26/03/2021 | Yazar: Kaos GL

EŞİK Platformu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişiminin yasallığını ve uluslararası hukuk açısından etkilerini incelemesi için Avrupa Konseyi’ne çağrıda bulundu.

EŞİK Platformu, Avrupa Konseyi’ne çağrıda bulundu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Konseyi’ne, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişiminin iç hukuk sistemine aykırı olduğunu belirterek, yapılan bildiriminin yasallığını ve uluslararası hukuk açısından etkilerini incelemesi için çağrıda bulundu.

340’tan fazla kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşan EŞİK Platformu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin olarak, bu girişimin Türkiye hukuk sistemine aykırı olduğunu ve Anayasa’yı ihlal ettiğini belirten bir mektupla 23 Mart 2021 tarihinde Avrupa Konseyi’ne çağrıda bulundu.

Platform, çağrı mektubumunda milletlerarası anlaşmalardan çekilmenin, paralellik ilkesi gereğince, bu anlaşmaların kabul ve onayları için geçerli olan hukuki usulün aynısı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini; Türkiye açısından bu usulün TBMM’den kanun çıkarılması şeklinde olduğunu; böyle bir onayın olmaması durumunda yapılan çekilme bildiriminin yasal olmadığını ve 87, 90, 104’üncü maddeler başta olmak üzere birçok Anayasa maddesini ihlal ettiğini ifade etti. Sözleşme’den çekilme girişiminin, Türkiye’nin Lanzarote Sözleşmesi, CEDAW ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi diğer tüm insan hakları sözleşmelerinden de çekilmesinin önünü açabileceğine dikkat çekti.

Konsey’e gönderilen çağrı mektubunda; kararın yayınlandığı günden bu yana, sadece kadın ve LGBTİ+ örgütleri tarafından değil, muhalefet partileri, barolar, insan hakları örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, belediyeler, üniversiteler, spor kulüpleri, farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri, holdingler, özel sektör örgütleri, akademisyenler, hukuk profesörleri ve başka bir çok örgüt ve birey tarafından gerçekleştirilmekte olan protesto eylemlerine, açıklamalara, imza kampanyalarına, dava girişimlerine dikkat çekilerek, toplumun İstanbul Sözleşmesi’ne olan desteğinin net kanıtları olduğu belirtildi. Bu büyük toplumsal desteğin kamuoyu araştırmalarının bulgularıyla da kanıtlandığı ve sadece %7’lik (Ağustos 2020, Konda) bir toplum kesiminin Sözleşme’ye karşı olduğu da mektupta belirtildi.

EŞİK Platformu, Türkiye’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için çok kritik ve tarihi bir dönüm noktasında olunduğu ve bunun uluslararası alanda ciddi etkilere de yol açabileceği konusunda Konsey’i uyardı. Konsey üyesi devletlerin Avrupa Konseyi temel ilkelerine ve uluslararası insan hakları sistemine bağlığı açısından, bu girişimin muhtemel negatif etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Sözleşme’den çekilme bildirimini, girişimin hukuksuz olduğuna dair itirazları dikkate almaksızın hiç incelemeden işleme almış olmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Platform, Konsey’e tüm süreci gözden geçirmesi, yapılan girişimin yasallığını, bunun uluslararası hukuk ve temel haklar açısından yaratacağı olumsuz etkileri incelemesi çağrısında bulundu.


Etiketler: insan hakları
İstihdam