19/06/2018 | Yazar: Kaos GL

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı’na bildiri özeti yollamak için son gün.

Feminist pedagojiyle hatırlama pratiklerini tartışmaya Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı’na bildiri özeti yollamak için son gün.

Fotoğraf: Andrea Hoyer

Feminist pedagojinin müzelere, hafıza mekanlarına ve hatırlama pratiklerine yaptığı ve yapabileceği katkıları tartışmak ve analiz etmek için ilgilileri bir araya getirmeyi hedefleyen "Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı" 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve İstanbul Kadın Müzesi işbirliği ile düzenlenen konferansa katılmak isteyen araştırmacı, akademisyen, müze çalışanı, eğitimci, aktivist ve sivil toplum çalışanlarının 250 kelimelik bildiri özetlerini ve kısa özgeçmişlerini feministpedagogy2018@gmail.com adresine 20 Haziran 2018 tarihine kadar yollamaları gerekiyor. Bildiriler için başvuru sonuçları 20 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Konferansın ana başlıkları neler?

Konferansta ele alınabilecek konu başlıkları, bunlarla sınırlı olmamakla, beraber şöyle:

Kolektif hafıza alanında kullanılan feminist kavramlar, teoriler ve tartışmalar ile bunların müzelerde, hafıza mekanlarında ve hatırlama pratiklerindeki yansımaları,

Feminist pedagojinin, özellikle geçmişteki zor deneyimlerin hafıza mekanlarında ve pratiklerindeki temsilleriyle bağlantılı olarak kolektif hafızanın dönüştürülmesinde oynadığı/oynayabileceği rol,

Toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularını ele alırken özellikle sınıf, “ırk”, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, mezhep ve engellilik gibi konuları da kapsayan kesişimsel bir yaklaşımı benimseyen yeni hatırlama pratikleri ve yöntemler,

Fotoğraf: Andrea Hoyer

Toplumsal cinsiyet ve kadın müzeleri ile hafıza mekanlarının kolektif hafıza pedagojilerine müdahaleleri,

Müzelerde ve hafıza mekanlarında failin bakış açısını yeniden üreterek suça maruz kalanları tekrar mağdur etmeden kolektif ve bireysel şiddetin, çatışma ve savaşın (görsel) temsiline dair alternatif yöntemler,

Kolektif hafızanın cinsiyetlendirilmesi üzerine tartışma ve farkındalık yaratmak amacıyla müzelerde ve hafıza mekanlarında katılımcı yöntemlerin kullanılması,

Cinsiyetlendirilmiş hafızanın ve travmaların nesilden nesile aktarılmasını eleştirel açıdan incelenmede etkileşimli görsel sergileme yöntemlerinin ve benzer teknolojilerin yarattığı imkanlar,

Farklı disiplinlerden bilgi toplanmasının ve incelenmesinin cinsiyetlendirilmiş hafıza pratiklerinin eleştirel açıdan incelenmesine olası katkısı ve bunun getireceği kısıtlar,

Müze alanlarının ve hafıza mekanlarının çocuklara, genç yetişkinlere, yaşlılara ve farklı ihtiyaçları bulunan ziyaretçilere fiziksel ve tematik açıdan erişilebilir hale getirilmesine dair iyi uygulama örnekleri,

Toplumsal barışı sağlamak amacıyla müzeler, hafıza mekanları ve hatırlama pratiklerinde kullanılan feminist pedagoji yöntemlerine dair iyi uygulama örnekleri.

Konferansta Türkçe ve İngilizce sunumlara yer verilecek.


Etiketler: kadın
İstihdam