17/06/2019 | Yazar: Kaos GL

Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Topluluğu, İzmir Valiliği’nin 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasına ilişkin açıklama yayınladı: “İstediğiniz kadar engelleyin: Varoluşumuzu yasaklayamazsınız. Vardık, varız, var olacağız!”

Eşit Şerit TOCAT: “Maruz bırakıldığımız şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Topluluğu, İzmir Valiliği’nin 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasına ilişkin açıklama yayınladı: “İstediğiniz kadar engelleyin: Varoluşumuzu yasaklayamazsınız. Vardık, varız, var olacağız!”

İzmir Valiliği, gönüllülerin emekleriyle düzenlenen 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı; haftanın başamasına üç gün kala yasakladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu, yasağa ilişkin açıklamasında “Bu karar, hükümetin yapması gereken çalışmalar yerine LGBTİ+’ların görünürlüğü, kendi sorunlarına yönelik söz üretmeleri ve birlikte hareket etmelerinin önüne geçmeye çalıştığına yönelik bir kanıt niteliğindedir” dedi.

“Biliyoruz ki haklıyız, biz kazanacağız!”

Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu’nun yayınladığı açıklamanın tam metni şöyle:

“İzmir Valiliği, 17-23 Haziran tarihleri arasında organize edilen 2. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası ve 7. İzmir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla’ yasaklandığını duyurdu.”

“Karar alıcıların sivil toplum, ifade özgürlüğü ve çeşitlilik üzerinde pekala iktidar koltuğuna oturduğu korku ikliminde, LGBTİ+’ların görünürlüğü, söz üretmesi ve Onur Yürüyüşü’nün özgürce gerçekleştirilmesini her zamankinden daha çok önemsiyoruz.”

“İzmir Valiliği’nin bu kararı için bir daha dile getiriyoruz: Bu karar hukuksuzdur! Bu karar, pekala hükümetin yapması gereken çalışmalar yerine LGBTİ+’ların görünürlüğü, kendi sorunlarına yönelik söz üretmeleri ve birlikte hareket etmelerinin önüne geçmeye çalıştığına yönelik bir kanıt niteliğindedir.”

“Stonewall’dan beri, tam 50 yıldır kendimizi var etmek için bir aradayız. Bu korku ve yıldırma atmosferinin içine doğan herkesin kendine yönelik farkındalığını geliştirmesi, maruz bırakıldığı sosyal izolasyonu kırması ve her alandan bireysel gelişimini sağlaması için çalışıyoruz.”

“Sizlerin bize dayatmaya çalıştığınız heteroseksist, cisseksist düzenin karşısında olmaya, gerek sosyal, gerek siyasal alanda maruz bırakıldığımız şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizleri tanıyoruz, önümüzü kapatmaya çalıştığınızda daha çok güçleniyoruz. Biliyoruz ki haklıyız, biz kazanacağız.”

“Her ne olursa olsun cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim veya başka bir kimlik ayırt etmeden; dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanla birlikte, açıkça yaşama ve heteroseksist-cisseksist dayatmalarınız dışında kalan kimlik ve ilişkilenme biçimlerimiz için mücadele ediyoruz ve başaracağız! İstediğiniz kadar engelleyin: Varoluşumuzu yasaklayamazsınız. Vardık, varız, var olacağız!”

İlgili haber

İzmir Valiliği, 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı yasakladı

İzmir LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi: “Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz kadar sokaklar da bizimdir!”

Genç LGBTİ+: “İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nın yanında, sürecin takipçisiyiz”

Lavender LGBTİQ+: “Haykıracağız, onurumuzu yasaklayamazsınız!”

 


Etiketler: insan hakları
nefret