12/06/2006 | Yazar: Kaos GL

İHD Bilgi Edinme Hakkı kapsamında Genelkurmay'a sordu: Cinsel yönelimleri nedeni ile kaç kişi çürüğe çıkarıldı; 1980-2006 yılları arasında kaç asker "eğitim zayiatı" olarak öldü/yaralandı; kaç kişi askerliğe elverişsizlik için başvurdu; kaç mayın döşendi; askeri cezaevlerinde kaç işkence ve kötü muamele vakası yaşandı?

İHD Bilgi Edinme Hakkı kapsamında Genelkurmay'a sordu: Cinsel yönelimleri nedeni ile kaç kişi çürüğe çıkarıldı; 1980-2006 yılları arasında kaç asker "eğitim zayiatı" olarak öldü/yaralandı; kaç kişi askerliğe elverişsizlik için başvurdu; kaç mayın döşendi; askeri cezaevlerinde kaç işkence ve kötü muamele vakası yaşandı?

KAOS GL

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nin Vicdani Ret Komisyonu, bugün (2 Haziran) Genelkurmay Başkanlığı'na Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bir mektup gönderdi.

Dernek, mektupta, 1980-2006 yılları arasında, eğitim zayiatı adı altında kaç askerin öldüğünü/yaralandığını, kaç kişinin intihara teşebbüs ettiğini, kaç asker kaçağı, firari olduğunu, kaç askerin tedbirsizlik nedeniyle öldüğünü/yaralandığını, askeri cezaevlerinde işkence ve kötü muamele vakalarını, kaç kişinin askerliğe elverişsizlik raporu için başvurduğunu, yaşanan kaybolma vakalarını sordu.

İHD'nin Genelkurmay'a sorularının tam metni şöyle:

1-) Türk Silahlı Kuvvetleri'nde "eğitim zayiatı" adı altında kaç er-erbaş ve subay yaralanmış ve ölmüştür?

a-) ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan vakalar hangi nedenlerden olmaktadır?

2-) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup er-erbaş ve subay kaç kişi intihar etmiş veya intihara teşebbüs etmiştir?

a-) intihar ve intihar teşebbüslerine hangi nedenler sebep olmuştur

b-) bunların kaçı erdir; kaçı erbaştır ve kaçı subaydır?

c-) nüfus kayıtlarına göre en çok intihar olayı hangi illere kayıtlı askerler arasında gerçekleşmiştir?

3-) Türkiye'de kaç tane asker kaçağı ( bakaya, yoklama kaçağı vs )vardır?

a-) asker kaçaklarının yıllara göre dağılımı nasıldır?

b-) Savunma Bakanlığı'nın veya Genelkurmay Başkanlığı'nın asker kaçaklarının neden kacak yaşamayı seçtiklerine ilişkin bir araştırması var mı, varsa sonuçları nedir?

4-) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kaç er-erbaş firar etmiştir?

a-) bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?

b-) firara teşebbüs eden kaç er disiplin cezasına çarptırılmıştır?

c-) Savunma Bakanlığı'nın veya Genelkurmay Başkanlığı'nın erlerin neden firar ettiklerine ilişkin bir araştırması var mı, varsa sonuçları nedir?

5-) Türk Silahlı Kuvvetlere mensup kaç er-erbaş ve subay disiplinsizlik suçlaması ile yargılanmış ve cezalandırılmıştır?

a-) bunun yıllara göre dağılımı nasıldır?

b-) cezalandırma olayları ağırlıkta ne tür disiplinsizlikler nedeni ile olmuştur?

c-) halen cezaevinde olan kaç er-erbaş ve subay vardır?

6-) Türk Silahlı Kuvvetlerinde tedbirsizlik nedeni ile ölen, yaralanan er-erbaş ve subay var mı, varsa kaç kişidir?

7-) Türk Silahlı Kuvvetlerinde kasten adam öldürme ve yaralama vakası olmuş mudur, olmuşsa kaç tanedir?

a-) bu vakalarda kaç tane ölüm ve yaralanma olmuştur?

b-) "kasten adam öldürme" nedeniyle kaç er-erbaş ve subay cezalandırılmıştır?

8-) "Bölücü", "irticai" faaliyetler yürüttükleri iddiası ile kaç tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, silahlı kuvvetlerden ihraç edilmiştir?

9-) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kaç tane mayın döşenmiştir?

a-) bunların bölgelere dağılımı nasıldır?

b-) bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?

c-) bu mayınlara basan er-erbaş ve subay olmuş mu, olmuşsa bunların kaç tanesi ölmüş ve yaralanmıştır?

d-) bu mayınlara basan sivil insanlar olmuş mudur, bunların kaçı yaralanmış ve ölmüştür; kaçı çocuk ve kadındır?

10-) Askeri cezaevlerinde işkence ve kötü muamele vakalarına rastlanmış mıdır?

a-) işkence ve kötü muamele vakaları yaşandı ise kaç tanedir?

b-) bu vakalara karışan kaç tane personel olmuştur, bunların kaçı hala TSK de görevli?

c-) yargıya sevk edilen vaka var mı, var ise kaç tanesi cezalandırılmıştır?

11-) Askeri işyerlerinde sendikalaşma çalışmaları nedeni ile kaç memur soruşturmaya uğradı?

a-) kaçı sürgün edildi ve kaçının işine son verildi?

b-) askeri personelin ve askeri yerlerde çalışan sivil memurların sendikalaşmalarının engellenmesi hangi yasal gerekçelere dayanıyor?

12-) Çürük (askere elverişsizlik) raporu almak için kaç kişi Askerlik Şubelerine başvurmuştur ve bunların kaçına rapor verilmiştir?

a-) silâhaltına alındığı süre içerisinde psikolojisi bozularak çürüğe çıkarılan kaç kişi vardır?

b-) silâhaltında iken sağlığı bozulduğu veya sakat kaldığı için çürüğe çıkarılan kaç kişi vardır?

c-) cinsel yönelimleri nedeni ile kaç kişi çürüğe çıkarılmıştır?

13-) Silâhaltında iken ( er, erbaş ve subay ) kaybolma vakaları yaşanmış mı, yaşandı ise kaç tanedir?

a-) kaybolanların akıbetlerine ilişkin bakanlınızın bir bilgisi var mı?

Kaynak: BİA, 2 Haziran 2006


Etiketler: insan hakları
nefret