15/06/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışan ve ofis gönüllülerine yönelik hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller metni; menopoz, tükenmişlik sendromu, ebeveynlik, birlikte yaşam kurulan hayvanların özel koşulları, trans ve non-binary kimlikler için düzenlemelerle güncellendi.

Kaos GL’de menopoz, tükenmişlik sendromu, birlikte yaşam kurulan hayvanlar, trans ve non-binary kimlikler için düzenlemeler Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, çalışan ve ofis gönüllülerine yönelik hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller metnini güncelledi. Metne; menopoz, tükenmişlik sendromu, ebeveynlik, birlikte yaşam kurulan hayvanların özel koşulları, trans ve non-binary kimliklere yönelik genel ilke ve çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler eklendi.

Genel ilkeler kapsamında eklenen düzenlemeler şöyle:

“Menopoz dönemindeki çalışanların çalışma koşulları çalışanın bireysel koşulları göz önüne alınarak planlanır. Konsantrasyon zorluğu, uyku durumu bozukluğu gibi durumlarda daha esnek çalışma saatleri planlanabilir. İhtiyaç duyulması halinde evden çalışma koşulları iyileştirilebilir. Menopoz dönemine ilişkin dernek çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi yapılır. Böylece çalışanların menopoz dönemindeki iş arkadaşlarına karşı iletişime açık hale gelmesi sağlanır. Ofis koşulları da menopoz döneminde çalışanın iyilik hali göz edilerek yeniden düzenlenir.”

“Trans ve non-binary kişilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kanunların olanak verdiği ölçüde iç prosedürleri kişilerin kendilerini ve kimliklerini ifade edebildikleri biçimde düzenlenmesi için gerekli önlemleri alır. Alınan önlemler ayrıştırıcı, damgalayıcı ya da dışlayıcı değil, kişilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri olanakları yapılandıracak, eşitliği sağlama yolunda adımları ataca şekilde düzenlenir. Kaos GL Derneği içinde çalışanlara yönelik trans ve non-binary alanlarında farkındalık eğitimleri düzenler ve tedarikçileri bu konuda farkındalık geliştirmeye teşvik eder.”

“Tükenmişlik sendromu ile ilgili olarak öncelikle çalışanlara bu konuda farkındalık eğitimi vererek çalışanların özbakım kapasitesini ve çalışanların birbirlerine akran danışmanlığı vermesini olanaklı kılar. Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiyle Genel Koordinatör ve/veya ilgili Program Koordinatörü bireysel görüşerek sorunları, ihtiyaçları ve destek mekanizmaları hakkında konuşabilir. Gerekli durumlarda tükenmişlik sendromu yaşayan çalışan için görev değişikliği yaparak daha az stresli bir pozisyonda çalışması sağlanabilir. Tükenmişlik sendromu çalışan tarafından dile getirildi veyahut çalışma arkadaşları veya program koordinatörü tarafından fark edildi ise bedensel ve ruhsal sağlığı için izin kullanmaya teşvik edilir.”

Dernek emekçilerinin çalışma süreleri için; menopoz, trans geçiş/uyum süreci ve ebeveynlik durumu yahut birlikte yaşam kurulan hayvanların özel koşulları itibariyle düzenleme yapılabileceğine ilişkin maddeler de İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller metninde şöyle geçti:

“Menopoz sürecinde olan çalışanlarının iyilik halleri göz önünde bulundurarak çalışma koşulları ve süreleri yapılandırılır.”

“Trans geçiş/uyum sürecinde olan çalışanın iyilik hali göz önünde bulundurur ve çalışma koşulları trans geçiş/uyum sürecini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılır.”

“Ebeveynlik durumundan kaynaklı veyahut birlikte yaşamı paylaştığımız hayvanların özel koşulları itibariyle çalışma saatlerinde çalışanın talebi doğrultusunda düzenleme yapılabilir.”

Regl izni

Kaos GL Derneği’nde 2019’un Mart ayından çalışanlara ayda 2 gün ücretli izin uygulamasını hayata geçirmişti. Dernek, uygulamaya koyduğu ücretli regl izni ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini anaakımlaştırmayı hedeflediğini duyurmuştu.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, aile
nefret