18/11/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor.

Kaos GL Derneği Medya ve İletişim Programı neler yapar? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor. Bugün Medya ve İletişim Programı’nın çalışma alanlarını kaosGL.org okurlarıyla paylaşacağız.

Kaos GL Medya ve İletişim Programı, yürüttüğü etkinlikler ve çalışmalarla medyada LGBTİ+ temsilini sağlamayı, medyanın ayrımcı dilinin dönüştürülmesini, medya ve sosyal medyadaki ayrımcı söylem ve nefret söylemini izleyerek raporlamayı, LGBTİ+ yayıncılığını güçlendirmeyi, LGBTİ+’ların kendi hikâyelerini anlatmalarına zemin oluşturmayı, sosyal medya eylemleri ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Program bunların yanı sıra Kaos GL Derneği’nin iletişim stratejisini oluşturur ve uygular, derneğin basın ile iletişimini sağlar. Program kapsamında diğer LGBTİ+ örgütlerine kapasite geliştirme eğitimleri düzenler ve danışmanlık verir. Programın çalışma alanları arasında arşiv, hafıza ve sözlü tarih de yer alır.

Program çalışmaları 8 başlıkta yürütüyor.

KaosGL.org internet gazetesi

KaosGL.org; Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarını geliştirme mücadelesi kapsamında günlük yayın yapan bir internet gazetesidir. Hak odaklı habercilik ilkelerini benimser. LGBTİ+ hakları odaklı bir yayın çizgisi ile on yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdürmektedir.

Yayın ilkeleri

*KaosGL.org; LGBTİ+ hakları odaklı habercilik yapar. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek bir yayıncılıktan kaçınır, haklara erişimi güçlendirecek bir yayın çizgisini benimser.

*İnsan, çevre ve hayvan haklarına aykırı haber yayımlamaz. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini takip eder.

*Haberi, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarır.

*Haber, söyleşi ya da röportajda konuşma ve demeçlerden yapılan alıntılarda manipülasyona izin vermez.

*Haberde bahsi geçen kişiler stereotip (basmakalıp yargı) olarak sunulmaz, bu kişileri yargılayan ifadelere yer verilmez, eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanılmaz. 

*Haberde, hiçbir ırk, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, tür, yaş, görünüm, engellilik durumu, sağlık, politik görüş, inanç, yaşam tarzı, ekonomik ve sosyal düzeyi damgalayan, kınayan, küçük düşüren ifadeler bulunmaz. Bu madde açık bir maddedir ve ayrımcılık alanları doğrultusunda güncellenir.

*KaosGL.org haberde kaynak gösterir.

*Açıklanmaması kaydıyla verilmiş bilgi ve belgelerle haber kaynakları, kaynağın kendisi izin vermediği sürece açıklanmaz. KaosGL.org, özel hayatın gizliliği hakkına saygı gösterir.

*KaosGL.org muhabirleri, ihtiyaç duyulduğunda olayın tüm taraflarının görüşünü almaya çalışır. Taraflardan biri görüş vermekten kaçınırsa bu durumu okurları ile paylaşır.

*Elde ettiği bilgiyi soruşturmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlamaz. *Şiddet ve hak ihlali iddialarında bu iddiaları doğrulamak için çaba gösterir. *Doğrulayamadığı noktada iddia olarak yayınlar.

*KaosGL.org, LGBTİ+ gazetecilerin, gazeteci adaylarının ve genç muhabirlerin güçlendirilmesini hedefler. Bu doğrultuda işbirliklerine gider.

*KaosGL.org; yayın ilkeleri ve yayıncılık pratiğine dair okurlarının fikir, öneri, yorum ve eleştirilerini dikkate alır. web@kaosgl.org üzerinden okurlarının görüşlerini iletmesini teşvik eder. Görüş, öneri ve eleştirileri yayın kurulunda tartışır ve daha sonra bununla ilgili okurlarına dönüş yapar.  Yayıncılık pratiğini okurlarıyla birlikte inşa etmek için çaba gösterir.

Yayın ilkelerinin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.

Yayın süreci

Yazdığınız yazıyı, Word belgesi olarak kaydederek; yayınlanmasını istediğiniz görselle birlikte web@kaosgl.org adresine yollayabilirsiniz. Yazınızın bize ulaşmasından itibaren editörlerimiz 3 işgünü içinde dönüş yapacaktır. Dönüş yapma süresinin uzaması durumunda sizi bilgilendireceklerdir.

Yazınız bize ulaştıktan sonra editör ekibimizin okumasından geçiyor. Editörlerimiz yazınızın haber değeri taşıyıp taşımadığını ve KaosGL.org yayın ilkelerine uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Eğer yazınız Kaos GL açısından haber değeri taşıyacak bir içerikte ve yayın ilkelerine uygun ise sizinle haberleşerek yazar profili açıyor ve yazınızı yayınlıyoruz. Eğer yazınız yayın ilkelerimize uygun olmayan bir ifadeye sahipse ya da küçük değişikliklerle yayınlanabilecek durumdaysa sizden bu değişiklikleri yapmanızı talep ediyoruz.

Yayın süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Medya Okulları

Kaos GL Derneği’nin düzenlediği Medya Okulu, yazınsal çeşitli tematik alanlarda planlanmış atölyeler programıdır. Katılımcıların interaktif olarak dahil oldukları atölyelerde yazma istencinden üretimin yayınlanmasına sürecin inşasını ve etiğini tartışırlar. Haber yazma teknikleri, yaratıcı yazarlık ve video aktivizmi programın ana başlıklarıdır.

Medya Okulu programı, kaosGL.org gönüllü muhabir ve yazarlarını bir araya getirerek LGBTİ+ kişileri yazmaya teşvik etmeyi ve ayrımcılık karşıtı medyayı çoğaltmayı hedefler. Haberini üretiminden yaratıcı yazarlığın çeşitlendirilmesine farklı alanlarda kümülatif gerçekleşen atölyelerde “herkesin yazabileceği” fikri hakimdir.

Medya Okulu programı her yıl Kaos GL Derneği tarafından çeşitli şehirler seçilerek, seçilen yerelden katılıma açık organizasyonlarla gerçekleşir.

LGBTİ+ kişiler, aktivistler, yazarlar, muhabirler, çizerler ve fotoğrafçılar Medya Okulu programına katılabilir.  

Yaşadığı şehirde LGBTİ+ gündemini ve etkinlikleri takip etmek, haberlerini kaosGL.org’a yazmak için gönüllü olmak okula katılmak için yeterli. Medya Okulu'na katılan kişilerden KaosGL.org'a ayda en az 3 içerik üretmelerini bekliyoruz. Daha fazla yazar, çizersiniz ona da hayır demeyiz.

Programa katılmış kişiler daha sonra Kaos GL Gönüllü Muhabir Ağı’na dahil olarak bir çalışma takvimi çıkartır. Medya ve İletişim programıyla birlikte spesifik alanlarda (örneğin: Dava İzleme, Sözlü Tarih) eğitimler düzenler. Bu eğitimlerin sonucunda Muhabir Ağı’nın küçük çalışma grupları oluşur.

Medya İzleme

Kaos GL Derneği olarak 2009 yılından beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) medyada yer alış biçimlerini izliyoruz. Her yıl yayınladığımız medya izleme raporları ile hem medyadaki ayrımcı söylem, nefret söylemi, nefret suçu ve önyargıya dikkat çekmeye çalışıyor hem de medyada seyri takip ediyoruz.

Kaos GL’deki medya izleme çalışmamız üç ayaktan oluşuyor. Bir yıl boyunca sürdürdüğümüz araştırma kapsamında belirlediğimiz anahtar kelimelerden taranan haber ve köşe yazısı metinlerini inceliyoruz. Hem yazılı basın hem de dijital medyadaki metinler araştırmamızda yer alıyor.

Araştırmanın ilk ayağında haftalık olarak seçtiğimiz metinler üzerine kaosGL.org’ta inceleme yazıları yayınlıyoruz. İkinci ayağında ise sosyal medya ve internetteki nefret söylemine mercek tutuyor ve aylık raporlar ile haftalık analiz yazıları yayınlıyoruz. Araştırmanın üçüncü ayağında ise günlük olarak süzülen haberleri ölçeğimize göre tasnif ediyoruz. Ölçeklendirmemizde metinleri başlık, yayınlandığı gazete, yayınlandığı sayfa, metnin konusu, metnin türü (haber, söyleşi ya da köşe yazısı) gibi teknik özelliklerin yanı sıra metinleri hak haberciliği kapsamında değerlendiriyoruz. Bir yıl süren bu araştırmanın sonuçlarını Medya İzleme Raporu’nda yayınlıyoruz. Senenin sonunda bütün bu çalışmalar Medya İzleme Raporu’nu oluşturuyor ve rapor internet medyası ve yazılı basında LGBTİ+ temsiline ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Dijital Güvenlik

Kaos GL Medya ve İletişim Programı, derneğin dijital varlığının, arşivinin ve çalışmalarının güvenliği için strateji belgeleri oluşturur ve uygulanmasını sağlar. Bu kapsamda KaosGL.org internet gazetesinin dijital güvenliğinin yanı sıra; dernek çalışanlarının dijital güvenliği için gerekli gördüğü adımları atar, dijital güvenlik kurallarının uygulanmasını takip eder. Kaos GL Çalışanlarına yönelik veri güvenliği, mağdur bilgilerinin korunması, dijital ortama aktarılması gibi alanlarda kapasite geliştirme eğitimi verilmesini sağlar. Bu eğitimleri ihtiyaç dahilinde diğer LGBTİ+ örgütleriyle de paylaşır.

Kaos GL Derneği’nin medyada temsili

Medya ve İletişim Programı, Kaos GL Derneği’nin faaliyetlerinin medyada görünür olması için çalışır. Derneğin çalışma alanları ile medya arasındaki iletişimi sürdürür. Derneğin basın bültenlerini hazırlar, ilgili alan ve konulardaki basın açıklamalarını yazar. Dernek faaliyetlerini haberleştirir.

Sözlü tarih çalışması

Türkiye’deki LGBTİ+’larla sözlü tarih çalışmaları yürütür. Bu çalışmaların çıktılarını video, makale ve kitap formatlarında yayınlar. LGBTİ+ hareketinin tarihine sözlü tarih yöntemiyle eğilir ve bu hareketin hafızasına katkı sağlar.

Arşiv

Derneğin basılı ve dijital arşivinin tasnifi, yayınlanması ve arşivin güvenliğinden sorumludur. Arşivi tasnif ederek güncel tutar.

Karikatür Okulu

2020 yılı programımızda yer alan Karikatür Okulu, mizahı çizgi ile buluşturarak, bir yandan heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğinde olan karikatürü tersyüz edecek diğer yandan ise LGBTİ+ aktivistlere yeni bir alan kazandıracak.

Bu atölyeler dizisi ile hedeflenen bir diğer kazanım da kaosGL.org ve Kaos GL Dergi’nin süreğen görsel ihtiyacı için, atölyelerde üretilen eserlerin toplanabileceği bir görsel banka oluşturmak.


Etiketler: insan hakları, medya
bülten