14/06/2018 | Yazar: Kaos GL

Kadın fotoğrafçılar: Cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerine dönük ayrımcı faaliyetleri ve dili teşhir ve protesto edeceğiz.

Kadın fotoğrafçılar objektifi cinsiyet ayrımcılığına yöneltti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadın fotoğrafçılar: Cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerine dönük ayrımcı faaliyetleri ve dili teşhir ve protesto edeceğiz.

Kadın fotoğrafçılar, fotoğraf alanındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcı etkinlik, sergi ve çalışmaları teşhir ve protesto edeceklerini bildiren bir metin imzaladı. Metnin, ayrımcılığa karşı tüm fotoğrafçılarla birlikte hareket etmek ve bir değişim başlatmak üzere açık bir çağrı olduğu belirtiliyor.

Kadın fotoğrafçıların her alanda ürettiklerini ancak karar verici konumlarda, sergilerde, ve yayınlarda yok denecek kadar az temsile sahip olduklarına dikkat çeken imza metni,  hemen tüm erkek fotoğrafçıların bu alanda duyarlı olduğunu söylemesine rağmen ayrımcılığın nasıl ortaya çıktığını soruyor.

Fotoğrafla ilişkilenen, fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanan veya fotoğraf çekerek hayatını kazanan kadın fotoğrafçılar, kadınların yaşam alanlarını daraltan, kadın bedenini fotoğraflarında nesneleştiren, kadının özne olduğunu ısrarla görmezden gelen eril bakış açısının değişmesi gerektiğini ve bunun için mücadele edeceklerini bildiriyor.

İmza metni, fotoğraf alanında kurumsal yapılanmalar, sergi ve etkinlikler ile yarışma, festivallerde cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerine dönük eşitlikçi ve pozitif ayrımcılık içeren yaklaşımı açıkça göremedikleri durumda bu faaliyetleri ve dili teşhir ve protesto edeceklerini belirtiyor.

Şimdiye kadar 103 kişinin imzaladığı bildiriye katılmak isteyen kadın fotoğrafçılar variz.buradayiz@gmail.com e-posta adresine katılımlarını bildirebilirler.

“Fotoğraf alanındaki bu eşitsizliğin takipçisiyiz”

Metnin tamamı şöyle:

#varızburadayız #EmHeneEmLivirin #wearehere

Kadınların erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü her yerde olduğu gibi fotoğraf alanında da yetersiz temsili, yüzyıl önce nasılsa bugün de gündemimizde. Üretim kriteri ile baktığımızda, kadın fotoğrafçılar her alandalar ve üretiyorlar. Fakat karar verici konumlarda, sergilerde, yayınlarda yok denecek kadar az temsile/görünürlüğe sahipler veya hiç yoklar! Durum böyleyken hemen hemen tüm erkek fotoğrafçılar, küratörler, akademisyenler, kurum yöneticileri bu konudaki eleştirilere hak verdiklerini ve bu konuda hassas olduklarını ifade ediyorlar. Öyleyse, nasıl oluyor ve ne oluyor da, sonuç böyle oluyor?

Bu soruyu paylaşmak ve somut bir çağrı yapmak istiyoruz.

Fotoğrafla ilişkilenen, fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanan veya fotoğraf çekerek hayatını kazanan bizler; kadınların yaşam alanlarını daraltan, kadın bedenini fotoğraflarında nesneleştiren, kadının özne olduğunu ısrarla görmezden gelen eril bakış açısının değişmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun için emek vermekten vazgeçmeyeceğiz.

Bizler, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ve ayrımcılığı dert edinen; cinsiyetçiliğin, hiyerarşinin, ırkçılığın, milliyetçiliğin kullandığı dil dışında bir dil üretmeye çalışan; ikili cinsiyet sisteminin tanımları ve algılarıyla sınırlanmayı reddeden fotoğrafçılar olarak buradayız ve fotoğraf alanındaki bu eşitsizliğin takipçisiyiz.

Bundan böyle fotoğraf alanında; 

1. Her türlü kurumsal yapılanmada (dernek, vakıf, kulüp, federasyon vb.),

2. Organizasyon yönetimlerinde (karma sergi, çalıştay, sempozyum, festival, konferans vb.),

3. Planlanan faaliyetlere davet edildiğimizde (sergi, panel, konferans, çalıştay, sempozyum, festival, jüri grupları, akademi vb.),

4. Fotoğrafa konu edilen kadınlık ve toplumsal cinsiyet temsillerinde,

cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerine dönük eşitlikçi ve pozitif ayrımcılık içeren yaklaşımı açıkça göremediğimiz durumlarda bu ayrımcı, dışlayıcı faaliyetleri ve dili teşhir ve protesto ederek ayrımcılık giderilene kadar takipçisi olacağız. Gerektiğinde kurucu, yönetici, katılımcı veya izleyici olmamayı seçerek boykot edeceğiz.

Fotoğraf alanındaki faaliyetlerde bugüne kadar hassasiyet gösterilmeyen cinsiyet kimliği ve yönelimine dayalı eşitsizliği giderecek politikaları ve mekanizmaları hayata geçirmek, ortak çalışma ve üretme kültürünü geliştirmek, fotoğraf dünyasının ilk gündemi olmalıdır.

Bu metin tüm fotoğrafçılara bu konuda birlikte hareket etmek ve bir değişim başlatmak üzere açık çağrımızdır.

Yaygınlaştırmanız dileğiyle,

Dayanışmayla.

Kimler imzaladı?

Akça Acar Kara, Aliye Gümüş, Arzu Arbak, Arzu Demirci, Arzu Filiz Güngör, Arzu Yayıntaş, Aslı Narin, Aslı Öktener, Aslıhan Güçlü, Ayla Onat, Aylin Kızıl, Aylin Ünal, Ayten Ünal, Banu Kaplancalı, Barbara Yoaf, Bengi Kanat, Cansu Alkaya, Cansu Korkmaz, Cansu Yıldıran, Çiğdem Mahsunlar, Çiğdem Sakine Namlı, Çiğdem Üçüncü, Damla Atak, Denef Huvaj, Derya Deniz Pekkıyıcı, Desislava Şenay Martinova, Didem Mahsunlar, Dilara Arısoy, Dilara Kızıldağ, Eda Çekil, Elçin Turan, Emine Kart , Esra Sirek, Eylem Akgün, Fatma Çelik, Figen Ekti, Gül Nurhan Doğan, Gülnaz Bingöl, Gülşin Ketenci, Günseli Baki, Hale Güzin Kızılaslan, Hatice Ataç, Helin Bozarslan, Hülya Akkaya, İpek Çınar, Jivan Güner, Kıvılcım Güngörün, Kibar Suvari, Lara Özlen, Leman Erdemir, Melike Güngörer, Meltem Ulusoy, Meryem Güldürdak, Nadire Günday, Nehir Çolakoğulları, Necla Çoruh Devecioğlu, Nergiz Ovacık, Neriman Polat, Neslihan Koyuncu, Nesrin Ermiş, Nihayet Bizsel, Nilüfer Demir, Nilgün Yoldaş Atila, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Gökeşmeoğlu Zwart, Oylum Bülbül, Özge Baykan, Özge Sebzeci, Petek Arıcı, Pınar Gediközer, Raziye Köksal Kartal, Sedef Özge, Selma Eroğlu, Semra Bayar, Semra Yeşil, Senem Sinem, Serpil Polat, Serra Akcan, Sevgi Haftacıoğlu, Sevim Gündoğdu, Sevtap İnal, Sevtap Yıldırım, Silva Bingaz, Simru Hazal Civan, Sine Boran Art, Sinem Parlak, Suderin Ersoy, Sultan Aşkın, Sultan Güner, Suzan Orhan, Şehlem Kaçar, Şule Tüzül, Tuğçe Boyacı, Tülin Safi, Tulya Çavuşoğlu, Türkan Kılıç Pınar, Uğur Günay Yavuz, Yıldız Özlütaş Tutal, Yusra Seven Kıran, Zehra Soydan, Zeliha Doğan, Zeynep Özcan, Zibe Polat


Etiketler: kültür sanat
İstihdam