17/12/2009 | Yazar: Özge Gökpınar

Lezbiyen, Gey ve Biseksüel (LGB) çalışanlar ikinci kez buluştular.

Eşcinsel Çalışanlar Ayrımcılığa Karşı Toplandılar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Lezbiyen, Gey ve Biseksüel (LGB) çalışanlar ikinci kez buluştular. LGB Emekçilerin yanı sıra sendikacılar, hükümet yetkilileri, akademisyenler ve hukukçular da buluşmaya katıldılar.

LGB İşçiler Buluşması, Çalışma Hayatı Projesi kapsamında 12 Aralık’ta yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok lezbiyen-gey ve biseksüel çalışan, LGBTT örgüt temsilcileri, sendika görevlileri, hükümet yetkilileri ve uzmanlar Ankara’da bir araya geldiler.
 
Cinsel Yönelimden Kaynaklı Ayrımcılık Sorunu
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından finanse edilen bu etkinlikte, LGB çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılıklar ele alındı. Ayrımcılıkların önlenmesi için sendika tüzüklerinde yapılabilecek değişiklikler, hukuki düzlemdeki hakların iyileştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi ve uygulamada neler yapılabileceği tartışıldı ve katılımcılar ortaklaşa fikir paylaşımında bulundular.
 
LGB Emekçiler, Sendikacılar, Hükümet Yetkilileri, Akademisyenler ve Uzmanlar Final Toplantısında Buluştu!
Cinsel yöneliminden dolayı işini kaybeden ve tekrar göreve gelmesinin önü kapanan futbol hakemi Halil İbrahim Dinçdağ da toplantıda hazır bulundu. Katılımcılar sırasıyla uzmanlar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı, Eğitim-Sen 5 no’lu Şube Kadın Sekreterliği, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri, Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu’ndan katılımcılar, İnsan Hakları Ortak Platformu Sekretaryasından katılımcılar, Öğretim görevlileri, avukatlardan oluşuyordu.
 
Kaos GL, Lambdaistanbul, Diyarbakır Piramit LGBTT Oluşumu, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu üyelerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan işçi ve memurlardı. DTP’nin kapatılması nedeniyle, toplantıya katılması beklenen milletvekilleri ve sendika görevlilerinden bazıları toplantıya icabet edemedi.
 
100 LGB Çalışan, 20 Sendikacı ile Görüşüldü!
Kaos GL’nin ev sahipliğini yaptığı bu “LGB Çalışanlar Final Toplantısı”nda Kaos GL Çalışma Hayatı Proje Koordinatörü Özge Gökpınar, katılımcılara etkinlik programı hakkında bilgi verdi ve toplantı tüm katılımcıların kendilerini tanıtması ile açıldı. Sonrasında Kaos GL’nin yürüttüğü “Çalışma Hayatında LGB Çalışanların Yaşadıkları Cinsel Yönelimden Kaynaklı Sorunlar ve Türkiye’de Sendikal Yapılanma ve LGB Bireylerin Süreçleri” projesi tanıtıldı. Temmuz ayından beri yürütülen bu proje için 40 LGB çalışanla anket, 100 LGB çalışanla birebir görüşme, 20 sendika görevlisi ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiş olup, 125 sendikaya ait tüzükler incelendi.
 
“Sendikalarımıza İhtiyacımız Var”
Bu incelemeler sonucunda ise LGB çalışanların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar raporlandı, sendikal duruma incelendi ve böylelikle “SENDİKALARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR” başlıklı kitap ortaya çıktı.
 
Kitabın çıkarılmasından önceki süreçten bahseden Gökpınar, amacın sorunları ortaya çıkarmak, sendika görevlileri ile görüşürken sendikal durumu öğrenmek ve aynı zamanda LGB çalışanların ihtiyaçlarını sendikacılara ifade etmek olduğunu söyledi. Sendika tüzük incelemesi ile ise, ayrımcılıklara karşı LGB çalışanların korunmadıkları anlaşılmış olup, tüm veriler doğrultusunda ayrımcılıkları önlemek için neler yapılabileceği üzerine yola çıktıklarını ifade etti. Sonrasında, proje üzerinden yapılan tüm çalışmaların ve ilerde neler yapılabileceğinin bir özeti niteliğinde olan video gösterimi oldu.
 
Kaos GL Süreci ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel Çalışanların Sorunları üzerinden LGBTT örgütlerin deneyimleri ve sorun yaşadığı için bu örgütlere başvuruda bulunan LGB çalışanların başvurularının değerlendirilme süreçleri deneyimleri Ali Erol moderatörlüğünde sunuldu.
 
LGBTT örgütlerden katılımcılar derneklerine gelen başvurulardan ve danışma hatlarını arayan LGB çalışanların sorunlarından bahsettiler ve bu sorunlar doğrultusunda verilen hukuki desteği anlattılar.
 
“LGB Çalışanların SES’e Başvurabilecekleri Olanakları Yaratacağız”
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Bedriye Yorgun, LGB çalışanların iş yaşamında yaşadığı sorunlar üzerinden sendikalarda yapılması gereken düzenlemeler hakkında söz aldı. Sendikaların mutlaka konuya özel olarak eğilmesinin gerekliliğini ifade eden Yorgun, daha önce çok da üzerine düşünmedikleri LGB çalışanlar alanının, Kaos GL tarafından yapılan bu çalışma sayesinde kendi fikriyatı içine müdahil olduğunu söyledi. SES olarak ilerde bu konu için özel olarak bir çalışma başlatacaklarını, gerek sendika içi eğitimler gerekse doğrudan LGB çalışanlara ulaşmak için, bu anlamda belli temel uygulamaları yapacaklarını ve LGB çalışanların böylelikle her hangi bir sorun karşısında doğrudan sendikalarına başvurma gücünü kendilerinde bulabilecekleri bir ortam yaratabilmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
 
“Geleneksellik ve Piyasa Kıskacında Eşcinsel Çalışanlar”
Akademisyen Denizcan Kutlu buluşma kapsamında, "Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: Geleneksellik ve Piyasa Kıskacında Eşcinsel Çalışanlar" başlıklı bir sunum yaptı. Birebir örneklemeler üzerinden giden Kutlu, özellikle gey işçi ve memurların sıkıntılarından, karşılaştıkları ortak problemlerinden bahsetti.
 
“Politika Düzeyinde LGB Çalışanların Çalışma Hayatı”
IHOP Sekretaryasından Feray Salman ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Devrim Sezer, “Politika Düzeyinde LGB Çalışanların Çalışma Hayatı” oturumunun katılımcılarıydı.
 
Akın Birdal’ın Mayıs ayında verdiği soru önergesine Başbakanlık’tan henüz gelen yazılı cevabın çalışma hayatıyla ilgili bölümleri Kaos GL’den Ali Erol tarafından sunuldu.
 
Feray Salman ve Devrim Sezer, 12 Eylül darbe anayasası olan şu an yürürlükte olan anayasanın toptan değiştirilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin yapılması için gerekli alt yapıları hazırlamak için neler yapılabileceğini anlattılar. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığından katılan Fatih Aydın da fikirlerini beyan etti.
 
“Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ile Mücadelede Sendikacıların Rolü”
“Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ile Mücadelede Sendikacıların Rolü” başlıklı oturum Eğitim-Sen’den Remzi Altunpolat modere etti.
 
LGB çalışanlar sendikalardan taleplerini belirttiler. Sendikaların LGB çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ve onları ayrımcılıklara karşı korumada nasıl bir rol oynadığı ya da oynaması gerektiği tartışıldı. Özge Gökpınar, DİSK ve KESK’in yeni anayasa için önerdikleri taslaklar içerisinde cinsel yönelim ibaresinin ilk defa geçtiğini anlattı.
 
“Sadece Genç-Sen’in Tüzüğünde Cinsel Yönelim Var”
Türkiye’ de sadece Genç-Sen tüzüğünde açık bir şekilde cinsel yönelimden dolayı ayrım yapılamaz ve yapanlar sendika bünyesinden atılır gibi yaptırımsal ifadelerin geçtiğini vurguladı. Daha sonrasında ise çoğu sendikanın tüzüğünde “her türlü ayrımcılığa karşı” bir tavırları olduğunu söyleyen ibarenin, uygulamada çok büyük farklılıklar gösterdiğini ve bunun için sendikaların tüzüklerinde ayrımcılık maddelerinin içi açılarak cinsel yönelimin net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökpınar, bunun için sendikalarla görüşmeler ve müzakereler yapılması gerektiğini söyledi.

Kadın Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi Nazik Işık ve Çalışma Bakanlığı İş müfettişi Doğan Keskin de bu anlamda neler yapılabileceğini, sendikaların tutumunu anlattılar.
 
“Çalışma hayatında ve sendikada karşılaştığımız sorunlar ve neler yapabiliriz?” sorusuna ise Av. Fırat Söyle ve Av. Yasemin Öz davalardan, yaptırımdan, hukuki haklardan hareketle cevaplar sundular. Anayasa değişikliği ve iş kanununun mutlaka düzenlenmesi gerektiğini vurguladılar.
 
Proje üzerinden yapılan tüm çalışmaların ve ilerde neler yapılabileceğinin bir özeti niteliğinde olan video, tüm katılımcılar ile beraber tekrar izlenerek toplantı tamamlandı.
 
Fotoğraflar: Leyla Rendekar
Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret