04/06/2020 | Yazar: Kaos GL

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For), pandemi sürecinde gençlerin maruz kaldığı hak ihlallerini görünür kılmak için harita çalışmasına başladı.

Gençlik Örgütleri Forumu’ndan “Covid Problem Haritası” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For), COVID-19 (Yeni Koronavirüs) pandemisiyle birlikte Türkiye’de gençlerin yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmak, bu ihlallerin izlenmesini ve raporlaştırılmasını kolaylaştırmak, gençlik hakları konusunun anaakımlaşmasını sağlamak ve bu verilerle gençlerin haklarını gözetici çalışmalar yaparken dayanak oluşturmak için harita çalışmasına başladı.

Go-For, haritaya duyulan ihtiyacı şöyle aktardı: “Yaşadığımız bu pandemiden tüm toplumsal gruplar etkilendi. Fakat çeşitli yaş grupları, cinsel yönelimler, cinsiyetler ve cinsiyetsizlikler toplumsal sınıflar bu süreçten farklı farklı etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. Tüm bu toplumsal alanlarla kesişimsel ve siyaset üstü bir yeri olan, yangında en son kurtarılacak ve ateşe ilk önce atılacak gençler de hak ihlallerine maruz kaldı. Hızlıca yurtlarından çıkarılan, uzaktan eğitim sürecinde olanakları el vermediği için eğitime devam edemeyen, aile evinde sorun yaşayan, 20 yaş altı olup sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmak zorunda olan gençler gördük. Bu sorunlardan hareketle, yaşanan hak ihlallerini izlemeyi kolaylaştıracak çevrimiçi bir haritaya ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Bu harita ile problemleri izlemenin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının bu problemlerin çözümüne ortak olmasına aracı olmayı da hedefledik.”

Gençlere, gençlik örgütlerine, karar vericilere, gençlik çalışanlarına, alanı gençlikle kesişen ve hak ihlallerine uğrayan bütün kesimlere kaynak oluşturması amacıyla başlayan çalışmaya buradan katılabilirsiniz. Açık kaynaklı, canlı bir sistemi olan veritabanına 1 dakikanızı ayırarak şahit olduğunuz ya da sizin başınıza gelen sorunları ve hak ihlallerini işleyebilirsiniz.

Go-For hakkında…

GoFor, Türkiye’de gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip, hak temelli gençlik politikası üretmeyi, bu politikanın kamu kuruluşları ve örgütlerce benimsenmesi amacıyla çalışan, aynı zamanda üye örgütlerinin ortaklaşa çalışmalar üretmesini ve beraber güçlenmesini destekleyen bir şemsiye örgüttür.  GoFor, gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır. GoFor din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık gibi alanlarda var olan ve çalışan farklı gençlik gruplarının temsilini sağlamakta olan şeffaf, demokratik, katılımcı ve hak temelli bir örgüttür. Şu anda 66 üye örgütü bulunan GoFor’un üyeleri gençlik dernekleri, öğrenci örgütleri ve resmi olmayan gençlik örgütlenmelerinden oluşmaktadır.


Etiketler: insan hakları, yaşam
nefret