02/03/2021 | Yazar: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’den, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi: “LGBTİ+’ların sosyal hizmetlerine erişimde karşılaşabilecekleri şiddeti ve ayrımcılığı engelleyecek düzenlemeler yapılacak mıdır?”

HDP’li Gülüm, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimde yaşadığı engelleri Meclis gündemine taşıdı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HabereGüven’in haberine göre pandemi döneminde LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimde yaşadığı engelleri Meclis gündemine taşıdı.

Gülüm, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPOD) “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” raporundan referansla, LGBTİ+’ların yaşam hakkı dahil olmak üzere bir dizi hakkının sistematik olarak ihlal edildiğinin, yaşanan sorunların pandemi ile birlikte derinleştiğinin ve mevcut eşitsizlikler yerleşik hale geldiğinin altını çizdi:

“Halihazırda haklara erişimde ciddi sorunlar yaşayan, yaşam hakkı dahil olmak üzere bir dizi hakkı sistematik olarak ihlal edilen LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunlar pandemi ile birlikte derinleşmiş, mevcut eşitsizlikler yerleşik hale gelmiştir. LGBTİ+’lar bu süreçte sosyal hizmet mekanizmalarına eşirimde ciddi engellerle karşılaşmakta, ayrımcılık ve şiddete uğramaktadırlar.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPOD) ‘Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi’ raporuna göre LGBTİ+’lar daha da dezavantajlı bir topluluk haline gelerek, yaşam hakkı başta olmak üzere barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmaları gibi sosyal hizmetlere erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Araştırmaya dahil olan LGBTİ+’ların büyük bir çoğunluğu pandemi sürecinde barınma, psiko-sosyal destek ve sosyal yardımlara erişim konusunda nereye hangi şekilde başvuru yapabilecekleri hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı, bahsi geçen hizmetlere erişim noktasında cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılabileceklerini düşündüklerini belirtmiştir. Ayrıca şiddete maruz kaldıkları halde özellikle cezasızlık politikasından dolayı kamu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunamamaktadırlar. Dahası, bu kurum ve kuruluşlarda özellikle transfobinin yaygın olduğu, pek çok LGBTİ+’ın kötü muamele gördüğü belirtilmektedir. Öte yandan araştırmaya katılanların yarısından fazlasının hiçbir geliri bulunmamakta, büyük çoğunluğu sosyal yardımlardan ziyade arkadaşlarından yardım aldıklarını ifade etmektedir.”

Gülüm’ün Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

“Salgınla mücadele kapsamında geliştirilen politikalar LGBTİ+’lar açısından değerlendirilmekte midir?

Pandemi döneminde evde kalma ihtimali olmayan ya da evde kaldığında aile fertleri tarafından şiddete uğrayan LGBTİ+’ların barınma olanaklarının geliştirilmesi ve sığınaklardan koşulsuz yararlanmaları sağlanacak mıdır?

LGBTİ+’lara yönelik hukuki ve psiko-sosyal destek hatları kurulacak mıdır?

LGBTİ+’ların HIV, hormonal tedavi veya cinsiyet geçişi ameliyatlarının pandemi bahane edilerek engellendiği doğru mudur?

LGBTİ+’ların sosyal hizmetlerine erişimde karşılaşabilecekleri şiddeti ve ayrımcılığı engelleyecek düzenlemeler yapılacak mıdır? 

LGBTİ+ göçmen ve mültecilerin başta sağlık olmak üzere tüm sosyal haklardan yararlanmaları sağlanacak mıdır?

Transfobi ve homofobi, başta yargı ve polis olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde çok yaygın olmasına rağmen gerçek anlamda ceza hukukunda karşılığı olmayan politik suçlardır. ‘Cinsiyet kimliği’ ve ‘cinsel yönelim’ temelli nefret suçlarına ilişkin caydırıcılığı sağlayacak etkin hukuki düzenlemeler için hükümetinizin bir girişimi var mıdır?”

“Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” raporu

Pandemi süreci ile birlikte toplumda var olan kırılganlıklar daha fazla derinleşmeye ve görünür olmaya başladı. Bu süreçte, LGBTİ+’lar daha da kırılgan bir topluluk haline gelerek, yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal hizmetlere (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim) erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), kapsamlı veri toplama ve analiz çalışmalarının ardından raporlaştırarak son haline getirdiği “Pandemi Sürecinde LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu” yayınlandı. Rapor, pandemi sürecinde LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimi ile ilgili yaşadıkları sorunların görünür kılınması için hazırlandı. Çalışma kapsamında Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan 856 LGBTİ+ kişi araştırmaya dahil oldu.

LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimde yaşadığı sorunlara ve bu sorunların özelinde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin aldığı konumlara yer veren rapor, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişim ile ilgili cinsel yönelim ya da cinsel kimlikleri nedeniyle herhangi bir hizmete başvuruda ayrımcılığa maruz bırakılabileceklerini sıklıkla düşündüklerini gösteriyor.

SPoD'un “Bu raporla birlikte, özellikle sosyal hizmet(ler) sunan kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin LGBTİ+'lara yönelik hizmet(ler) geliştirmesi ya da var olan hizmetlerini güncellemeleri mümkün olabileceğini umuyoruz” temennisiyle yayınladığı raporu buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
nefret