02/05/2023 | Yazar: Kaos GL

CİSST’in Mahpus Hakları El Kitabı; mahpusların hakları hakkında bilgi vermeyi, ihlal edildiğinde yasal olarak nasıl başvuracağını, ihlallere karşı iletişime geçebileceği STÖ’lerin adres ve numaralarını öğrenmesini amaçlıyor.

“Hapishanelerin insan haklarının uyumlu hale getirilmesi, temas eden tüm kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Hem uluslararası mevzuat hem de Türkiye’nin ulusal mevzuatına göre hapis cezası sadece ve sadece hapsedilen kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak anlamına gelmektedir; hapsedilen kişiye hiçbir şekilde “zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda” bulunulamaz; mahpuslara insanlık onuruna aykırı davranılamaz. Yani hapsedilmiş olman, haklarının elinden alındığı ve sana insan onuruna aykırı davranılabileceği anlamına gelmemektedir.” (Giriş yazısından)

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Mahpus Hakları El Kitabı güncellenmiş baskısıyla dijital ortamda yayınlandı.

Av. Hadice Korkut ve Av. Ruken Altun’un hazırladığı kitabın önsözünde CİSST Hukuk Alanı Çalışma Grubu, hapishanelerin uluslararası standartlar ve insan hakları ile olabildiğince uyumlu hale getirilmesinin en önemli yöntemlerinden birinin mahpusları kendi hakları konusunda bilgilendirmek olduğunu söylüyor.

Mahpusların haklarının neler olduğunu, hakları ihlal edildiğinde yasal olarak nereye, nasıl başvuracağını, hak ihlallerine karşı iletişime geçebileceği bazı sivil toplum örgütlerinin isim ve adreslerini öğrenmesinin amaçlandığı kitap “Kuruma Geliş ve Kabul İşlemleri”, “Haklar”, “Kanun Yollarına Başvurma” ve “Hakların İhlal Edildiğinde Başvurulabileceğin Kurumlar” olmak üzere dört ana başlıktan oluşuyor.

El kitabında infaz hâkimliğine yazılacak dilekçe örneği, bireysel başvuru formu kılavuzu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru sürecine detaylıca yer veriliyor.

Mahpus Hakları El Kitabı’na buradan ulaşabilirsiniz. Mahpus veya mahpus yakınıysanız kitap hakkında bilgi almak ve matbu haline ulaşmak için Mahpus Danışma Hattı’nı 0 216 450 50 04 nolu numaradan arayabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya
İstihdam