11/07/2018 | Yazar: Kaos GL

KaosGL.org temel hak ve özgürlüklerle ilgili yaz boyunca sürecek yeni bir yazı dizisine başlıyor.

“Hak-sız mıyız (!)” yazı dizisi başlıyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KaosGL.org temel hak ve özgürlüklerle ilgili yaz boyunca sürecek yeni bir yazı dizisine başlıyor. Kaos GL’den Avukat Kerem Dikmen her hafta bir hak ya da özgürlüğü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında değerlendirecek.

KaosGL.org’ta yaz boyunca yeni bir yazı dizisi okurlarla buluşacak. “Hak-sız mıyız (!)” yazı dizisinde her hafta bir temel hak veya özgürlük ele alınacak.

Kaos GL Derneği hukuk danışmanlarından Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı yazı dizisiyle temel hak ve özgürlükleri; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi bağlamında ele almayı hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin yanı sıra hak ihlalleri ve haklara erişimin önündeki engelleri tartışacağız.

Yazı dizisindeki başlıklardan bazıları

Bu kapsamda ele alınacak hak ve özgürlükler şöyle:

*Yaşam hakkı

*İşkence ve kötü/aşağılayıcı muamele yasağı

*Eğitim hakkı

*Barınma hakkı

*Çalışma hakkı/ekonomik haklar

*Sağlık hakkı

*İfade özgürlüğü hakkı

*Örgütlenme özgürlüğü hakkı

*Özel yaşamın gizliliği hakkı

*Mahpus/tutuklu hakları

*Mal ve hizmetlere erişimde adalet

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve haklarımız

Her hafta Perşembe günü yayınlanacak yazılarda hakların içeriği ve kapsamının yanı sıra, “Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi bağlamında bu hak nereye tekabül ediyor” sorusuna yanıt aranacak.

Yazı dizisinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi temelli hak ihlali örnekleri, varsa bu konuda yasal mücadele örnekleri ve güncel durum yer alacak.

Dosya kapsamında ihlallere karşı mücadele yöntemleri, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalar ve mekanizmalardan da bahsedilecek.

İlk yazı, “Hak-sız mıyız: Yaşam hakkı” başlığıyla yarın KaosGL.org’ta!


Etiketler: insan hakları
Bayram