03/11/2008 | Yazar: Barış Sulu

İHD'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda Zarakolu, Boyraz ve Erbey başkan yardımcıları, Salihoğlu genel sekreter, Coşkun da genel sayman oldu. Eski başkan Öndül yeni anayasada çoğulculuk, farklı cinsel yönelimleri de kapsayan cinsiyet eşitliği ve vicdani ret hakkı istedi.

İHD'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda Zarakolu, Boyraz ve Erbey başkan yardımcıları, Salihoğlu genel sekreter, Coşkun da genel sayman oldu. Eski başkan Öndül yeni anayasada çoğulculuk, farklı cinsel yönelimleri de kapsayan cinsiyet eşitliği ve vicdani ret hakkı istedi.

KAOS GL - 04/11/2008

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 14. Genel Kurulu sonunda, derneğin başkanı değişti ve Öztürk Türkdoğan oldu. Türkdoğan önceki dönemde Genel Sekreter Yardımcısı'ydı.
1-2 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilen kurulda, Ragıp Zarakolu, İsmail Boyraz ve Muharrem Erbey Genel Başkan Yardımcıları oldular. Sevim Salihoğlu Genel Sekreter, Sinem Coşkun da Genel Sayman görevlerini üstlendi.

İHD Merkez Yürütme Kurulu'nun diğer üyeleri şöyle: Emrah Şeyhanlıoğlu, Harun Çakmak, Emrah Öner, Cihan Güçlük, Cüneyt Caniş, Necla Şengül, Beyhan Güneyli, Hasan Anlar, Rıza Dalkılıç, Ali Akıncı, Tacim Coşkun.

Öndül: İlk ele alınması gereken demokratik ve sivil anayasa

Eski başkan Hüsnü Öndül, Genel Kurul'daki açılış konuşmasında yaşam hakkı ve işkence yasağı, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, mahpusların hakları, Kürt sorunu ve insan hakları savunucularına baskılar zerine değerlendirmelerinin ardından, "Çoğulcu bir demokrasi için ilk ele alınması gereken demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanmasıdır" dedi ve İHD'nin anayasayla ilgili taleplerini şöyle sıraladı.

• Hiçbir gerekçeyle temel insan haklarının özüne dokunulamayacağı anayasa kuralı
• olarak öngörülmelidir.

• Askerin görev ve yetkilerinin sınırları tam olarak belirlenmeli ve sivil iradeye tabi
• tutulmalıdır.

• Hukukun üstünlüğünde hiçbir istisnaya yer verilmemeli, idarenin her türlü eylem
• ve işlemi istisnasız yargı denetimine tabi tutulmalı, askeri-sivil yargı ikilemine son verilmelidir.

• Parlamentoda temsiliyet, toplumun çoğulcu yapısı gözetilerek, anayasal norm haline getirilmelidir.

• Çoğulculuk ilkesi kabul edilmeli; Kürt kimliği ve kültürel hakları, bu bağlamda korunmalıdır.

• Yerinden yönetimi güçlendirecek, yeni anayasa normları geliştirilmelidir.

• Vatandaşlık etnik yorumlara yer vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

• Anadilde öğrenim ve basın-yayın hakkı, temel bir hak olarak kabul edilmeli, kamu hizmetlerinin sunulmasında ve yararlanılmasında yerel dillerin kullanılmasına olanak tanınmalıdır.

• Paris ilkelerine uygun bağımsız insan hakları kurumlarının kurulmasının anayasal temelleri oluşturulmalıdır.

• Kadın-erkek eşitliği yeniden düzenlenmeli, kapsamı daha açık belirlenmelidir. Eşitlik değerlendirilirken, cinsiyet eşitliğinin yanı sıra, ‘farklı cinsel kimlikler ve cinsel yönelimler’ tanımı da getirilmelidir.

• Vicdani ret konusu temel bir hak olarak anayasayla düzenlenmelidir.

Kaynak: BİA, 3 Kasım 2008


Etiketler: insan hakları
Nefret