05/06/2009 | Yazar: Kaos GL

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avusturya ziyaretine ilişkin raporunu tamamladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avusturya ziyaretine ilişkin raporunu tamamladı. Hazırlanan rapora göre, Avusturya parlamentosunun Türk kökenli İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Alev Korun, Türkiye'de eşcinsellerin durumunu gündeme getirdi, komisyonun bu konudaki çalışmalarını sordu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de bu soru karşısında, eşcinsellerin kendisinin de katıldığı bir etkinlikte Meclise kadar yürüdüklerini anlattı; kendilerine de özellikle transseksüellerin baskı altında olduğu duyumlarının ulaştığını söyledi.

Zafer Üskül başkanlığındaki alt komisyon, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Avusturya ziyaretine ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, Avusturya'da, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler yer aldı.

Alev Korun ile görüşme yapıldığı belirtilen raporda, Üskül' ün görüşmede, Avusturya'da 3. kuşak Türklerin yaşadığını, ülkedeki Türk vatandaşlarının bulundukları toplumun dilini çok iyi öğrenmeleri gerektiğini söylediği kaydedildi.

Zafer Üskül'ün, özellikle 11 Eylülden sonra, Avrupa ülkelerinde İslam'a karşı negatif söylemler başladığına, insan haklarını bu açıdan da güvence altına alma zorunluluğu doğduğuna işaret ettiği bildirilen raporda, "Üskül, Türkiye'de de zaman zaman yabancılara veya dinlere karşı, Trabzon'da rahibin öldürülmesi, Malatya'da bir saldırının olması gibi olumsuz eylemler olabildiğini, ancak kendilerinin komisyon olarak, bu tarz olayları insan hakları ihlali olarak değerlendirdiklerini söylemiştir" denildi.

Alev Korun'un, Türkiye'de insan hakları ihlalinin karakollarda başladığını bildiklerini, bu çerçevede "İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesinin" Tü rkiye tarafından parafe edildiğini ancak henüz imzalanmadığını, insan hakları ile ilgili ek protokolün hangi aşamada olduğunu merak ettiklerini söylediği belirtilen raporda, Korun'un ayrıca, Türkiye'de eşcinsellerin haklarına tecavüz edildiğini, bu gruplara yönelik saldırılarda bulunulduğunu kaydederek, Korun'un, bu konuda İnsan Hakları Komisyonunun yaptığı çalışmaları merak ettiği ifade edildi.

Bunun üzerine Üskül'ün, ek protokolün TBMM'ye henüz ulaşmad ığını, Avusturyalıların işkence konusunda inceleme yapmak üzere her zaman Türkiye'ye gelebileceklerini açıkladığı ifadelerine yer verilen raporda, şöyle denildi:

"Üskül, Türkiye'de geçen yıl eşcinsellerin bir etkinlikte bulunduğunu, kendisinin de komisyonu başkanı olarak bu etkinliğe katıldığını ve grubun hiçbir taşkınlık yaşanmaksızın TBMM'ye kadar bir yürüyüş gerçekle ştirdiğini ifade etmiştir. Zafer Üskül, İstanbul LAMBDA Derneğinin (Lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği) geçen yıl mahkeme kararı ile kapatıldığını, ancak Yargıtayın kararı bozduğunu, LAMBDA Derneğinin şu an aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini, eşcinsellerin de elbette haklarının bulunduğunu, ancak zaman zaman kendilerine, eşcinsellerin ve özellikle transseksüellerin baskı altında oldukları duyumları ulaştığını, bu bağlamda Türk polisinin eğitime alındığını ve eğitiminin sürdüğünü ifade etmiştir."

Raporda, alt komisyon heyetinin Salzburg Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı ziyarete de yer verildi.
Cezaevinde kalan Türk mahkumların yemek sorunlarının olmadığını ve ayrımcılık yaşamadıklarını belirttiği kaydedilen raporda, "Bir mahkum, ö nceden 1-1,5 ayda bir diyanet görevlisi gelirken artık gelmediğini; başka bir mahkum Türk kökenli vatandaşların, Avusturya devletinin sivil ajanları (provokatör) tarafından suça teşvik edildiklerini, bununla ilgili suç zemininin bu ajanlar tarafından hazırlandığını, kendilerinin de bu tuzağa düşürüldüğün ü iddia etmiştir" denildi.
Raporda, başka bir mahkumun ise namaz kıldığını belirterek seccade ve Kur'an-ı Kerim istediğini, seccadenin hala gelmediğini, Kuranı Kerim'in de "İncil'i okuması" tavsiye edilerek verilmediğini söylediği bildirildi.

Alt komisyonun, Türkiye'deki mülteci misafirhaneleri ile karşılaştırmak için Avusturya'daki mülteci misafirhanelerini ziyaret ederek koşulları yerinde gözlemlemek istediği kaydedildi.

Milletvekillerinin görüşmek ve bilgi almak için Mülteciler Genel Müdürüne Avusturya İçişleri Bakanlığında ziyarette bulunduğu ifade edilen raporda, "Ancak alt komisyona, son anda genel müdürün gelmeyeceğinin haber verilmesiyle alt komisyon tam bir diplomatik nezaketsizlik ile karşı karşıya kalmıştır" denildi. Raporda, alt komisyona, mülteci misafirhanelerini ziyaret etmek için izin verilmemesinin de şaşırtıcı olduğu bildirildi.

Raporda, "Alt Komisyon, ziyarette bulunduğu ceza infaz kurumlarında, yurttaşlarımızın yabancı oldukları için ayrımcılığa maruz kalmadıklarını ve hü kümlü ve tutukluların bir arada bulundurulmadı
klarını gözlemlemiştir. Mülteci misafirhanelerini ziyaret etmesine müsaade edilmeyen alt komisyon, bu konuda Avusturyalı yetkilileri Türkiye kadar cesur görmemiştir ve yetkililerin endişeleri alt komisyonu şaşırtmıştır" görüşüne yer verildi. 


Etiketler: insan hakları
Dijital