11/11/2022 | Yazar: Kaos GL

HIV ile yaşayan kişilere gönüllü akran desteği sağlayan Pozitif-iz, HIV ile yaşayanların yöneticilerden taleplerini yayımladı.

HIV ile yaşayanlar yöneticilerden neler talep ediyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

HIV ile yaşayan kişilere gönüllü akran desteği sağlayan Pozitif-iz,  HIV ile yaşayanların yöneticilerden taleplerini yayımladı.

HIV/AIDS izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması, evlilik işlemleri için başvuranları HIV konusunda bilgilendirilmesi, politikaların sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte değerlendirilmesi gibi taleplerin olduğu liste şöyle:

  • Sağlık Bakanlığı, Ulusal AIDS Komisyonu yeniden toplamalı ve işlevsel hale getirilmelidir. HIV/ AIDS ülke programının planlanması ve uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını sağlamalı.
  • Sağlık Bakanlığı, HIV/AIDS izleme ve değerlendirme sistemini acilen kurulmalı ve veri paylaşımını şeffaf olarak yapmalı.
  • Sağlık Bakanlığı, pandemi veya afet gibi durumlarda sağlık sistemini etkileyen krizlerde HIV ile yaşayanların tedavisinin aksamaması için gerekli önlemleri almalı. Yine bu tür uluslararası krizlerde yurt dışında mahsur kalanların ilaca erişimi için gerekli protokolleri ve anlaşmaları yapmalı.
  • Aile Hekimleri, evlilik işlemleri için başvuranları HIV konusunda bilgilendirmeli, HIV pozitif olmanın evliliğe engel olmadığı bilgisini paylaşmalı.
  • Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın 95-95-95+95 Küresel Hedeflerine* ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları yürütmeli.
    HIV yayılımını durdurmayı amaçlayan UNAIDS 95-95-95 Küresel Hedeflerinde; Birinci 95: HIV ile enfekte olduğunu bilmeden yaşayan Kişilerin %95’inin test olup tanı almaları, İkinci 95 tanı alan kişilerin %95’inin tedaviye başlamaları ve devam etmeleri, Üçüncü 95: tedaviye başlayan kişilerin %95’inin viral yükünün baskılanarak Belirlenemeyen seviyeye ulaşmaları hedeflenmiştir. 95-95-95 Küresel Hedeflerinin yanı sıra artık dördüncü bir 95 daha gündeme gelmiştir. Bu dördüncü doksan beş ise tanı alıp, tedaviye ulaşan ve ‘B eşittir B’ seviyesinde olan HIV pozitif kişilerin ne kadarının damgalanmadan, ayrımcılığa uğramadan ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması gerektiğine dikkat çekmektedir. 


Etiketler: insan hakları, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam