21/02/2018 | Yazar: Koray Arkadaş

Kaos GL Derneği, Türkiyeli ve mülteci LGBTİ’lere trans geçiş sürecinden yasal haklara; sosyal hizmetten cinsel sağlığa danışmanlık sağlıyor. Peki nasıl?

Kaos GL nasıl sosyal hizmet danışmanlığı sağlıyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, Türkiyeli ve mülteci LGBTİ’lere trans geçiş sürecinden yasal haklara; sosyal hizmetten cinsel sağlığa danışmanlık sağlıyor. Peki nasıl?

Fotoğraf: Şiyar Laçin, İstanbul Onur Yürüyüşü, 2015

Kaos GL Aralık ayında hormon kullanım süreci, trans geçiş süreci, cinsel sağlık, yasal haklar, sosyal hizmet gibi alanlarda mülteci ve Türkiyeli LGBTİ’lere 117 danışmanlık hizmeti verdi.

Sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar tarafından verilen danışmanlıklar Aralık ayında hormon kullanım süreci, trans geçiş süreci, cinsel sağlık, yasal haklar, sosyal hizmet, evlilik, maddi destek, psikolojik destek gibi alanlarda sağlandı.

LGBTİ mültecilere telefon ve mail yoluyla toplam 98 danışmanlık hizmeti verildi. Danışmanlıkların 41’i hukuki, 57’si ise sosyal danışmanlık alanında oldu. Mültecilere verilen danışmanlıklar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülen “LGBTİ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında gerçekleşti.

Aralık ayında Türkiyeli LGBTİ mültecilere 19 psiko-sosyal danışmanlık hizmeti sağlandı. Danışmanlıklar sosyal hizmet, evlilik, akademi, yasal haklar gibi alanlarda verildi. Bir kişi ile de yüz yüze görüşüldü.

Kaos GL’de LGBTİ mültecilere danışmanlık sağlayan sosyal hizmet uzmanı ne yapar?

Kaos GL’de LGBTİ mültecilerle çalışan sosyal hizmet uzmanı yıl boyunca belirli aralıklarla uydu kentlere ziyaretler gerçekleştirir, LGBTİ mültecilerle yüz yüze görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde hukuki ve sosyal danışmanlık sağlar. Uydu kentlerde düzenlenen eğitimlerin ve sosyal etkinliklerin organizasyonunda görev alır. Görüşmelerin, eğitimlerin ve sosyal etkinliklerin güvenli bir ortamda yapılmasına dikkat eder. Sosyal hizmet uzmanı uydu kent ziyaretlerinin dışında telefon ve mail yoluyla hukuki ve sosyal danışmanlık verir.

LGBTİ mültecilere sağlanan danışmanlıkların içeriği nelerdir?

Sosyal hizmet uzmanı sığınma prosedürü, uydu kentler, hak ve yükümlülükler, yaptırımlar konularında danışanların bilgiye ulaşmasını sağlar. Hukuki desteğe ihtiyacı olan danışanları başta Kaos GL’nin avukatları olmak üzere avukatlara ve barolara yönlendirir.

Maddi destek talebinde bulunan danışanları sosyal hizmet uzmanı yerellerde maddi destek sağlayan kurumlara yönlendirir. Bu kurumlarda çalışan meslek profesyonelleri ile iletişim kurar.

Bedensel ve ruhsal sağlık konularında Kaos GL ile iletişime geçen danışanları ulaşılabilir, homofobik ve transfobik olmayan hastane ve doktorlara yönlendirmeye çalışır. Farklı şehirlerde sağlık hizmetleri yetersiz ise yeterli olan en yakın şehre yönlendirme yapar. Hastanelerden randevu alma süreçlerinde danışanlarla birlikte hareket eder.

Trans geçiş ve hormon kullanım süreçleri konularında danışanların bilgiye ulaşmasını sağlar. Türkiye’de bu süreçlere hâkim olan çok az sayıda hastane olduğu için yetkin hastanelere yönlendirme yapar. Hormonlara erişimlerinin olmadığı durumlarda gerekli kurumlarla iletişim kurar.

Eğitim hayatına devam etmek isteyen LGBTİ mültecilere sosyal hizmet uzmanı prosedür hakkında bilgi verir. Dil öğrenmek isteyen danışanları yerellerde kurs veren kurumlara yönlendirir.

Kaos GL kendi şehrindeki LGBTİ’ler ve LGBTİ oluşumları ile tanışmak isteyen danışanların ise o şehirlerdeki aktivistlerle ve LGBTİ toplulukları ile iletişime geçmesine yardımcı olur. Farklı şehirlerde düzenlenen ve danışanların entegre olabileceği etkinlikleri paylaşır.

Tercüme desteğine ihtiyaç olduğu durumlarda bu desteğin sağlanabilmesi için ilgili şehirlerdeki mültecilerle çalışan kurumlarla iletişim kurar.

Türkiye’de yaşayan LGBTİ mülteciler Kaos GL ile refugee@kaosgl.org adresi üzerinden iletişime geçebilir. Danışmanlıklar Türkçe ve İngilizce dillerinde verilmektedir.

Kaos GL’de Türkiyeli LGBTİ’lerle çalışan sosyal hizmet uzmanı ne yapar?

Kaos GL’de Türkiyeli LGBTİ’lerle çalışan sosyal hizmet uzmanı mail ve telefon yoluyla danışmanlık sağlar. Gerekli durumlarda yüz yüze görüşmeler yapar. LGBTİ alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerle birlikte çalışır. Sosyal hizmet derslerine konuşmacı olarak katılım gösterir. Stajyer sosyal hizmet uzmanlarına süpervizörlük yapar.

Türkiyeli LGBTİ’lere sağlanan danışmanlıkların içeriği nelerdir?

Sosyal hizmet uzmanı, LGBTİ’leri homofobik ve transfobik olmayan hastane ve doktorlara yönlendirmeye çalışır. Hastane süreçlerini takip eder. Trans geçiş ve hormon kullanım süreçlerinde danışanlarla birlikte hareket eder.

Türkiye’de ve yurt dışında evlilik ve evlat edinme konularındaki yasal mevzuata erişimlerini sağlar.

Danışanlar ile kendilerine, ailelerine ve topluma açılma süreçlerinde nasıl hareket edilebileceği konusunda konuşur ve danışanla birlikte karar vermeye çalışır.

Askerlikle ilgili mevzuatı ve genel işleyişi danışanlarla paylaşır. Danışanlar askerlik konusunda karar verirken sosyal hizmet uzmanı danışanlarla birlikte hareket etmeye çalışır.

Sosyalleşmek isteyen danışanları LGBTİ’lerin özgürce sosyalleşebileceği alanlara yönlendirir. Akvisitler ve üniversite toplulukları ile iletişim halinde olur.

Türkiyeli LGBTİ’ler danisma@kaosgl.org adresi üzerinden danışmanlık hizmetine erişebilirler.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet