31/03/2021 | Yazar: Defne Güzel

CİSÜ Platformu, Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları’nın ikincisini yaptı.

“Hiçbir hak birbirinden üstün değildir, birbiriyle yarışmaz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

CİSÜ Platformu, Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları’nın ikincisini 30 Mart Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında cinsel haklar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında çalışan ağların deneyimlerine odaklanıldı.

Elliye yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Cinsel Haklar Girişimi’nin Savunuculuk Danışmanı olan Pooja Badarinath ve hem Rutgers’in Genel Direktörü hem de Inspire’ın eski Yürütme Kurulu Başkanı olan Ton Coenen sunumlarıyla katılımcılarla buluştu.

Konuşmacılardan biri olan Pooja, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsellikle ilgili yasalar, poltika, uygulama ve reformlar konusunda ve ulusal ve bölgesel düzeydeki hak ihlallerinde hesap verilebilirlik üzerine çalışmış bir kişi. Cinsel Haklar Girişimi ise Kanada, Polonya, Hindistan, Arjantin ve Güney Afrika’da bulunan, ulusal ve bölgesel örgütlerden oluşan bir koalisyon. Cinsel Haklar Girişimi’nin ofisi ise Cenevre’de bulunuyor.

Bir diğer konuşmacı olan Ton ise; AIDS Fonds’un ve STI/AIDS Netherlands’in on iki yıl boyunca direktörlüğünü yapmış bir çalışmacı. Kendisi şu anda Hollanda Mülteciler Konseyi’nin Danışma Kurulu eş-başkanlığını yürütmekte. Ayrıca Inspire ağı (eski adıyla EURONGOS) 2020’de kapanan ve Avrupa’da cinsellik ve üreme sağlığı ve haklarını herkes için geliştirmek üzere örgütlerin bir araya getirdiği bir ağ idi.

Ton ve Pooja’nın sunumlarından önce etkinliğin açılış konuşmasını TAP Vakfı’ndan Nurcan Müftüoğlu gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından söz alan Pooja, Cinsel Haklar Girişimi’ni anlatmakla birlikte kesişimselliğe vurgu yaptı. Bu noktada ilerlemenin önemine değinen Pooja, Cinsel Haklar Girişimi’nin sürekli ilerlemek metodunu izlediğini belirtti hiçbir hakkın birbirinden üstün olmadığının ve bu hakların yarışır halde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Pooja’nın ardından sözü alan Ton ise Inspire üzerinden ağların dinamiklerinden bahsetti. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunu sadece haklar boyutuyla değerlendirmemek gerektiğini belirten Ton, hükümetlerin desteği ve işbirliği ile ağların kalkınmasının daha güçlü olacağından bahsetti. Dünyada 2014 milyon kadının doğum kontrole erişemediğinin de altını çizerken Avrupa’da, özellikle Polonya ve Macaristan’da cinsel haklar ve üreme haklarıyla ilgili yaşanan gerileme sürecini aktarırken örgütlü muhalefetin öneminden de bahsetti. 2020 yılında ağın sonlandığını aktaran Ton, bunun sebebi olarak kalkınmanın güçlüklerinden bahsetti ve Covid-19 Pandemisinin de kalkınma sürecini zorlaştırdığını aktardı. Bir ağ için önemli olan unsurlar arasında ise değişim teorisini ve dış analiz yapmanın önemini vurguladı.

Konuşmacıların sunumlarının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Soru cevap bölümünün ana akışını ise İstanbul Sözleşmesi oluşturdu. Türkiye’nin bu aşamada neler yaşadığını bildiğini söyleyen konuşmacılara, Türkiye’deki ağlarda da yaşanmakta olan, ağların bu konuya dair açıklama yapmasını kimi örgütlerin desteklemek istemediği aktarıldı ve bu aşamada kendilerinin geçmişte nasıl bir yol izlediği soruldu.

Konuşmacılar ise böyle bir durumda ağın vizyonunun ne olduğunu yeniden hatırlamak gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca ikilikler üzerinden gitmenin yanlış olduğuna da değinen konuşmacılar bu gibi kriz anlarının ilkeler belirlemek için önemli olabileceğine vurgu yaptı.

Aslı Elif Sakallıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen webinar soru cevap bölümünün ardından son buldu.


Etiketler: insan hakları, sağlık, cinsellik
İstihdam