06/03/2018 | Yazar: Kaos GL

İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu üyesi kadın ve LGBTİ+ örgütleri elli maddelik acil önlem listesi hazırladı.

İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu: Ayrımcılık yasağı LGBTİ’leri kapsamalı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu üyesi kadın ve LGBTİ+ örgütleri elli maddelik acil önlem listesi hazırladı.

İstanbul Sözleşmesi’nde imzacı ülke Türkiye’nin gözden geçirilme süreci başladı. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu üyesi kadın ve LGBTİ+ örgütleri, Sözleşme yükümlülüklerinin devlet tarafından uygulanmasındaki sorunları belirten Gölge Raporu’nu Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu (GREVIO) Komitesi ile paylaştı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ortaya çıkan şiddetin önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar konusundaki mevcut durumu ele alan ve iyileştirmeye yönelik önerilerin paylaşıldığı Gölge Raporu’nda elli madde yer alıyor.

“Şiddetin sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliği”

Rapor, kadına yönelik şiddetin kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğuna ve politikaların bu perspektifle geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Politika geliştirirken de alanda çalışan kadın ve LGBTİ örgütlerinin dışarıda bırakılmaması gerektiğini belirten Gölge Raporu, kadınların çeşitliliklerinden ötürü karşılaşabilecekleri ayrımcılıkları engellemek için alınması gereken önlemleri belirliyor. Engelli kadının şiddet ortamından uzaklaştırılmasına yönelik mekanizmaların yaygın ve erişilebilir olması gerektiğini belirten rapor, göçmen kadınların ve LGBTİ+’ların farklı sorunlarına dair hassasiyet ve politika geliştirilmesi gerektiğini de söylüyor.

“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği Anayasa’da tanınmalı”

Raporda LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik de öneriler mevcut. Gölge Rapor’u cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin Anayasa’nın 10. Maddesinde yer alması ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemelerin LGBTİ+’ları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de saptıyor.

En çok kadınların ve LGBTİ+’ların zarar gördüğü OHAL uygulamalarının sona ermesi de öneriler arasında.

İlk imzacı ülke Türkiye

2012 yılında ilk olarak Türkiye tarafından imzalanan ve 1 Ağustos 2014’ten beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, imzacı devletlere dört konuda yükümlülük getiriyor: Kadına karşı şiddeti önleme, şiddetten koruma, şiddet eylemlerini kovuşturma ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma.

Rapor’un tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: kadın
Telegram