06/10/2021 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu’nun ortak kararı ile hazırlanan Kaos GL Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Şiddeti Önleme Politika Belgesi yayında.

Kaos GL, Şiddeti İzleme ve Önleme Politikası’nı yayınladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

2019 yılında çalışmalarına başlayan Kaos GL Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu’nun ortak kararı ile hazırlanan Kaos GL Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Şiddeti Önleme Politika Belgesi yayında.

Bu belgeyle; Kaos GL Derneği’nin örgüt içi işleyiş ve üçüncü kişilerle etkileşimlerindeki süreçlerde ve gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda şiddetle mücadele araçlarını geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek ve şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Belgenin amacı şöyle listeleniyor:

  • Bu belge ile “Kaos GL Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Ana Politika, Plan ve Programlara Yerleştirme ve Yaygınlaştırma Anlayışı” belgesinde hedeflenen toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini desteklemek,
  • Şiddet, şiddet çeşitleri ve şiddetsizlik kültürü tanımlamalarını sunmak,
  • Şiddete karşı ilkeleri ve bu ilkeleri uygulanabilir hale getiren yöntemleri paylaşmak,
  • Şiddet süreçlerinin izlenmesi ve olası şiddet vakalarının önlenmesi için geliştirilmiş önleyici yöntemleri aktarmak,
  • Örgüt içi işleyiş ve üçüncü kişilerle etkileşimlerdeki süreçlerde gerçekleşebilecek şiddet durumlarında uygulanacak yönteme dair yönerge sunmak,
  • İlgili kişi ve grupların sorumluluklarını bildirmek,
  • Tarafların söz konusu şiddet olduğunda haklarını bilmesini sağlamak.


Belge, Kaos GL Derneği’nin tüm programlarında yer alan ofis çalışanları ve birlikte çalıştığı uzmanları (çevirmen, danışman vb.), yönetim kurulu üyelerini, çalışma gruplarını, stajyerleri, gönüllü katılımcılarla bir araya gelinen etkinlikleri ve görüşmeleri, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlerdeki ilişkileri kapsıyor. Metin ayrıca, programların (Medya İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, İnsan Hakları Programı, Mülteci Hakları Programı ve Finans Ekibi) kendi içindeki iletişimleri güçlendirmeyi ve güvenli alanlar yaratmayı hedefliyor.

Kaos GL Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Şiddeti Önleme Politika Belgesini buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam