15/07/2013 | Yazar: Ozan Gezmiş

12 Temmuz cuma günü Adalar Migros önünde MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu ile birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri Kuşadası’nda öldürülen trans seks işçisi Dora için bir araya geldi.

Eskişehir, "Yaşamak Direnmektir, LGBT’ler Sokakta!" Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
12 Temmuz cuma günü Adalar Migros önünde MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu ile birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri Kuşadası’nda öldürülen trans seks işçisi Dora için bir araya geldi. "Yaşamak Direnmektir, LGBT’ler Sokakta" ve "Trans Cinayetleri Politiktir" yazan pankartlar açan grup "Travestiyiz buradayız, alışın alışın gitmiyoruz.", "Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız", “Katil devlet hesap verecek” gibi sloganlar ve alkışlarla trans cinayetlerini protesto etti.

Grup tarafından yapılan açıklamada, “Kolluk kuvvetleri ve yargı birimlerinin seks işçileri ve trans kadınlara yönelik önyargılı ve ayrımcı tutumuyla mücadele edilmeli; trans seks işçisi katillerine “haksız tahrik” veya “iyi hal” gerekçeleriyle verilen ceza indirimleri derhal son bulmalıdır.” denildi.

Ali İsmail Korkmaz’ın da unutulmadığı açıklamada, “Ali İsmail Korkmaz’ı döverek öldüren eli sopalı saldırganlar Eskişehir’de yaşayan lgbt bireyler için oldukça tanıdıktır. Geceleri sokaklarda beyzbol sopalarıyla kovalanan ve dövülen trans kadınlar yıllardır bu kişilerce şiddete maruz kalmaktadır. Ali İsmail’i öldüren gerici ve faşist zihniyetle bizleri öldüren zihniyet aynı zihniyettir!” ifadelerine yer verildi. Grup “Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür” sloganları attıktan ve bugüne değin öldürülmüş lgbt’lerin isimlerini andıktan sonra açıklamayı sonlandırdı.
Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

12 Temmuz 2013
ESKİŞEHİR

BASINA ve KAMUOYUNA;

9 Temmuz 2013 tarihinde Dora adlı trans seks işçisi, Kuşadası’ndaki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Trans seks işçileri ve lezbiyen, gey, biseksüeller(lgbt) olarak her türlü şiddetin mağduruyuz. Yıllardır dile getirdiğimiz sorunlarımız ve taleplerimiz Hükümet ve birçok kesim tarafından görmezden geliniyor. Önyargı, damgalanma, ayrımcılık, şiddet ve toplumsal dışlanma, hayatımızın rutin gerçekleri halinde.

Seks işçiliği üzerinden trans kadınları her gün hedef alan ve maruz kalınan nefret suçları sonrasında etkin soruşturma yürütmeyen polis; trans seks işçilerinin katillerini ceza indirimleriyle ödüllendiren yargı; trans kadınları eğitim ve seks işçiliği dışındaki istihdam alanından dışlayan devlet; trans seks işçisi cinayetlerini görmezden gelen veya magazinsel boyutuyla gündeme taşıyan medya; “fuhuş” karşıtlığı ve “genel ahlak” argümanlarıyla trans seks işçilerini evlerinden sokağa atan, güvenliksiz çalışma alanlarına iten transfobi ve orospufobi... Bize göre Dora cinayetinin asıl katilleri, trans seks işçilerinin hak taleplerini görmezden gelen ve en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza kast edilmesine ses çıkarmayıp dolaylı yoldan destek olan herkestir!

Bizler artık trans seks işçilerine reva görülen bu açık “kırım”ın son bulması için harekete geçilmesini talep ediyoruz. Her gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıp, toplumun çeperlerine itilen trans seks işçilerinin haklarının korunmasını istiyoruz!

Trans kadınları sadece seks işçiliği alanına iten, trans kadınları diğer istihdam alanlarından koparan ayrımcılıkla mücadele için “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini içeren bir ayrımcılıkla mücadele kanunu çıkarılmalı; yetkililer trans kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla fiili mücadele politikalarını geliştirmelidir.

Trans seks işçilerine yönelen nefret suçları ile etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla, “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini de bünyesinde barındıran bir nefret suçları mevzuatı oluşturulmalıdır.

Seks işçilerini güvenliksiz çalışma alanlarına iten ve bizzat şiddetin mağduru olmalarına vesile olan “fuhuş” ile ilgili mevzuat değişirilmeli, seks işçilerinin taleplerine uygun yasal mevzuat ve fiili politikalar oluşturulmalıdır. Seks işçilerinin güvenli alanlarda çalışma hakkı garanti altına alınmalıdır.

Kolluk kuvvetleri ve yargı birimlerinin seks işçileri ve trans kadınlara yönelik önyargılı ve ayrımcı tutumuyla mücadele edilmeli; trans seks işçisi katillerine “haksız tahrik” veya “iyi hal” gerekçeleriyle verilen ceza indirimleri derhal son bulmalıdır.

Dora’nın katili hakkında gerekli cezai yaptırımlar, hiçbir ceza indirimine gidilmeden uygulanmaldır. Gerçekleşen cinayetin nefret boyutuna vurgu yapılmalıdır.

Trans ve seks işçisi cinayetleri politiktir! Trans seks işçilerine yönelen şiddet, kadınlara, engellilere, HIV pozitif bireylere, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Romanlara, işçilere, emekçilere, sığınmacı/mültecilere, doğaya, hayvanlara yönelen şiddetin bir başka yüzüdür. 

Ali İsmail Korkmaz’ı döverek öldüren eli sopalı saldırganlar Eskişehir’de yaşayan lgbt bireyler için oldukça tanıdıktır. Geceleri sokaklarda beyzbol sopalarıyla kovalanan ve dövülen trans kadınlar yıllardır bu kişilerce şiddete maruz kalmaktadır. Ali İsmail’i öldüren gerici ve faşist zihniyetle bizleri öldüren zihniyet aynı zihniyettir!

Sopalı sivilleri biliyoruz, katillerimizi tanıyoruz! 

Transfobik ve orospufobik ahlakınız batsın! 

Baskı, şiddet ahlaksa; biz ahlaksızız!

MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kaos GL
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Hebun Diyarbakır LGBTT Derneği
SPoD
Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi
ODTÜ LGBT Dayanışması
Ankara DTCF Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu
Trans Blok
Queer Adana
Gökkuşağının Kızılı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Devrimci Sosyalist işçi Partisi (DSİP)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP)
Ezilenlerin Sosyalist Partisi(ESP)
Sosyalist Demokrasi Partisi(SDP)
Barış ve Demokrasi Partisi(BDP)
Hakların Demokratik Kongresi(HDK)
Eğitim Hakları Derneği(EHD) 

Fotoğraf: Nurettin Aldemir


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
Nefret