15/06/2022 | Yazar: Kaos GL

Arya Zencefil, cis-normativiteyi Feminist Bellek’te anlattı.

Feminist Bellek’te yeni yazı: Cis-normativite Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Arya Zencefil, cis-normativiteyi müşterek feminist belleği görünür kılmayı, yeni başlıklarla tazelemeyi, feminizmin akıştaki tarihinin nabzını tutmayı hedefleyen Feminist Bellek internet sitesinda anlattı:

“Tarihi ve toplumu kendisine göre düzenleyen ataerkil kapitalist baskı rejimi altında dayatılan fikirlerden bir tanesi cis-heteronormativitedir. En basit tanımıyla, cis ve heteroseksüel olmanın ‘normal’ ve ‘varsayılan’ olması, kalan yönelim ve kimliklerinse ‘anormal’ ve ‘olağandışı’ görülmesidir. Cis-heteronormativite toplumsal düzen sağlanırken, kuir kimliklerin kültürel ve cinsel açıdan öteki olarak konumlanmasına, LGBTİ+ hayatların da norm dışı görülüp, yaşadıkları ayrımcılıkların ve sorunların istisnai düzen dışılık olarak ele alınmasına, yasaların ve hayat alanlarının cis-heteroseksüel insanlar öncelenerek tasarlanmasına yol açan bir sistemdir.”

“Heteronormativite 1980’lerden bu yana Adrienne Rich’in (1996) ‘zorunlu heteroseksüellik’ konseptiyle eleştirel ve feminist teoride güçlendi. 1991 yılında Michael Warner ise ‘Kuir bir Gezegenin Korkusu (Fear of a Queer Planet)’ adlı makalesinde bu kavramı kullanarak halihazırda ‘kuir’ konumlandırmasının ‘normale’ karşı yapıldığının altını çiziyor. Varsayımlar üzerinden kurulan ve bu varsayım dışında bulunan herkesin makul dışı görülmesiyle oluşan bu iktidar, feminist ve kuir teorisyenlerin tespit ettiği ataerkil baskı yöntemlerinin, LGBTİ+ kimliklerin silinmesi ile birleşimidir diyebiliriz. Bu tartışmalar feminist patriyarka eleştirilerine heteroseksizm katmanını da ekledi.”

“‘Cisnormative’ kavramı ise özellikle 2000’ler sonrası kesişimsel politikalar kapsamında, ‘cisgender’ yani natrans (trans olmayan) kimlikler üzerine konuşulmaya başlanması üzerine, trans bireylerin ötekileştirilmesini tanımlamak adına politika alanında da kullanılmaya başlandı.”

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, yaşam
İstihdam