24/02/2021 | Yazar: Kaos GL

Kadın Koalisyonu, kadın ve LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğunu hatırlatarak “Hepimiz eşit, hepimiz özgür olmadıkça bir Anayasa değişikliğine hayır!” dedi.

Kadın Koalisyonu’ndan Anayasa açıklaması: Eşitlik ve özgürlük olmadan asla! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadın Koalisyonu, gündemdeki anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama yayınladı. “Eşitlik ve Özgürlük Olmadan Asla” diyen koalisyon, “Biz kadınların, LGBTİ+'ların toplumun farklı bileşenleriyle bir bütün olarak kendi yaşamını belirlemesine olanak taniyan eşitlikçi, katılımcı, insan haklarını temel alan, cinsel yönelim ayrımcılığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korumayı güvence altına alan, farklılıkları gözeten, demokratik anlayışa dayalı bir anayasaya ihtiyacımız var” dedi.

Koalisyon açıklamasında kadın ve LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğunu da hatırlatarak, “Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Hepimiz eşit, hepimiz özgür olmadıkça bir Anayasa değişikliğine hayır!” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK OLMADAN ASLA!

“Bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var mı? Var tabii ki! Biz kadınların, LGBTİ+'ların toplumun farklı bileşenleriyle bir bütün olarak kendi yaşamını belirlemesine olanak taniyan eşitlikçi, katılımcı, insan haklarını temel alan, cinsel yönelim ayrımcılığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korumayı güvence altına alan, farklılıkları gözeten, demokratik anlayışa dayalı bir anayasaya ihtiyacımız var.

“Böyle bir Anayasa değişikliği ancak biz kadınların, tüm yurttaşların etkin olarak sesini, sözünü taşıyabileceği, kendini özgürce ifade edebileceği demokratik ortamlarda mümkündür. Sivil alanın daraltıldığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı bir siyasal ortamda yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur. En temel hak taleplerinin terörizm ile damgalandığı, kadın ve LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğu, gazetecilerin, siyasetçilerin, seçilmiş kadın temsilcilerin düşüncelerinden dolayı tutuklandığı, kadın örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin bile kayyımla baskı altına alındığı, mevcut anayasal hakların dahi yok sayıldığı bir siyasi iktidar pratiğinde yeni bir anayasa yapmanın hiçbir koşulu yoktur.

“Mevcut hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızı engelleyen bu siyasal ortamda yapılacak Anayasa değişikliği hakları güvence altına almayı değil, ancak ortadan kaldırmayı vadedebilir. Kadınlar katledilirken, her türlü şiddete maruz bırakılırken, kadınlara hukuki güvence sağlayan yasalar ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması için ayak diretilirken, dahası siyasi partiler arası ittifak arayışları kadın düşmanlığı üzerinden yapılırken yeni bir anayasa girişimi hiçbir koşulda kabul edilemez.

Kadınların, gençlerin, çocukların, yaşlıların, LGBTİ+ların, farklı dillerin, halkların, dinlerin, emekçilerin, engellilerin, özetle bu ülkede yaşayan, sesi ve sözü susturulmaya çalışılan herkesin özgür iradesiyle eşit biçimde kendi haklarını tanımlayıp yazacağı bir anayasa istiyoruz. Demokratik, laik, özgürlükçü, çoğulcu bir siyasal ortamda, toplumsal mutabakatın hayata geçtiği bir Anayasa istiyoruz.

“Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Hepimiz eşit, hepimiz özgür olmadıkça bir Anayasa değişikliğine hayır!”


Etiketler: insan hakları, kadın, sivil anayasa
İstihdam