16/01/2023 | Yazar: Kaos GL

Pozitif-iz, Pozitif Yaşam ve Kırmızı Kurdele; KLİMİK Derneği’nin İlk Adımda Hasta Yönetimi – HIV/AIDS Kursu 2023 programına katıldı.

İlk Adımda Hasta Yönetimi – HIV/AIDS Kursu 2023 nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK), HIV’e dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 2013 yılında kurduğu HIV/AIDS Çalışma Grubu’nun (HIVÇG) her yıl düzenlediği “İlk Adımda Hasta Yönetimi – HIV/AIDS Kursu” 14 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşti.

Doç. Dr. Asuman İnan başkanlığında, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistanları ile HIV pozitif izlemi yapan uzmanlara yönelik düzenlenen kursun amacı; verilen sağlık hizmetinin kalitesini güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek.

Bu yıl hibrit olarak düzenlenen ve 65’i yüz yüze, 288’i çevrimiçi olarak toplam 353 kişinin katılımcı olduğu kurs, 6 oturumla ve 20 konuşmacının sunumları ile tamamlandı.

Pozitif-iz’in aktardığına göre tam gün süren toplantıda, alanda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından, sırasıyla; tarama-tanı testleri, tedavi ve takip, fırsatçı infeksiyonlar, gebelik, aşılar, temas öncesı̇ ve sonrası profı̇laksı̇ konularında sunumlar yapıldı. Günün son ve altıncı oturumu ise “Sı̇vı̇l Toplum Kuruluşları, infeksı̇yon Hastalıkları ve Klı̇nı̇k Mı̇krobı̇yolojı̇ Uzmanları İş Bı̇rlı̇ğı̇” idi.

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Taner Yıldırmak’ın yaptığı bölümde, önce Doç. Dr. Asuman İnan söz alarak, hekim ve STK işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ardından Dr. Yıldırmak sırayla konuşmacıları kürsüye davet etti. İlk sözü Pozitif Yaşam Derneği’nden Yağmur Şenoğuz aldı. Sıradaki konuşmacı ise Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği’nden Arda Karapınar oldu.

Pozitif-iz Derneği adına konuşan aktivist Çiğdem Şimşek ise, Derneğin amaç, hedef ve projelerini ana başlıklar halinde aktardı. Derneğin öncelikli çalışma faaliyeti olan akran danışmanlığının önemine vurgu yaptıktan sonra, sözlerini yürüttükleri araştırma sonuçları ile güçlendirdi.

Panel olarak geçen son bölümde ise, Doç. Dr. Barçın Öztürk özellikle HIV tanısını yeni alan kişilerin derneklere iletişim halinde olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Kendisinin her hastasına bilgi vererek derneklere yönlendirme yaptığını aktardı. Ayrıca hekimlerin alanda yaşanan hak ihlallerine hakim olması ve derneklerin yayımladıkları raporları okumaları gerekliliğine vurgu yaptı.

HIV alanında çalışan özne dernekleri ile daimi işbirliği içinde olan Dr. İnan ve Dr. Öztürk yaşadıkları deneyimleri paylaştılar. Her üç dernek için ayrı ayrı olumlu geri bildirimlerde ve övgülerde bulundular. 


Etiketler: hiv
nefret