01/04/2021 | Yazar: Damla Umut Uzun

İki yüze yakın örgüt İspanya’da cinsiyetin yasal olarak tanınmasının önündeki engelleri kaldıran yeni yasayı desteklediğini açıkladı. Türkiye’den Kaos GL, 17 Mayıs ve Pembe Hayat Dernekleri de manifestonun imzacıları arasında.

İspanya’da trans hakları yasasına uluslararası destek Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İspanya’daki yeni yasa kutlaması, 17 Mart 2021

Madrid merkezli sivil toplum örgütü The Equality AdvocacyProject örgütü, İspanya’da kayıtlardaki cinsiyet hanesini düzeltmeyi kolaylaştıran yeni yasayı desteklemek için bir manifesto yayımladı.

Radikal sağ grupların ve kilisenin karşı çıktığı yasa tasarısına destek olmak için manifestoyu hazırlayan The Equality Project, şimdiye dek 200’e yakın uluslararası dernek tarafından desteklendi. Türkiye’den Kaos GL, 17 Mayıs ve Pembe Hayat Dernekleri de manifestonun imzacıları arasında.

Manifestonun tam metni şu şekilde:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların özgür doğduğunu; insan onuru ve haklar bakımından eşit OLDUĞUNU beyan eder. Herkes, her türlü ayrımcılığa karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

İspanya Anayasası, eşitlik ve ayrımcılık yapmama hakkını tanır ve insanların doğum, ırk, cinsiyet, din, fikir veya diğer kişisel durumlar temelinde ayrımcılık olmaksızın yasalar önünde eşit olduklarını söyler.

Eşitlik ilkesine uymak amacıyla 3/2007 sayılı Kanun, söz konusu kayıt gerçek cinsiyet kimliğiyle uyuşmadığında, bir kişinin cinsiyetiyle ilgili olarak Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt değişikliğini kolaylaştırarak bir kilometre taşı oluşturmuştur. Bu kanun, komşu ülkelere referans noktası olarak insan haklarının tanınmasında büyük bir ilerleme olmuştur. Bununla birlikte, yıllar geçtikçe, pratik deneyimler, kamu otoritelerinin yanıtını hak eden birçok eksikliği de ortaya çıkardı.

Yasal güvenlikle ilgili olarak özgürce beyan edilen cinsiyet kimliğini tanıyan yeni bir yasa gereklidir. Tıbbi belgeler veya hormon terapisi, ameliyat olma gibi kanıtlar istenmesi gereklilikleri kaldırılmalıdır. Ayrıca, reşit olmayan trans çocuk ve gençlerin gerçekliğine yanıt veren, onların çıkarlarına öncelik tanıyan ve uygun olduğunda yasal vasilerinin ve profesyonel rehberlerin katılımını garanti eden yeni bir mevzuat gereklidir.

Aynı şekilde ülkemizde düzenlenen belgelerde de milliyetlerine bakılmaksızın transların cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesi gerekiyor. Bunun için İspanya'da yasal ikametgahı olan yabancıların ikamet kartı ve çalışma izni üzerindeki cinsiyet ve isim değişikliği bilgilerine erişimin mümkün olması gerekmektedir.

Son olarak, yeni kanun, kamu idarelerinin, transların uğradıkları fiili ayrımcılığı sona erdiren pozitif eylem önlemlerini acilen teşvik etmesini gerektiren yeni bir yasal çerçeve açmalıdır.

Sonuç olarak, aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, transların cinsiyet kimliklerine tam anlamıyla saygı duyan ve bu grubun maruz kaldığı fiili ayrımcılık durumlarını ortadan kaldıran yeni bir Yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor.


Etiketler: insan hakları, yaşam, sağlık, dünyadan
nefret