24/05/2023 | Yazar: Aslı Alpar

“LGBTİ Genişleme Raporu”nda, Türkiye’de LGBTİ+’ların haklarının korunması için yetkililere ve Avrupa Birliği’ne tavsiyeler yer alıyor.

ERA, Türkiye’yi böyle raporladı: Yasaklanan yürüyüşler, en temel hakların ihlali, deprem sonrası artan eşitsizlik Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

ERA ve ILGA-Europe, genişleme ülkelerinde LGBTİ+’ların insan hakları ihlallerini tespit etmek ve hak ihlallerinin önlenmesi için yetkililere önerilerde bulunmak için 2023 LGBTİ Genişleme Raporu’nu yayımladı.

Genişleme ülkeleri 27 üye devletten oluşan Avrupa Birliği’nin gelecekteki potansiyel adaylarını tanımlıyor. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bu ülkeler Bosna-Hersek; Karadağ; Moldova, Kuzey Makedonya; Arnavutluk; Sırbistan ve Ukrayna, Gürcistan, Kosova'dan oluşuyor. 

Batı Balkanlar ve Türkiye Eşit Haklar Derneği’nin (ERA) yayımladığı rapora, Kaos GL Derneği’nin de yer aldığı SPoD, 17 Mayıs Derneği, HEVİ LGBTİ+ Hak, Eşitlik ve Varoluş Derneği, İnterseks Türkiye katkı sundu.

“Deprem bölgesindeki LGBTİ+'lar insani yardımdan mahrum kaldı”

Rapor 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından LGBTİ+ topluluklarının arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını, hayatta kalanlara destek verdiğini belirtip ekliyor: “Deprem bölgesindeki LGBTİ+'lar yardımlardan eşit şekilde yararlanamadı, halka açık alanlarda güvenli barınma hakkına erişemedi ve birçok temel ihtiyaçtan ve insani yardımdan mahrum kaldı.”

İki tavsiye: “Onur Yürüyüşleri’ni yasaklamayın yürüyüşe katılan LGBTİ+’lara dava açmayın”

Rapor’un Türkiye bölümü, 2022 yılında LGBTİ+’ların Anayasal hakları olan gösteri yürüyüşleri haklarının hukuksuz şekilde yasaklanması ve kolluğun LGBTİ+’lara yönelik saldırısına dair bilgilerle devam ediyor.

“Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere toplam 11 Onur Yürüyüşü etkinliği hukuka aykırı bir şekilde yasaklandı. Her birinde aktivistler yasağa karşı bir araya geldi ancak göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımı da dahil olmak üzere polis şiddetiyle karşılaştılar, yüzlercesi gözaltına alındı.”

Rapor, Onur Yürüyüşleri’ne dinci ve milliyetçi grupların saldırısını yeni bir eğilim olarak ortaya koyuyor. 8 Mart, 25 Kasım ve İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki polis saldırılarını da hatırlatıyor ve yetkilileri temel olarak iki konuda düzenlemeye gitmesi gerektiği tavsiyesini veriyor.

Bunlardan ilki, LGBTİ+’ların düzenlediği yürüyüşlere ya da alanda gökkuşağı bayrağı taşıyanlara yönelik 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın kötüye kullanılmasının sona erdirilmesi.

“Kanun çok muğlak ve yoruma açık; bu muğlak sınırlamalar polise ve valiliğe keyfi yorum hakkı tanıyor. Bu, Türkiye'nin kendi Anayasasına (Madde 34) ve Türkiye'nin taraf olduğu AİHS'ye (Madde 11) aykırıdır.

Rapordaki diğer tavsiye ise 2021 ve 2022'de çeşitli Onur Yürüyüşleri’ne katıldıkları için LGBTİ+'ların yargılanmamasına dair.

İktidarın nefret söylemi ve Anayasa tartışması da Rapor’un gündeminde

Rapor, “Sapkınlık normalleştirilemez, Ailen saldırı altında” sloganıyla yapılan nefret yürüyüşlerine, 9 Aralık’ta iktidar partisi AKP ve ortaklarının Meclis Başkanlığı’na getirdiği ayrımcı anayasa değişikliği teklifine ve iktidar partisinin nefret söylemine de dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği Türkiye’de hakları ihlal edilen LGBTİ+’lar için ne yapabilir?

Rapor, Avrupa Birliği’ne Türkiye için tavsiyeler de sunuyor:

·       LGBTİ+ insan hakları savunucularına, seçim kampanyası sırasında, sonrasında ve bu yılki Onur Haftaları boyunca kapsamlı koruma sağlamaya hazır olun.

·       LGBTİ+ sivil toplumunu finansal olarak desteklemeye devam edin o LGBTİ+ kişilerin bir araya gelmesi için güvenli alanlar sağlayın

·       Duruşma gözlemlerine katılın

·       Polisin LGBTİ+’lara yönelik şiddete karşı, özellikle kamusal alanda planlanan etkinliklerde koruma sağlaması gerektiğini Türkiye’deki yetkililere net bir şekilde hatırlatın.

·       Seçim gözlemine katılın ve LGBTİ+'lardan bu süreçte prooagandalarda nasıl bahsedildiğini izleyin

·       LGBTİ+'lara karşı nefret üreten STK'ları desteklemeyi bırakın

·       LGBTİ+ dernekleri üzerindeki baskıyla ilgili olarak devlet yetkilileriyle görüşün.

·       Türkiye'yi LGBTİ+ mülteciler için güvenli olmayan bir ülke olarak tanımlayın;

·       Türkiye’de özellikle interseks aktivistlerinin kapasitesini geliştirmek için daha fazla destek sağlayın.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, siyaset, onur yürüyüşü, dava
İstihdam