27/04/2015 | Yazar: Murat Köylü

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

İnsan Hakları Komiseri: Yetkililer LGBTİ’leri hedef alan ayrımcılığa karşı mesaj vermeli Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.
 
Rapor, İnsan Hakları Komiseri’nin geçtiğimiz sene içinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) kişilerin insan haklarına ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve kamuoyu açıklamalarını da özetliyor.
 
Rapora göre; 2014 süresince LGBTİ haklarını desteklemeye yönelik olarak Komiser tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde; Ulusal Hükümetlerin LGBTİ haklarına ilişkin sorumluluklarına, LGBTİ çocukların ve interseks kişilerin haklarına özellikle odaklanıldı.
 
Komiser LGBTİ’lerin ifade, toplanma ve örgütlenme haklarını kullanırken karşılaştıkları engellerin altını çizdi; çocukların cinsellik ve cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili nesnel bilgilere erişim haklarına vurgu yaptı.
 
Bununla birlikte Komiser, LGBTİ’lerin insan haklarının durumunun izlenmesinin önemini vurguladı ve Avrupa Konseyi’nin 2010 Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları’nın uygulanmasının gereğinin altını çizdi.
 
Komiser, Gürcistan raporunda ise, LGBTİ’leri hedef alan şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık vakalarına karşı yetkililerin ve toplum liderlerinin açık ve net mesaj vermeleri gerektiğini özellikle belirtti.
 
İntersekslerin insan haklarına ilişkin insan hakları yorumu
 
Komiser, 9 Mayıs 2014’te yayımladığı İnsan Hakları Yorumu’nda, interseks kişilerin doğumları esnasında kolayca "erkek veya dişi" olarak tanımlanamadıkları için, insan haklarını kullanırlarken pek çok engelle karşılaştıklarına dikkat çekti.
 
Muižnieks’in vurguladığına göre, interseks bebeği olan aileler genellikle yeterince bilgilendirilmemektedir; ve tıp profesyonelleri çocuğun cinsiyetini “normalleştirmeye” yönelik “düzeltici” ameliyatları ve tedavileri oldubittiye getirebilmektedir.
 
Bu tür müdahaleler, ebeveynlerin, daha da önemlisi intersekslerin kendilerinin aydınlatılmış onamı alınmadan gerçekleştirilen ve geri dönüşü olmayan cinsiyet tayinleriyle ve zorla kısırlaştırmalarla sonuçlanabilmektedir. 
 
Komiser, erken “normalleştirme” tedavilerinin interseks kişilerin kendi kaderini tayin etme hakkına ve fiziksel bütünlüklerine saygı göstermediğini vurguladı. Tıbbi zorunluluklardan dolayı ameliyat gerekmeyen durumlarda, bu işlemler interseks kişinin bizzat rıza gösterebileceği bir yaşta gerçekleştirilmelidir. İnterseksler doğumlarından itibaren yasal olarak tamamen tanınmalıdırlar; ve cinsiyet kategorilerinde yapılacak değişiklikler, daha sonra yapacakları bireysel seçimlerini yansıtacak şekilde desteklenmelidir. Komiser, hükümetlerin intersekslerin korunması konusundaki boşlukları tanımlamak adına mevcut kanunları ve tıbbi uygulamaları değerlendirmelerini ve sorunlara işaret edecek önlemler almalarını ısrarla tavsiye etmektedir.
 
LGBTİ çocukların haklarına ilişkin insan hakları yorumu
 
Komiser, 2 Ekim 2014’te LGBTİ çocukların güvenliği ve eşitliği üzerine bir İnsan Hakları Yorumu yayımladı. LGBTİ çocukların okulda, evde ve sosyal medyada sıklıkla maruz kaldıkları zorbalık ve şiddetin sağlıkları üzerinde ciddi etkiler yarattığını ve kişisel kimliklerine dair açık olmalarını engellediğini ifade etti. Komiser, bu durumu kabul edilemez bulurken, LGBTİ çocukların tüm çocuklarla aynı insan haklarına sahip olduklarının ve topluma tam katılım sağlayabilecekleri güvenli bir ortama ihtiyaç duyduklarının altını çizdi: "LGBTİ çocuklar, cinsellik ve cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili gerçeklere dayanan bilgilere erişimin var olduğunu öngören katılımcı haklarını hayatın tüm alanlarında kullanabilmeliler".
 
Bununla birlikte Komiser, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bazı temel prensiplerine atıfta bulunarak (çocukların görüşlerine saygı gösterme ve çocuğun çıkarlarının korunması), hükümetlerin evde, okullarda, internette, sporda ve kamu alanlarında şiddetten ve zorbalıktan korunması gereken LGBTİ çocukların güvenliğini ve eşitliğini iyileştirecek sistematik önlemler almalarında ısrar etti:
 
"Hükümetler, LGBTİ çocukları güçlendirme ve koruma yükümlülüğü taşımaktadırlar. Çocuk koruma hizmetleri, çocuklarla ilgili sorunlarla ilgilenen kişiler ve polis; LGBTİ çocukları kendi destek alanlarına dahil etmek için özel çaba sarf etmelidirler."
 
İnsan Hakları Komiseri 2014 Yılı Etkinlik Raporu’nun LGBTİ Hakları Bölümü’nün resmi olmayan Türkçe çevirisine erişmek için lütfen tıklayınız.
 
2014 Yılı Etkinlik Raporu’nun İngilizce ve tam versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz.  

Etiketler: insan hakları
Nefret