15/07/2013 | Yazar: Erdem Gürsu

9 Temmuz Salı akşamı Kuşadası’nda evinde bıçaklanılarak öldürülen trans kadın Dora Özer adına Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği bir basın açıklaması yaptı ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

İzmir’de Dora’nın Ardından Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
9 Temmuz Salı akşamı Kuşadası’nda evinde bıçaklanılarak öldürülen trans kadın Dora Özer adına Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği bir basın açıklaması yaptı ve oturma eylemi gerçekleştirdi.
 
Dora’nın öldürülmesi İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Mersin ve Berlin’de protesto edildi.
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBT Derneği adına basın açıklamasını yapan Demet Yanardağ, ardı ardına yaşanan cinayetlerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz; sırf travesti ya da transeksüel olduğumuz için öldürülüyoruz, evlerimizden atılıyoruz, ekonomik olarak sömürülüyoruz, şiddete uğruyoruz, katillerimiz, faillerimiz bulunmuyor ya da emniyet ilgilenmek istemiyor dedi.
 
Talepler
Siyah Pembe Üçgen İzmir tarafından yapılan açıklamada;
Translara ve seks işçilerine ayrımcılık yapmayacak bir nefret suçları mevzuatı,
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı’nda transları, korumak için cinsiyet kimliği ayrım gözetilmeyecek ibareler arasında yer almalı,
TCK başta olmak üzere seks işçiliğine yönelik mevzuat değişikliği ve tüm yasal düzenlemeler seks işçileriyle bir araya gelerek onları dinleyerek yapılmalı
Polislere, yargıçlara ve savcılara trans bireylerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte eğitim verilmeli,
Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde altına imza attığı tavsiye kararlarına uygun davranması talepleri dile getirildi.
Siyah Pembe Üçgen İzmir, taleplerini duyuruncaya kadar eyleme, sokakata olmaya, örgütlü mücadeleye devam edeceğini bir kez daha duyurdu.

    


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
İstihdam