28/04/2006 | Yazar: Umut Güner

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Mağdurların Tespit Edilmesi ve Önleme Tedbirleri başlıklı seminer 27-28 Nisan 2006 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi.

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Mağdurların Tespit Edilmesi ve Önleme Tedbirleri başlıklı seminer 27-28 Nisan 2006 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) düzenlediği bu toplantıda LGBT mültecilere yönelik çok az şey konuşuldu. Kaos GL’den Umut Güner semineri izledi.

KAOS GL

Umut Güner

BMMYK’nin düzenlediği Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Mağdurların Tespit Edilmesi ve Önleme Tedbirleri başlıklı seminer 27-28 Nisan 2006 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.

Mültecilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarını buluşturan toplantıda mültecilik alanındaki sorunlar ile örgütlerin birbirleriyle iletişimleri ve ortaklıkları konuşuldu.

Eşcinsel mültecilere çözüm yok!

Toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddetin tartışıldığı bir toplantıda LGBT mültecilerin sorunlarının yeterince konuşulmaması bir eksiklikti. Vaka çalışmalarından birinin gey mülteci vakası olarak kurgulanmasına rağmen sorunlara çözüm geliştirme konusunda kamu ve sivil toplum kuruluşları çok fazla öneri geliştiremedi.

Seminerin ilk gününde ‘Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmet’ başlıklı bir sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Sema Buz, mülteciyle çalışacak uzmanların onun farklılığı üzerinden kendisini sorgulaması gerektiğini ve bu farklılığı nasıl algıladıklarının mülteciyle çalışma açısından önemli olduğunu söyledi. Buz, eşcinsel bir mülteciyle çalışan uzmanın eşcinsellik konusunda bilgili olması ve eşcinselliğe bireysel olarak yaklaşımını, homofobisini sorgulaması gerektiğini de belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Koordinatörü Gülcan Yeröz ise Van’da travesti ve gey mültecilerin cinsel kimlik ve yönelimlerinden dolayı şiddete uğradıklarını söylerken bu şiddetin küçük şehirlerde yaşamak zorunda kalan LGBT mültecilerin peşini bırakmadığını da belirtti.Kadınlara hizmet senede iki kez

Toplantıda kadın mültecilerin sınırlardan geçerken tecavüze, tacize uğradıkları ve bu yüzden yoğun travmalar yaşadıkları gerçeği de konuşuldu. Türkiye’de ikametgahı olmayan bu mültecilerin sınır dışı edilmemek için tecavüz, taciz olaylarında sessiz kalmak zorunda kaldıkları da dile getirildi.

BMMYK Uzmanı Kısmet Yolalan, toplumsal cinsiyete ve cinselliğe dayalı şiddete uğrayan mağdurlar için bir sevk mekanizması geliştirdiklerini anlattı. Bu mekanizmayla, cinsel şiddete uğrayan kadınlara hukuki, psiko-sosyal, tıbbi destek ve geçici olarak barınma hizmeti sunduklarını söyleyen Yolalan, Türkiye’de mültecilerin 26 uydu kentte ikamet ettiklerini ve BMMYK’nin de sadece senede iki kere bu merkezleri ziyaret ettiğini belirtti.

Toplantıda mültecilik alanında yaşanan bir başka sorunun, bu alanda çalışan STK ve kamu kuruluşlarının birbirlerinden kopuk hareket etmeleri olduğu ve bunun mültecilerinin sorunlarını zorlaştırdığı da vurgulandı.Etiketler: insan hakları, mülteci
nefret