26/02/2018 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”.

Kaos GL, Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’na çağırıyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’den LGBTİ derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”.

LGBTİ derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla senelerdir etkinlikler düzenleyen Kaos GL Derneği, 2018 yılı için “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı” başlattı.

Eğitim Programı temel olarak, LGBTİ hakları ve eşitliği için faaliyet gösteren LGBTİ derneklerinin kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda çeşitli eğitim, atölye ve yayın faaliyetleri organize edilecek.

Kapasite geliştirme eğitimleri tematik alanlarda gerçekleştirilen eğitim ve çalışma ziyaretlerinden oluşuyor. Kapasite geliştirme çalışmalarında amaç LGBTİ alanında çalışan STÖ temsilcileri üzerinden örgütlerin güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Eğitimlerin içerikleri LGBTİ dernekleriyle yapılan ihtiyaç belirleme ve istişare toplantıları doğrultusunda belirlendi.

Etkinliklerde Kaos GL’nin yanı sıra sivil toplumun farklı bileşenlerinden uzmanlar eğitimci olarak yer alacak. Her eğitim için LGBTİ dernekleri ve o eğitimin hedef grubunda yer alan LGBTİ hak savunucuları için çağrıya çıkılacak.

2018 yılında eğitim programı kapsamında konu başlıkları, tarihleri ve açıklamaları şöyle:

Risk yönetimi, stratejik eylem planı ve kaynak geliştirme eğitimi

Program kapsamında ilk eğitim olan “Stratejik Eylem Planı ve Risk Yönetimi” eğitimi 24-25 Şubat’ta yapıldı. LGBTİ ve insan hakları savunucusu Murat Çekiç iki gün boyunca riskleri de gözeten ve risklerin yönetilmesi anlayışını da içeren stratejik bir bakış geliştirmeyi anlattı.

Eğitime; Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Mersin ve İzmir’den LGBTİ alanında çalışan sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcileri katıldı.

Etkinliğin haberi için tıklayınız.

İnsan hakları izleme, belgeleme ve raporlama, stratejik dava ve dava gözlem eğitimi

LGBTİ derneklerinin ve derneklerde insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama yapan kişilerin bu alandaki temel araştırma ilkeleri ve standartlarına ilişkin bilgi ve uygulama beceresinin arttırılması hedefleniyor. Bu eğitim ile LGBTİ hak savunucularının insan haklarını izleme, dava gözlem ve raporlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğine dair bilgi vermeye çalışılacak. Eğitim; LGBTİ derneklerinde insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama, stratejik dava ve dava gözlem çalışmaları yürüten ya da yürütmek isteyen kişilere yönelik olacak.

İdari prosedür ve finans yönetimi eğitimi

Bu eğitim ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde idari prosedürler; derneklerin finans yönetiminde uyması gereken kurallar ve etkin finans yönetimine odaklanılacak. Eğitimin temel amacı; LGBTİ alanında faaliyet gösteren derneklerin hem idari prosedürleri yürütme becerilerini güçlendirmek hem de finans yönetimi konusunda kapasitelerini geliştirmek. Eğitim; LGBTİ derneklerinin idari işler ve finans ekiplerine yönelik olacak.

İletişim stratejisi ve kurumsal iletişim eğitimi

Eğitim ile hem kurum içi hem de kurumsal iletişim alanında kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu eğitim; LGBTİ derneklerinde danışmanlık veren, derneklerin medya iletişimini sürdüren, sosyal medya hesaplarını yöneten veya derneklerde koordinasyon işini üstlenen kişilerin kendi kurumlarında uygulayabilecekleri iletişim stratejisi oluşturma ve kurumsal iletişim stratejilerini uygulama becerilerinin arttırılması için yapılacak.

HIV ve AIDS alanında kapasite geliştirme

Bu eğitim ile LGBTİ derneklerinin HIV ve AIDS alanında politika üretme becerilerini güçlendirmek, bu alanda danışmanlık faaliyetlerine ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımının yanı sıra LGBTİ hareketinin alandaki uzmanlığını ortaklaştırmak hedefleniyor. Eğitim; LGBTİ derneklerinde bu alanda çalışma yürüten kişilere yönelik olacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği insan hakları eğitimi

Eğitim programı ile; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı, çalışmalara toplumsal cinsiyet perspektifini yerleştirmeye yönelik duyarlılık kazandırmak ve farkındalık yaratmak hedefleniyor. Bu eğitim; ikili cinsiyet rejimini temel alan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine alternatif olarak toplumsal cinsiyet çeşitliliğini gözetmenin yöntemleri, kurum içi toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğine ilişkin atılması gereken adımlar ve LGBTİ derneklerinin kamuya dönük faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitlik ve çeşitliliğini esas almasını odağına alıyor. Eğitim; bu alanda çalışmak isteyen LGBTİ derneklerine yönelik olacak.

Program hakkında bilgi almak için bilgi@kaosgldernegi.org adresine mail atabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları
Nefret