29/07/2019 | Yazar: Kaos GL

​Mülteci Hakları Koordinasyonu, KHK ile yapılan değişiklikler yoluyla “geri göndermeme” ilkesinde keyfiyete yol açıldığını belirterek; “geri gönderme yasağının istisnasız şekilde uygulanmasını” talep etti.

“Geri göndermeme yasağı istisnasız şekilde uygulansın” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mülteci Hakları Koordinasyonu, KHK ile yapılan değişiklikler yoluyla “geri göndermeme” ilkesinde keyfiyete yol açıldığını belirterek; “geri gönderme yasağının istisnasız şekilde uygulanmasını” talep etti. Koordinasyon, İstanbul Sözleşmesi ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de geri göndermeme yasağı kapsamında netleştirildiğini söyledi.

Eser: Serpil Odabaşı

Mülteci Hakları Koordinasyonu, “Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi” hazırladı. Koordinasyon, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ilettiği belgede mevzuatı uluslararası sözleşmeler ve temel insan haklarına uygun olarak düzenleme çağrısı yaptı.

Mülteci Hakları Koordinasyonu, 676 sayılı KHK ile “geri göndermeme” ilkesinde değişiklikler yapıldığını, bu değişikliklerin OHAL sona ermesine rağmen devam ettiğini hatırlatarak; “KHK ile getirilen değişiklik hükümlerinin acil olarak yasadan çıkartılması ile geri gönderme yasağının istisnasız şekilde uygulanmasını” talep etti.

Koordinasyon, yapılan değişiklikler hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali tespiti yaptığını belirterek, mevzuatın uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’ya uygun hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Değişikliğin idarece; keyfi ve sonuçları ile orantısız şekilde yorumlandığını belirten Koordinasyon, İstanbul Sözleşmesi’ni de hatırlattı. Sözleşme ile iltica nedenleri ve geri göndermeme ilkesinin daha da spesifikleştiğini belirterek; “sadece kadın olmak değil cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de içerecek şekilde toplumsal cinsiyete dayalı/ belli bir toplumsal gruba mensubiyetten kaynaklanan iltica nedenlerini ve bunlara bağlı geri göndermeme ilkesini açıkça hükme bağlamıştır” dedi.

“Kamu düzeni ve güvenliği” kavramının son derece geniş yorumlandığı belirtilen tutum belgesinde, “Adli vakaya konu olmuş olmakla birlikte takipsizlik, beraat gibi kişinin aklanması sürecine varacak durumlarda yabancılar yargılama süreci dahi başlamadan sınır dışı edilmektedir. Geri göndermeme ilkesinin yanı sıra, kişilerin adil yargılanma, kendini savunma ve aklanma hakları da engellenmektedir” ifadeleri yer aldı.


Etiketler: insan hakları, mülteci
Dijital