27/12/2012 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL Derneği, 2012 yılında desteklenen temaların ışığında proje önerilerini belirledi ve Bakanlık ile paylaştı.

Kaos GL Derneği İçişleri Bakanlığı’na Proje Önerilerini İletti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı her yıl dernekler tarafından hazırlanan projelere destek sağlıyor. Bakanlık bu bağlamda 2013 yılı için desteklenecek projelerle ilgili sivil toplumdan önerilerini 28 Aralık 2012 tarihine kadar sunmasını istedi.  
Proje konularının İçişleri Bakanlığı Bütçesi’nden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge’nin 5. i maddesinde yer alan;
 
- Kamu yararına ilişkin olması,
- Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi,
- Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
- Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
 
koşullarına uyması bekleniyor. Hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirleniyor ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanıyor.
Kaos GL’den İçişleri Bakanlığı’na Yeni Yıl Önerileri
Kaos GL Derneği, 2012 yılında desteklenen temaların ışığında proje önerilerini aşağıdaki gibi belirledi ve Bakanlık ile paylaştı. Geçtiğimiz sene sivil toplum bilinci, kamu-sivil toplum diyalogu, dezavantajlı grupların desteklenmesi, toplum çevre sağlığı ve kamu karar alma mekanizmalarına sivil toplum ve yurttaş katılımı temalı projeler ön plana alınmıştı.
 
Öneri 1: Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar Eğitimi Projesi
Öneri 2: Hâkim ve Savcılara Yönelik Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Bağlamında Uluslararası ve Ulusal Mevzuat, Yargı Kararları Eğitimi Projesi
Öneri 3: Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, İŞKUR vb Yapılara Yönelik Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Bağlamında Uluslararası ve Ulusal Mevzuat, Yargı Kararları Eğitimi Projesi
Öneri 4: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivil Toplum Ortaklaşması ile Nefret Suçlarına Karşı Toplumsal Farkındalık Yaratma Kampanyası
Öneri 5: Ayrımcılık Yasağı Üzerine Kamu-Sivil Toplum İşbirliğinde Sosyal Kampanya
Öneri 6: Türkiye’deki Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenlerin Haklarına Yönelik Farkındalık Kampanyası
Öneri 7: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans Bireylere Meslek Edindirme ve Çalışma Hayatında Ayrımcılığa Karşı Savunuculuk Eğitimi Projesi
Öneri 8: LGBT Bireylere ve Yakınlarına Hukukî Destek Projesi
 
 


Etiketler: insan hakları
Telegram