26/05/2011 | Yazar: Sedat Yağcıoğlu

Sosyal Hizmet Etkileşim Topluluğu’nun Homofobi Karşıtı Buluşma’da, Hacettepe’de düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” paneline Erbaydar, Candansayar ve

Hacettepe Sosyal Hizmetlerde Ayrımcılık Paneli Yapıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Sosyal Hizmet Etkileşim Topluluğu’nun Homofobi Karşıtı Buluşma’da, Hacettepe’de düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” paneline Erbaydar, Candansayar ve Göregenli katıldı.
 
VI. Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlerinin kampus buluşmaları kapsamında, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Tuğrul Çubukçu Salonu’nda, Sosyal Hizmet Etkileşim Topluluğu tarafından “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” paneli gerçekleştirildi.
 
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar; “Cinsel Haklar ve Ayrımcılık” başlığıyla gerçekleştirdiği konuşmasında 17. Dünya Seksoloji Kongresi’nde kabul edilen Cinsel Haklar Bildirgesi’nin temel ilkelerini aktardı. Kişinin kendi etiği çerçevesinde özgür cinsellik, cinsel haz hakkı, cinselliğin duygusal ifade hakkı ve cinsel eğitim hakkı gibi, heteroseksist normlara hapsolmayan cinsel hakları anlatan Erbaydar, cinsel hakların heteroseksist algıya hangi noktalarda tehdit oluşturmaya başladığın ortaya koymuştur. Haklar ve güç arasındaki iktidar asimetrisini açıklayan Erbaydar, sistemin devamını sürdürecek “aile”nin korunması için verilen çabanın cinsel hakları görünmez kılmaya başladığını açıklamıştır. Cinsel hakların erkek egemenliğine bir tehdit oluşturduğu için hem kadının hem de LGBTT bireylerin cinsel haklarına yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade eden Erbaydar, cinsellik politikalarının ardalanındaki iktidar zihniyetinin farkında olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur.
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Candansayar konvansiyonel tıp ve psikiyatrinin “hastalık” kavramını nasıl oluşturduğu ve patolojize etme olgusunun politik işlevleri hakkında yaptığı konuşmasında; “hastalık” kararının verilmesinde “kişinin kendisine ve / veya bir başkasına zarar verme” olgusunun yer alması gerektiğini ifade etti. Eşcinselliğin hastalık olduğu üzerindeki söylemin; cinsellik alanını doğurganlığa eş tutan sistem tarafından; “hastalığın bulaşıcılık” etkisi nedeniyle eşcinselliğin de yayılması ve bunun sonucunda doğurganlığın ve dolayısıyla nesillerin devam etmesi kaygısı bulunduğu Candansayar tarafından ortaya konuldu. Candansayar tıbbın ideolojik kötü kullanıma tarihten örnekler vererek konuşmasını tamamladı.
 
Panelin son konuşmacısı olan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli homofobi üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında, homofobinin gruplararası ilişkilerle ilgili bir durum olduğunu belirttikten sonra; bireysel ve gruplar arası farklılıkların doğal olmakla birlikte bu farklılıkların üstünlük algısı ile birleştiğinde ayrımcı pratiklerim zeminini oluşturduğunu ifade etmiştir. Cinsellik alanında heteroseksist ideolojinin, bu farklılığı “heteroseksüelliğin” üstünlüğü olarak sunması sonucunda LGBTT bireylere yönelik ayrımcılığa ve homofobiye dönüştüğünü anlatan Göregenli; kimlik aidiyetinin önemli olduğu ve “biz ve onlar” algısı içinde tezahür eden kimlik aidiyetinin homofobiye giden yolda heteroseksist normlardan beslendiğini ifade etti.
 
Üniversitelerde homofobi karşıtı buluşmaların ayrımcı düşünce ve pratikleri kırmadaki önemini gösteren panel, katılımcıların sorularıyla tamamladı.
 
Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
 

Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam