17/01/2020 | Yazar: Ali Erol

Kadir Has araştırmasının istenmeyen komşusu gene “eşcinsel” olurken, geçen senenin %55,3 oranı %46,5’e düştü…

“Eşcinsel” komşu istemiyor ama “AB üyeliği”ni desteklemekten de vazgeçmiyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadir Has Üniversitesi, “Türkiye Eğilimler Araştırması 2019” sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın “Sosyal-Kültürel Göstergeler” bölümünde, “Sosyal Kimliklere Göre Kamuoyunun Farklı Kimliklerle ‘Komşu Olma’ İsteği” sorgulandı. İstenmeyen komşu “eşcinsel” gene birinciliği kimseye bırakmadı.

On yıldır yapılan araştırmada 2018’de “eşcinsel” komşu istemeyenlerin oranı yüzde 55,3 iken, 2019’da “eşcinsel” komşu “istemeyen” oranının yüzde 46,5’e düştüğü görüldü.

“Komşu olmak isteyip, istemediğini” belirtmeleri için araştırmaya katılanlara, “Eşcinsel”, “Sığınmacı/mülteci”, “İçki içen”, “Evlenmeden birlikte yaşayan çift”, “Boşanmış erkek”, “Boşanmış kadın”, “Yabancı ülke vatandaşı”, “Öğrenci”, “Benden farklı siyasi görüşte olan” isimli “kişiler” verildi.

Öte yandan “komşu”luk isteği sorgulanırken, son dönemde gündemden düşmeyen “aile” tartışmaları vesilesiyle ölçülebilecek “akraba” kategorisinin “kişiler” listesinde verilmemiş olduğu görüldü.

“Eşcinsel” komşu istemeyen, “Sığınmacı/mülteci” komşu da istemiyor!

“Sosyal Kimliklere Göre Kamuoyunun Farklı Kimliklerle ‘Komşu Olma’ İsteği” sorgusunda verilen “Sığınmacı/mülteci” isimli “kişiler” ikinci sırayı alırken, “eşcinsel”den sonra bu “kişiler”in de “istenmeme” oranlarının bir önceki seneye göre yüzde 45,8’den, yüzde 43,3’e düştüğü ölçüldü.

Kadir Has Üniversitesi 2018 araştırma ekibi, “komşu” seçimlerine rağmen, “Türkiye’de toplumun farklı kesimleri ile ilişki kurma konusunda hoşgörülü olma durumunun arttığı görülmektedir” değerlendirmesi yapmıştı.

Kadir Has Üniversitesi’nin “Türkiye Eğilimler Araştırması”nda “eşcinsel”in istenmeyen “komşu” olarak başı çekmesi, nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazılarını taradığımız dosyadan “Tokattan” gazetesinden bir “köşe” yazısını hatırlayalım: “Mesela evinizi kiraya vermek istediniz... İki homoseksüel çift kiralamak için size geldi... Sırf homoseksüel oldukları için... Onlarla aynı binada olmaktan rahatsız olacağınız... Komşularınız, çocuklarınızın da rahatsız olacağını düşünerek "Vermem" diyemezsiniz... Derseniz; İstanbul sözleşmesi çıkar karşınıza... Cinsel tercihlere saygısızlıktan suçlanabilirsiniz..” 

T24’ten Mehmet Y. Yılmaz ise “Bunlar apartmanlarında eşcinsel komşuya da tahammül edemezler” diye yazmıştı: “Bunlar apartmanlarında eşcinsel komşuya da tahammül edemezler, trafikte her kuralı çiğneyip iki otomobil öne geçme isteğini de engelleyemezler. Zengin komşuya itirazları olmaz ama! O zenginlik ahlaksızlıkla kazanılmış olsa bile! Hırsızlıklarına çocuklarını ortak edenler de aslında aynı familyadandır.”

Araştırmanın “istenmeyen komşu” sırlamasında ikinciliğe yerleşen “Sığınmacı/mülteci” kategorisinden “kişiler”in barınma hakkı ihlallerini, Kaos GL Derneği’nin yayımladığı “Türkiye’nin LGBTİ Mültecilerle İmtihanı” raporunda da görmek mümkün.

Türkiye’de yaşayan LGBTİ mültecilerin barınma hakkı ihlallerini ortaya koyan Rapora göre en sık yaşanan barınma hakkı ihlali mülteci LGBTİ’lere ev verilmemesi. Görüşmelerde barınma sorunu yaşadığını beyan eden mültecilerin yüzde 34’ü yabancı olmaktan kaynaklı kendisine ev verilmediğini, yüzde 25’i emlakçı ve ev sahibi tarafından dolandırıldığını söylüyor. 

“Eşcinsel” komşu istemiyor ama “AB üyeliği”ni desteklemekten de vazgeçmiyor!

Kadir Has Üniversitesi Rektörünün, “10 yıldır Türk halkının düşünce, görüş ve tespitlerine ışık tutan Türkiye Eğilimleri araştırması içinde bulunduğumuz konjonktür açısından çok değerli bilgi ve veriler sunuyor. Bu araştırma ile Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam alışkanlıkları objektif bir şekilde ölçüyor.” dediği araştırmadan dikkat çeken ölçümlerden birkaçına daha göz atalım. 

Araştırma sonuçlarına göre, halkın yarıya yakını ekonomik olarak geçen yıla göre daha sıkıntıda olduğunu belirtiyor. Ege ve Marmara Bölgelerinde en büyük sorun ‘hayat pahalılığı’ olurken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ‘işsizlik’, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde ‘terör’, Akdeniz Bölgesi’nde ‘ekonomik durgunluk’ oldu.

Türkiye’nin en yakın dostu/müttefiki olarak görülen ülke yüzde 56,5 ile yine Azerbaycan olurken, Azerbaycan’ı KKTC ve Özbekistan takip etti. AB üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı ve NATO üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı 2018’e göre büyük değişiklik göstermeyerek sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 54,8 oldu.


Etiketler: insan hakları, barınma
bülten