29/03/2022 | Yazar: Kaos GL

Ankara’da Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Hizmet Federasyonunun ev sahipliğinde II. Toplumsal Cinsiyet Kongresi yapıldı.

II. Toplumsal Cinsiyet Kongresi Ankara’da gerçekleşti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

19-20 Mart tarihlerinde Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Hizmet Federasyonu’nun ev sahipliğinden II. Toplumsal Cinsiyet Kongresi gerçekleştirildi.

Kongre’nin 20 Mart Pazar günü gerçekleşen oturumunda LGBTİ+ paneli de yer aldı.

“LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile mücadelede sosyal hizmetin yeri” başlıklı sunumu ile 17 Mayıs Derneği 40+ Lubunya Çalışmalarından Umut Güner oturuma konuşmacı olarak katıldı.

“Müracaatçının olduğu yerden başlamak hikayenin başladığı yerden başlamaktır”

Umut Güner konuşmasında, LGBTİ+’ların sosyal hizmet eğitiminde nasıl ele alındığından bahsetti ve sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+’larla karşılaşma alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunlardan ve bu sorunlarla mücadele ederken sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların ve avukatların neler yapabileceğinden bahseden Güner, “sosyal hizmet uzmanları LGBTİ+’ları sadece müracaatçıları olarak görmekten vazgeçmeli, LGBTİ+’ların aynı zamanda meslektaşları olduğu gerçeği ile yüzleşmeli” dedi.

Güner sözlerine şöyle devam etti: “Bu yüzleşme müracaatçı ile kurdukları hiyerarşik ilişkiyi gözden geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Müracaatçı profili sosyal hizmet eğitiminde öğretildiği gibi “ayrılıştırılmış kimliklerden” ve “tekil sorunlardan” oluşmayabilir. Doğal olarak müracaatçının karşımızdaki koltukta tek kimliği, kimliğinin tek bir parçası veyahut tek bir sorunla oturmadığını fark ediyor olmamız gerekiyor.

“Müracaatçının olduğu yerden başlamak, bize geldiği yerden, onu olduğu gibi kabul etmekle sınırlı değil, müracaatçının hikayesinin başladığı yerden başlamak, hikayenin nasıl bir sosyal, çevresel ve siyasi iklimde gerçekleştiğini fark etmek ve o iklim içinde kendimizi nasıl bir yerde konumlandırdığımızı da fark etmekle mümkün olacak.”

“Evlatlarımız değil biz değiştik”

Konferansın “Sonsuz sevgiyle ebeveynlik” oturumunda ise GALADER’den Nedime Doğan ve Atilla Dirim, kişisel tarihleri üzerinden ebeveynlik deneyimlerini aktarırken aynı zamanda LGBTİ+ alanında örgütlenmenin toplumsal cinsiyet açısından kendilerini nasıl özgürleştirdiğinin altını çizdiler.

“Evlatlarımız değil biz değiştik” diyen Nedime Doğan, aslında annelik, babalık gibi rollerin çocuklarıyla gerçek ilişki kurmanın önünde engele dönüştüğünün, çocuklarının kendilerine açılmasının aynı zamanda aileleri özgürleştiren bir süreç olduğunun altını çizdi.

Etkinliği 950’ye yakın sosyal hizmet, psikoloji ve hukuk öğrencisi izledi.  Etkinlikte Kaos GL Derneği’nin Avrupa Birliği'nin desteklediği Eşit Haklar için Savunuculuğu Güçlendirme Projesi kapsamında hukukçulara, sosyal hizmet uzmanlarına ve yerel yönetim çalışanlarına yönelik hazırladığı kitapçıklar, Kaos GL Dergisi’nin Kesişimsel Aktivizm sayısı dağıtıldı. 


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
nefret