25/01/2017 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’den Aylime Aslı Demir, hekim adaylarına, mevcut sağlık politikalarının LGBTİ’leri nasıl etkilediğini anlattı.

Kaos GL hekim adayları ile buluştu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL'den Aylime Aslı Demir, hekim adaylarına, mevcut sağlık politikalarının LGBTİ’leri nasıl etkilediğini anlattı.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolundaki farklı üniversitelerden katılan hekim adaylarına 22 Ocak günü Kaos GL'den Aylime Aslı Demir, “Tıpta Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılıkları” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasında Demir, ikili cinsiyet rejimi dayatmasının tıp alanında ortaya çıkardığı sorunlar, LGBTİ bireylerin sağlık hakkına erişimi ve açılma sürecinde psikolojik desteğin önemine değindi.

Tıbbın ikili cinsiyet rejimini esas alması intersekslerin tüm hayatını etkiliyor

İnterseks bebeklere doğumun ardından yapılan tıbbi müdahalelerin %90’ının keyfi olduğunu ve bu müdahalelerin, interseks kişilerin tüm hayatlarını olumsuz etkilediğine değinen Demir, bedene yapılan kalıcı sakatlamanın insan haklarına aykırı olduğunu hatırlattı. İnterseks bireylere yapılacak olan tıbbi müdahalenin sadece hayati durumlarda yapılması gerektiğinin altını çizdikten sonra ikili cinsiyet dayatmasının tıbbi uygulamalarda yer almaması gerektiğini belirtti.

LGBTİ bireyler sağlık hakkından yoksun

LGBTİ bireylerin hastalandıkları zaman ifşa olma korkusuyla çoğu zaman doktora dahi gidemediklerini benzer şekilde ayrımcılığa uğrama endişesiyle trans erkeklerin jinekolojik muayeneden uzak durduklarını ve dolayısıyla sağlığa erişim haklarından mahrum olduklarını anlatan Aylime Aslı Demir, hekim adaylarının mevcut bu durumu değiştirebileceklerini ifade etti.

“Kamu hastanelerinde cinsiyet geçiş operasyonlarında uzman hekim bulmak çok zor”

Demir’in değindiği diğer bir konu, tıp eğitiminde cinsiyet geçişine yeterli yer ayrılmadığı için, bu operasyonun uzmanlarını kamu hastanelerinde bulmanın zorluğu ve uzmanların daha çok özel hastanelerde görev yapıyor olduğuydu. Demir, bu durumun sonucu olarak, cinsiyet geçiş operasyonunun devletin sosyal güvencesi tarafından karşılanıyor görünmesine rağmen, bu operasyonun ekonomik külfetinin translara kaldığını ifade etti.

“Açılma sürecinde psikoloğun tavrı çok belirleyici”

Cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan eşcinsellerin yaşadığı psikolojik sorunların çözümü için başvurdukları psikolojik danışmanlara dahi açılamadığını ve bu durumun sorunu daha fazla büyüttüğünü söyleyen Demir, açılma sürecinde psikoloğun tavrının hem eşcinsel birey hem onun ailesi için çok belirleyici olduğunu ekledi.

LGBTİ hekimlerin hayatı

Sunumunda Demir, LGBTİ hekimlere de değindi. İş ve özel yaşamın sosyal medya kullanımı ile birlikte bütünleştiği günümüzde, cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan hekimlerin hayatlarını tamamen kapalı yaşamaya zorunda kaldığı gerçeğini hatırlattı.

Sağlık alanında dezavantajlı gruplar arasında yer alan LGBTİ’lerin sağlık hizmeti alırken yaşadıkları sorunların ortadan kalkması için değişmesi gereken sağlık politikalarının yanı sıra hekimlerin davranışlarının da belirleyici olduğunu ekleyen Demir, konuşmasını birlikte çalışmanın önemini vurgulayarak bitirdi.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireylerin sağlık hakına erişimleri sürecinde yaşayabilecekleri olası sorunların en aza indirilmesi amacıyla LGBT’lerle sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı uzmanları ve psikolojik rehber ve danışmanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için Kaos GL Derneği tarafından hazırlanan kitabın dijital formunu edinmek isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, sağlık
Nefret