ve aşağılama içeren bu yazıdan dolayı Akşam Gazetesi ve Engin Ardıç hakkında gereken disiplin soruşturmasının başlatılmasını talep ediyoruz.

Kaos GL Derneği Adına

Hukuk Sekreteri Av. Yasemin ÖZ
Etiketler: medya
bülten