05/12/2007 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin de destek verdiği Anayasa Kadın Platformu, nasıl bir anayasa istediğini açıkladı. Kadınlar kâğıt üzerindeki eşitliğin yetersiz olduğunu, uygulamada eşitlik için adım atılması gerektiğini söylüyor.

Kaos GL’nin de destek verdiği Anayasa Kadın Platformu, nasıl bir anayasa istediğini açıkladı. Kadınlar kâğıt üzerindeki eşitliğin yetersiz olduğunu, uygulamada eşitlik için adım atılması gerektiğini söylüyor.

KAOS GL

Umay Aktaş Salman

Bugün kadınların seçme ve seçilme yasal hakkına kavuşmasının 73. yıldönümü. Ancak 73 yıl sonra kadınlar TBMM'de yüzde 9.1, yerel meclislerde yüzde 0.5 oranında temsil ediliyor. 2006-2007 yılı BM Kalkınma Programı Dünya İnsani Gelişme Raporu'na göreyse Türkiye fiili toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gösteren endekste 111. sırada. Bu kara tabloya karşı mücadele eden kadın hareketinin hazırlanan yeni anayasa taslağında eşitliği sağlamak için önerileri var. 200'den fazla kadın örgütü bir araya geldi ve taslağın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını istedi. Şimdiye kadar bir çok yasa değişikliğinde etkili olmayı başaran kadınlar, yeni anayasanın eşitlik maddesinde devletin, kadın ve erkeklerin
eşit haklara sahip olmasını fiili olarak gerçekleştirmekle yükümlü olduğunun belirtilmesini istiyor. Kadınlar, fiili eşitliği sağlamayan bir anayasanın kazanım getirmeyeceği görüşünde.

Sırada Anayasa var

Kadın hareketi yıllardır 4320 sayılı Ailenin Korunması'na Dair Kanun, Medeni Yasa gibi birçok önemli yasada eşitlikçi uygulamaların çıkarılması için mücadeleler veriyor. Bunun en somut örneklerinden biri 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Yasası'nda yaşandı. Kadınların çalışmaları sayesinde cinsel tecavüz ve cinsel taciz tanımları, cinsel saldırının gerçekleşebileceği bütün şekilleri kapsayabilecek şekilde genişletildi ve bu suçlara daha ağır cezalar öngörüldü. Kadınların şimdiki hedefi ise yeni anayasa çalışmaları.

İşte kadınların talepleri

Anayasa Kadın Platformu'nda 200'den fazla kadın örgütü var. Amaçları erkek egemenliğine dayalı ortak sorunlarının çözümü, eşit, özgür, refah içinde bir gelecek beklentilerini anayasal garantilere kavuşturmak. Anayasa Kadın Platformu'ndan Hülya Gülbahar, TCK Kadın Platformundan Pınar İlkkaracan, Medeni Yasa Kadın Platformu'ndan Habibe Yılmaz Kayar, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu adına Aysun Sayın ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu adına Yıldız Tokman'ın katıldığı toplantıyla kadınlar nasıl bir anayasa istediklerini açıkladı. Kadınların taleplerinden bazıları şöyle:

• Eşitlik ilkesinde yer alan "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle kanun önünde eşittir" maddesine 'etnik köken, cinsel kimlik, cinsiyet kimliği, siyasal düşünce, medeni hal, yaş, engellilik hali' gibi ifadelerin de eklenmesi

• Eşitlik ilkesindeki kadın erkek eşitliğinin şu şekilde tanımlanması: "Devlet, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının fiili olarak gerçekleştirilmesi, kadınların önündeki mevcut engellerin kaldırılması, hayatın tüm alanlarında gerçek bir fırsat ve uyguluma eşitliği yaratılması; atamayla ve seçimle oluşan tüm karar organlarında kadınların eşit temsil ve katılımını sağlamak dahil hukuksal ve kurumsal tüm geçici özel önemleri almakla yükümlüdür. Bu özel önlemler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz."

• Anayasa'da aile içi demokrasi ve eşlerarası eşit işbölümünün desteklenmesi.

• Devletin temel amaç ve görevleri maddesine 'kadın erkek eşitliğini fiilen sağlamak' cümlesinin eklenmesi.

• Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma başlıklı maddede, 'cinsiyetlerarası eşit temsil ve katılımı fiilen sağlayacak şekilde özel önlemler alınarak...' ibaresinin eklenmesi.

• Kamu hizmetlerine girme hakkı maddesine, 'Cinsiyetlerarası eşitliği sağlamak esastır ve bunun için devlet her türlü önlemi alır' ifadesinin eklenmesi.

• 'Siyasi parti kurma hürriyeti' maddesine "Devlet siyasi partilere, cinsiyetlerarası fırsat eşitliğini sağlamayı gözeterek, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar" eklemesinin yapılması.

Kaynak: Radikal, 5 Aralık 2007

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
bülten