23/10/2019 | Yazar: Aslı Alpar

Kaos GL Derneği’nin 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlediği İnterseks Farkındalık Çalıştayı’nda neler konuşuldu?

İnterseks Farkındalık Çalıştayı nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği’nin düzenlediği İnterseks Farkındalık Çalıştayı 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Çalıştay Kaos GL’den Remzi Altunpolat’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Altunpolat, Çalıştay’ın 26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü öncesinde yapıldığını hatırlattı ve konuşmasında intersekslerin varlığının ikili cinsiyet iddiasını sarstığını, tıbbın günümüzde halen intersekslerin bedenleri üzerinde iktidar alanı oluşturduğunu belirtti.

İnterseks kişilerin insan hakları

Açılış konuşmasının ardından Çalıştay, “İnterseks Kişiler ve İnsan Hakları” oturumu ile devam etti. Çalıştay’ın ilk oturumunun moderasyonunu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Psikiyatr Koray Başar üstlendi.

Başar, Çalıştay’ın interseks öznelerin taleplerini konuşmak ve haklarını geliştirmek amacıyla düzenlendiğini hatırlattı ve sözü İnterseks Anatolia ve İnterseks Türkiye İnisiyatiflerinden Şerife Yurtseven’e bıraktı.

Yurtseven intersekslere dair her çalışmanın kendisini umutlandırdığını belirterek konuşmasına başladı ve tıbbın intersekslere bakışını şöyle anlattı: “Doktorlar intersekslerin bedenlerine müdahalenin olumsuz sonuçlarını ve başarısızlığını kendileri de biliyorlar ama intersekslerin bu duruma karşı bir şey yapabileceğine inanmıyorlar.”

Şerife Yurtseven’in bıraktığı yerden sözü alan Dr. Fidan Şenova interseksler konu olduğunda tıbbın yavaş ilerlediğini söyledi ve tarihsel olarak tıbbın intersekslere bakışını aktardı.

Şenova konuşmasında interseks çocuklar hakkında son kararı ailelerin verdiğini ve bu sebeple ailelerin bu konuda bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunda değindi.

Temel sorun ikili cinsiyet sistemi

Çalıştayın ilk günü ikinci oturumu Kaos GL’den Murat Köylü’nün Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserleri tarafından yayımlanan “İnsan Hakları ve İnterseks Kişiler” raporunu tanıtmasıyla sürdü.

Raporun detaylarını paylaşan Köylü, “İntersekslerin karşılaştığı temel sorun ikili cinsiyet sistemi” dedi ve interseks çocukların maruz bırakıldığı cerrahi operasyonların nedenini cinsiyetin “düzeltilebileceği”ne dair yanlış ancak baskın tıbbi görüşten kaynaklandığını hatırlattı.

İnterseks çocuklar ve çocuğun yüksek yararı

Çalıştay’ın ilk günü son oturumunda Uluslararası Çocuk Merkezi’nden Adem Arkadaş “Çocuğun Üstün Yararı”nı anlattı.

“İnterseks çocuklar için ‘çocuğun yüksek yararı’ kavramının birinci planda düşünülmesi gerekir” diyen Arkadaş devletlerin interseks çocuklara dair yüksek yarar gözeten düzenlemeler yapma yükümlülüğünü hatırlattı.

Çalıştay forumla sona erdi

İnterseks Farkındalık Çalıştay’ın ikinci günü forumla devam etti. “Neler yapabiliriz ve ağ kurma imkânları” tartışıldığı forumda intersekslerin haklarını geliştirmek için ortak çalışılacak kurumlar ve izlenecek politikalar ele alındı. Bu amaçla LGBTİ+ ve çocuk hakları alanında çalışan örgütleri ile iletişimin sağlanmasına karar verildi.

 


Etiketler: insan hakları
nefret