10/04/2019 | Yazar: Kaos GL

“Kamu Sektörü Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Yılı Raporu” verilerine göre kamuda çalışan LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa yol açan kurallar neler?

Kamuda LGBTİ’lere yönelik kurum içi ayrımcılık yaratan kurallar neler? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Kamu Sektörü Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Yılı Raporu” verilerine göre kamuda çalışan LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa yol açan kurallar neler?

Kamuda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik kurum içi ayrımcılık yaratan kurallar veya kurullar var mı? Diğer bir değişle; atama, terfi, tayin, işten uzaklaştırma, evlilik ve benzeri süreçlerde LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa yol açan yapılar söz konusu mu? Bu soru “Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2018 Yılı Araştırması”nda kamuda çalışan LGBTİ’lere soruldu.

Yanıtlar incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun bu konuda bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıktı. Katılımcıların %54’ü bu konuda bir fikre sahip değil.

Bu sorunun ortaya çıkardığı bir diğer bulgu ise, araştırma katılımcılarının yüzde 73’ü çalıştıkları kurumda LGBTİ’lere yönelik ayrımcı unsurların var olduğunu söylüyor.

Katılımcılar, “genel ahlakın” kendilerine karşı kullanılmasının, işyerinde artan nefret söylemine, evli çiftlere sağlanan haklara sahip olamamalarına, irade dışında ifşa edilmelerine, işten çıkarma ve zorunlu yer değiştirmelere neden olduğu ve terfi etmeyi zorlaştırdığına işaret ediyor.

Peki, mevzuattaki “genel ahlak” benzeri ibarelerin önünü açtığı ayrımcılık yaratan kurullar ve kurallar neler?

Evlilik kurumunun sağladığı medeni ve sosyal haklardan mahrum bırakılma

Katılımcı, memur olarak çalışan bir gey: “Eş durumu ataması sadece heteroseksüelleri kapsıyor.”

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınmaması diğer çalışanlara tanınan haklardan yararlanamamaları sonucunu doğurmakta. Evlilik kurumunun sağladığı medeni ve sosyal haklar, LGBTİ çalışanları otomatik olarak kapsam dışı bırakan kurumsal bir ayrımcı uygulama.

Terfi engelleme, zorunlu yer değiştirme

Katılımcı, sağlık personeli olarak çalışan bir biseksüel kadın: “Burası kesin değil, lakin atamalar için yapılan güvenlik soruşturmalarını geçemeyen kişilerin neden geçemedikleri açıklanmıyor. Halka FETÖ olarak yansıtılmakla beraber bu durumla alakası olmayan, politik olarak sol görüşlü ve cinsel yönelimi açık olan kimselerin de sebep belirtilmeksizin güvenlik soruşturmasında bırakıldığı duyumlarına ulaştım. Mahkemelerden kesin kararlar çıkmadığı, büyük bir kısmı askıya alındığı için kesinliğinden emin olamıyorum.”

Terfi, tayin gibi süreçler de LGBTİ çalışanlara yönelik bir cezalandırma ve tehdit mekanizması işlevi görmekte.

“Genel ahlak”

Katılımcı, memur olarak çalışan bir biseksüel kadın: “Kimliğini açık yaşayanlar için terfi/yükselme söz konusu olmaz. Toplumsal cinsiyet rollerine uymamak da aynı derece etkilidir yükselmemede gerçi. Bir de en ufak olayda gizli tehdit unsurudur. Zira buna rağmen bizimle çalışıyorlar sağ olsunlar. Biz de her şeye muhalif olmayalım!”

“Genel ahlak” anlayışının sadece işyerlerinde değil toplumun genelinde bir ayrımcılık ideolojisi olarak işlev görmesi, sadece ayrımcılık deneyimleri yaşatmamakta aynı zamanda bir damgalama ve dışlama işlevi de görmekte.

İfşa kaygısı

Katılımcı, öğretmen olarak çalışan bir gey: “Yani öyle bir durum ile karşılaşınca öğrenci veya öğretmen tarafından okul ile ilişiğinin kesileceği aşikâr.”

Kamuda çalışan LGBTİ’ler cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini gizlemek zorunda kalıyor. Buna rağmen, çalışanlar işyeri ortamındaki genel homofobik ve transfobik ortamdan doğrudan etkilenmekte ve ifşa ile ayrımcılığın şiddetle ortaya çıkabileceği kaygısı ile çalışma hayatını sürdürmekte. Ayrımcılık nedeniyle işini kaybetme korkusu ise işsizliğin ve genç işsizliğinin yüksek oranlarda olduğu ülkemizde özellikle kaygı verici.

Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu 2019 Araştırması katılın!

Kaos GL Derneği, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) çalışanların Türkiye'nin kamuda ve özel sektörde istihdam durumunu anlamak için anket çalışması yürütüyor.

İlk kez 2016 yılında yapılan “Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” ve “Türkiye’de Özel Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” isimli araştırmalar ve raporları ile LGBTİ kamu çalışanlarının sorunlarının ve öncelikli gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması bekleniyor.

Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2019 Araştırması başladı. Özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturması planlanan araştırmaya buradan katılabilirsiniz.

Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleşen Kamu Sektörü Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Yılı Raporu'nun tamamını okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili haber:

“Kamuda kimliğini açık bir şekilde yaşayan LGBTİ çalışan oranı %7


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Dijital