28/09/2015 | Yazar: Umut Güner

Senede 500 öğretmene ulaşan, hukuk ve ruh sağlığı çalışanları ile eğitimlerini sürdüren Kaos GL’nin yeni dönemde yapacaklarını insan hakları eğitimleri yürütücülerine sorduk.

Kaos GL insan hakları eğitimleri nasıl devam edecek? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Senede 500 öğretmene ulaşan, hukuk ve ruh sağlığı çalışanları ile eğitimlerini sürdüren Kaos GL’nin yeni dönemde yapacaklarını insan hakları eğitimleri yürütücülerine sorduk.

Fotoğraf: 2011, Yüksel Caddesi

Kaos GL Derneği yeni dönemde, öğretmenlere, sosyal hizmet uzmanlarına, avukatlara, ruh sağlığı çalışanlarına yönelik insan hakları eğitimlerine devam edecek.

2014- 2015 yılı eğitimlerini değerlendiren dernek çalışanları, avukat ve öğretmen eğitimlerinin gelen talepler doğrultusunda şekillendiğinin altını çizdi. Eğitime eğitmen olarak katkı sunacak uzman sayısının yetersiz olmasından dolayı eğitimlerin planlanmasında aksaklıklar olabiliyor. Kaos GL bu sebeple 2016 yılı içerisinde öncelikli olarak öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimleri için eğitici eğitimi yapacak.

2015- 2016 çalışma döneminde Pembe Hayat LGBTT Derneği ve Kaos GL işbirliği ile Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında yürütülen Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi ile Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamında yürütülen Nefret Etme Projesi çerçevesinde 8 farklı şehirde LGBTİ alanına ilişkin avukat ve öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimleri gerçekleştirilecek. Aynı dönemde Kaos Gl'nin Ruh Sağlığı Çalışanlarına yönelik Türk Psikologlar Derneği ile birlikte yürüttüğü eğitim çalışması devam edecek.

Kaos GL’in ruh sağlığı, avukat ve öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimlerini yürüten Seçin Tuncel, Melahat ve Hayriye Kara KaosGL.org’a insan hakları eğitimlerini değerlendirdi.

Ruh sağlığı çalışmaları devam edecek

Melahat: Ruh sağlığı alanındaki çalışmalarımız bu sene Türk Psikologlar Derneği ile ortaklaşa yürütüldü. Kaos GL Danışma Kurulu üyesi Dr. Koray Başar koordinatörlüğünde ruh sağlığı, PDR, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlara yönelik Ruh sağlığı atölyeleri düzenlendi. Güz 2015- Bahar 2016 programı hazırlanacak ve duyurusu yapılacak. Atölyelerde LGBT’lerin ruh sağlığı alanında yaşadıkları deneyimleri aktarmaya yönelik eksiklik olduğu tespit edildi.

“Senede 500 öğretmene ulaşıyoruz”

Seçin Tuncel: İnsan hakları eğitimleri ile yılda yaklaşık 500 öğretmene ulaşıyoruz. Etkinliklerde sıkça sorulan sorular atölyesinin ardından katılımcılar uzmanlarla okulda aile, öğretmen ve çocuklarla nasıl çalışılabileceğini konuşuyorlar.  İlk senelerde yeterli olan bu çalışma artık yeni bir yönteme ihtiyaç doğuruyor, öğretmenler daha fazla neler yapabileceklerini ve nasıl yapabileceklerine odaklanan bir modül talep ediyorlar.

Farkındalık kazandıran yöntemimizin bazı eksiklikleri de var,  öğretmenlerle yarım günlük bir çalışma yapıyoruz daha sonra geri dönüşleri alamayınca eğitimlerin nasıl bir dönüşüm yarattığını izleyemeyebiliyoruz. Milli eğitim bakanlığı ile temas kuramadığımız için genelde etkinliği sendika ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu da etkinlik katılımcılarının çeşitliliğinde eksik katılımlara neden olabiliyor. Gelecek dönemde diğer öğretmenlere nasıl ulaşabileceğimizi düşünmeye odaklanacağız. Bağımsız PDR kuruluşları Türk PDR Derneği ve RAM’larla ilişkilerimizi de zorlamamız gerekiyor. Eğitimin yapılacağı mekan sorunu ve eğitim alanında danışmanlık faaliyetlerimizi geliştirmemiz gerekiyor.

“Sistemin kendi içinde zorlayabileceğimiz alanlar var mı?”

Mevzuatlara, müfredatlara bakabileceğimizi, çocuk hakkı ve eğitim hakkı üzerinden nasıl ilerleyebileceğimizi ele aldık. Okul aile birlikleriyle ilişkiye geçilebilir mi? Genelde eğitim modüllerinde öğretmenin öğrenciyle kurduğu bireysel ilişkiyle sürüyor. LGBT öğrencilerin kendi yaşadığı sorunlar üzerinden ilerlemiyor çalışmalar. Öğretmenin kişisel gelişim ve farkındalığına katkıda bulunan eğitimler oluyor bu eğitimleri haklar üzerinden dolayısıyla bu çalışmaları sendikalarda da politikleştirilebilirse daha fazla gündemleştirebiliriz.

Avukat eğitimleri

Hayriye Kara: Bugüne kadar gittiğimiz şehirlerde başlangıç etkinlikleri ve “LGBT hakları nelerdir, nerelerde sıkıntı yaşanıyor” üzerinden ilerledik. 2014’te sadece yapılandırılmış eğitimler yaptık, belli bir konu üzerinden gittik

İlk farkındalık eğitimleri (hukuki haklara yönelik ) yeni gidilen şehirlerde yeteri oluyor bir sonraki gidişte aynı katılımcılara aynı modül gerekli değil. Mevzuat belli, vaka üzerinden ilerlenir. Yerellerde avukatlarla LGBTİ’lerin ilişkisinin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz, hukuki destek konusunda gönüllülük üzerinden ilerlemesi mümkün değil bu nedenle baroların adli yardım ve CMK sistemlerini harekete geçirmek gerekiyor. Avukat eğitimlerine katılım çok fazla olmuyor, yerelde oluşmuş avukat ağılarına dahil olup oraları yönlendirmek daha efektif olur. Muhafazakar barolara ulaşmak bu konuda sıkıntılı, mevcut olan avukat örgütlenmeleriyle ilişkilenmek ve onları dahil etmek pratikte sonuç almayı sağlayacaktır.


Etiketler: insan hakları
nefret