02/07/2010 | Yazar: Remzi Altunpolat

Figen Çok ile Ömer Kutlu’nun kitabında, “toplumlarda cinsellik konusundaki farklı değerlerin ve farklı bireylerin kabul edilmesi ve saygıyla karşılanması” programın

Figen Çok ile Ömer Kutlu’nun kitabında, “toplumlarda cinsellik konusundaki farklı değerlerin ve farklı bireylerin kabul edilmesi ve saygıyla karşılanması” programın hedeflediği değerlerden biri olarak tanımlanıyor.
 
Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Figen Çok ve Ömer Kutlu tarafından  “İnsan Gelişimi Programı” adıyla 12-14 yaş arası ergenlere yönelik cinsel eğitim programı oluşturulması kapsamında hazırlanarak daha önce Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan Ergenlerin Cinsel Eğitimi-Bir Program Denemesi başlıklı kitabın yeni basımı geçtiğimiz günlerde Pegem Akademi Yayınları tarafından yapıldı.
 
Yazarlar, Türkiye’de ergenlere yönelik cinsel eğitim programlarının olmaması ve cinsel eğitim eksikliğine bağlı sorunların her geçen gün artması düşüncesinden hareketle Türkiye’de okullarda düzenli ders dışı etkinliğe dönüştürülebilecek, 12-14 yaş grubunu hedefleyen, etkileşime dayalı bir cinsel eğitim programının hazırlanması ve etkinliğinin değerlendirilmesini amaçladıklarını belirtiyorlar. Cinselliğe çeşitli açılardan bakan disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanması, cinselliğe psikososyal gelişim açısından yaklaşması ve ergeni bütün gelişimsel özellikleriyle birlikte dikkate alması, okullarda psikolojik danışmanların/rehberlik uzmanlarının aracılığıyla geniş gruplar için sürdürülebilmesi, herhangi bir cinsiyet ayrımcılığına yol açmaması, kız ve erkek öğrencilerin programa birlikte katılması ve içeriğin kadın ve erkeğin fiziksel ve psikolojik gelişim konularına odaklanması programın taşıması hedeflenen genel özellikler olarak sıralanıyor.
 
“Yalnızca biliyorum de!” sloganı ile ABD Cinsellik Bilgi ve Eğitim Konseyi (Sexuality Information and Education Counil of United States- SIECUS) tarafından önerilen kapsamlı modelin bazı değişikliklerle Türkiye’ye uyarlanmasını içeren programda cinsel kimlik ve yönelim de ana kavram ve konular arasında yer alıyor. SIECUS’un 1996 tarihli yönergesinde yer alan ve Çok & Kutlu tarafından hazırlanan programda da benimsenen değerlerden biri olarak, “toplumlarda cinsellik konusundaki farklı değerlerin ve farklı bireylerin kabul edilmesi ve saygıyla karşılanması” sayılıyor. Cinsel yönelimin konusunda bilgilerin yer aldığı bir cinsel eğitim programında ergenin cinsel yönelimini değerlendirmesi kadar, cinsel yönelim konusundaki farklara duyarlılık ve saygının geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.
 
Figen Çok & Ömer Kutlu, Ergenlerin Cinsel Eğitimi- Bir Program Denemesi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.


Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam