09/06/2020 | Yazar: Umut Güven

Tankut Atuk’un Türkiye’de korona ve HIV politikalarını muhafazakar değerler ve siyasi çıkarlar ekseninde değerlendirdiği yazısı Kaos GL Karantina II sayısında.

Kaos GL Dergisi okuma önerisi: “Korona ve HIV Politikaları” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Dergisi iki sayılık Karantina serisi ile LGBTİ+’ların pandemi sürecindeki deneyimlerini okuyucu ile paylaşırken, çeşitli sosyal izolasyon ile karantina hallerini de tartışmaya açtı.

Derginin iki sayılık Karantina serisinde “karantina” sürecini ve/veya kavramın kendisini farklı perspektiflerden değerlendiren birçok yazı yer aldı. Karantina II sayısı ile Kaos GL Dergisi okuyucularıyla buluşan yazılardan biri de HIV ve Korona politikalarına dair Tankut Atuk’un kaleme aldığı yazı oldu.

“Türkiye’de Korona ve HIV Politikaları: Muhafazakâr Değerler ve Siyasi Çıkarlar Halk Sağlığından Önce Gelirse”

“‘Korona’dan korunmanın en etkili yolu virüse yakalanmamaktır’ totolojisi Korona’nın Türkiye’de tespit edildiği ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığının ve bazı politikacıların ağzından düşmüyor. Aşikârlığı sebebiyle neredeyse absürd olan bu ifade Bakanlığın HIV’e karşı kullandığı ve aynı derecede manasız olan ve toplum sağlığı açısından hiçbir yardımı veya yaptırımı olmayan ‘Virüse yakalanmamanın en iyi yolu, ondan korunmaktır’ sloganını hatırlatmakta.”

Doktora kapsamında Türkiye’de HIV'in (biyo)politik kontrolünü ve Sağlık Bakanlığı’nın muhafazakâr sağlık politikalarını çalışan ve yukarda yazısından alıntı yaptığım Tankut Atuk, Kaos GL Dergisi için Türkiye’deki Korona ve HIV politikalarını değerlendirdi.

HIV’in inkârının ve görünmez kılınmasının ardındaki kültürel ve dini sebeplerin, Korona’ya gelince yerini ekonomik ve politik çıkarlara bıraktığını, ancak her iki durumda da halk sağlığının ikinci plana atıldığını göstermek için kaleme aldığı yazıda Atuk, yer yer başka ülkelerle de karşılaştırarak muhafazakârlığın epidemiyolojisini okuyucularla paylaşıyor.

“HIV konusunda topyekûn inkârı, sessizliği ve önlemsizliği tercih eden Türkiye, Korona’ya gelince bambaşka bir yol izlemekte—zira pandeminin inkârı için en başından beri geç kalınmıştı. Bunun yerine, devlet bir pandemi tiyatrosu ortaya koymayı daha uygun bulmuş görünüyor. Global bir tehdit karşısında bir şey yapmama olasılığı olmayan Türkiye, başarılı bir medya stratejisi izleyerek örnek bir toplumsal sağlık modeli yanılgısını yaratıyor. …”

HIV ve Korona politikalarına dair kapsamlı değerlendirmelerin yer aldığı yazının tamamını şuraya tıklayarak Kaos GL Dergisi Karantina II sayısında okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kültür sanat, sağlık
nefret