09/06/2008 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, ‘Üskül’ün tercihi sapıklardan yana!..’ başlıklı haberinden dolayı Vakit gazetesine tazminat davası açtı.

Kaos GL Derneği, ‘Üskül’ün tercihi sapıklardan yana!..’ başlıklı haberinden dolayı Vakit gazetesine tazminat davası açtı. Dernek aynı zamanda, gazetenin yazarlarından Serdar Arseven hakkında da ‘hakaret nedeniyle ceza davası açılması istemli’ Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ardından, 21 Mayıs 2008 tarihli Vakit gazetesi, ‘Üskül’ün tercihi sapıklardan yana!..’ başlıklı haber ve Serdar Arseven imzalı ‘‘Dönme’lere teminat veren bir ‘AK Partili!..’’ başlıklı köşe yazısı ile buluşmayı düzenleyen Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği ile buluşmanın açılışına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Zafer Üskül’ü hedef almıştı.

Gazete, küfür, karalama, hedef gösterme, hakaret, nefret söylemi üretme ve yayma gibi her türlü araçla ‘İnsan Hakları ve Ayrımcılık’ temalı toplantıyı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak Zafer Üskül’ün gösterdiği sorumlu davranışı çarpıtmakta ve dezenforme etmekte beis görmemişti.

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, eşcinsellere yönelik ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve eşcinsellerin yaşadıkları sorunlara karşı dayanışma oluşturmak amacıyla kurulmuş olup genel toplumsal konularla birlikte eşcinsellik temelli kültürel, düşünsel, sanatsal ve politik konularda çalışan bir örgüttür. Bu çerçevede pek çok araştırmacı, sanatçı ve yazarla çalışmakta, yayınlar çıkarmakta ve paneller düzenlemektedir. Bu faaliyetlerden birisi de ‘Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ adı altında yapılan sempozyumdur. Bu sempozyumda insan hakları ve cinsel yönelim ayrımcılığı birçok politikacı, bilim insanı, insan hakları savunucusu ve yazarca tartışılmış, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve dünyaca ünlü yazarlar da toplantıya katılmıştır.

AK Parti Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, hak ihlaline uğrayan herkesin haklarını koruma yetkisine sahip bulunan bir isim olarak toplantıya katılarak doğru olanı yapmıştır. ‘Eşitlik hiyerarşisi’ olamayacağını söylemiş ve ‘özgürlükleri bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğinin’ altını çizmiştir. Üskül’e yöneltilen karalama şüphesiz ki en temel insan haklarına tahammülsüzlüktür.

Cinsel yönelim ayrımcılığına karşı eşcinsellerin insan hakları için çalışan dernekler, üyeleri ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı söz konusu gazete tarafından hedef alınmış, hakaret edilerek suç işlenmiştir.

Sizler de suç duyurusunda bulunabilirsiniz!

Sizler de aşağıdaki linkteki dosyayla suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Cinsel yönelim ayrımcılığı Türkiye’de son derece yaygın olup, son dönemlerde açıkça dile getirilerek bu yöndeki ayrımcılığın engellenmesine çalışılmaktadır. Anayasa, ceza yasaları ayrımcılığı yasakladığı gibi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesi, eşcinselliğe müdahaleyi özel yaşama saygı hakkının ihlali saymakta ve ayrımcılık yasağını koruyan 14. maddenin ihlali ile birlikte yorumlamaktadır.

Kaos GL Derneği gerek insan hakları örgütleriyle gerekse resmi devlet makamlarıyla işbirliği içerisinde özellikle şiddete ve ayrımcılığa karşı son derece önemli bir toplumsal işlev yerine getirmektedir. Bu nedenle dernek ve üyelerinin eşcinselliğe yönelik ayrımcılığa karşı mücadele etmelerini sapıklık olarak niteleyen bir ulusal yayın organının bulunması, bu ülke adına, en hafif deyimle şanssızlıktır. Söz konusu gazete Derneğin adını vererek hakaret ve küfür içerikli haberiyle suç işlemiştir. Bu nedenle hakkında ceza davası açılmalıdır.

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği


İlgili dilekçe için link’e tıklayınız.


Etiketler: insan hakları
İstihdam