11/09/2017 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL yoluna nasıl devam edecek?

Kaos GL’nin İnsan Hakları Programı güçlenerek yola devam ediyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İnsan hakları izleme ve raporlama, hukuk, savunuculuk, farkındalık ve mülteci alanlarında Kaos GL yoluna nasıl devam edecek?

Kaos GL İnsan Hakları Programı çalışanları hem programı değerlendirmek hem de yeni dönemi planlamak için bir araya geldi. Bugüne kadar, İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Faaliyetleri, Mültecilik Programı, Hukuk Çalışmaları ve Savunuculuk ve Farkındalık Programından oluşan dört ayaklı bir yapı olarak ilerleyen programa dair alınan kararlar şöyle:

*Özellikle Suriye Krizi sonrasında Türkiye’de LGBTİ mültecilerinin sorunlarına ilişkin Kaos GL’nin daha fazla çalışmaya başlaması Mültecilik Programını kendi başına bir programa dönüşmesini beraberinde getirdi. 

*Hukuk alanı da stratejik davalar, hukuki destek ve danışmanlık faaliyetleri, barolarla ilişkiler ve avukatların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik etkinliklerden oluşuyor. Hukuk alanının da ayrı bir program olarak tanımlanması ihtiyacı doğdu.

*İnsan Hakları Programı da izleme, farkındalık ve savunuculuk faaliyetlerinden oluşan bir yapıya evrildi.

*Kaos GL Çalışma Kampında bu üçlü yapıyı nasıl organize olacağı üzerine tartışmalar yürütüldü. Hukuk Programı kapsamında Hukuk Çalışma toplantısı yapılmasına, Mülteci Programı kapsamında 2018 yılında Mültecilik programının faaliyetlerinin planlanması için bir toplantı yapılmasına ve İnsan Hakları Programı kapsamında da gene bir odak grup toplantısı yapılmasına karar verildi.

Mültecilik Programı

2018 yılı Mültecilik Programı faaliyetlerini planlama için Ekim ayı içinde bir toplantı planlanmasına karar verildi.

Mültecilik alanında Kaos GL’nin faaliyetlerinin sadece yasal ve hukuki destek düzeyinde kalmaması diğer faaliyetlerin de mültecileri içerecek şekilde planlanması gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda, Kaos GL 2018 dergisi Mayıs- Haziran sayısının Mültecilik meselesine eğilmesine, aynı zamanda Kaos GL’in özel bir sayı olarak Farsça ve Arapça yayınlanmasının planlara dahil edilmesine karar verildi.

Mültecilerin Türkiye’de kalış süreçlerinin uzadığı buna paralel olarak Suriyeler söz konusu olduğunda vatandaşlık statüsüne geçmeleri ile birlikte entegrasyon meselesi üzerine de daha fazla yoğunlaşmak gerekebileceği üzerine duruldu.

Kaos GL’nin çalışma alanları içinde mültecilerin sorunlarını ana akımlaştırmak için, diğer çalışma alanlarından ilgili koordinatörlerin katılımının teşvik edilmesine karar verildi.

LGBTİ mültecilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde özellikle Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinliklerinin doğrudan LGBTİ mültecilerle çalışan meslek gruplarına yönelik farkındalık çalışması olarak örgütlenebileceği önerisi getirildi.

LGBTİ mültecilerin örgütlenme girişimlerinin desteklenmesi ve destek gruplarının oluşturulması konusunda Kaos GL Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Programı ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

LGBTİ mültecilerin Sorunları alanında artık daha fazla LGBTİ örgütü çalışıyor. Bu örgütlerle işbirliği toplantıları düzenlemeyi ve LGBTİ örgütlenmelerin mültecilik alanında işbirliği olanaklarını arttırmaya olanak vereceğinin altı çizildi.

Mültecilik alanında çalışan ekibe ve genel olarak bütün Kaos GL ekibine yönelik sağaltma etkinlikleri organize edilmesine, Mülteci ekibine yönelik ikincil travma ile başa çıkma için uzman desteği sağlanmasına ve aynı zamanda süpervizör desteği için örgütsel bir yapılandırmaya yapılmasına karar verildi.

İnsan Hakları Programı

“Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”, “İnsan hakları izleme ve raporlama faaliyetleri”, “Özel sektör ve kamu sektörü araştırmaları”, “Nefret suçları araştırması” ve insan hakları alanında savunuculuk faaliyetleri bu program kapsamında değerlendirilecek.

Dava gözlem atölyeleri

Kaos GL, LGBTİ’lerin tarafı olduğu davaları gözlemlemek, duruşma salonlarından haber yazmak, yargı sürecindeki insan hakları ihlallerini izleyip raporlamak isteyen LGBTİ aktivistleri ve KaosGL.org gönüllü muhabirleri için “Dava Gözlem Atölyesi”nin ikincisini Kasım ayında düzenleyecek.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum 2017: Sosyal İçerme: Sosyal Politikalar, HIV/AİDS, Yerel Yönetimler

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum 2017’de Sosyal İçerme, Sosyal Politikalar ve HIV/AIDS Çalışmaları’nı tartışmaya açacak.

Sosyal hizmet uzmanları ile birlikte “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gündemine LGBTİ’lerin bu alana ilişkin talepleri nasıl taşınabilir” sorusuna yanıt aranacak bir çalıştay organize edilecek.

HIV/AIDS politikaları tartışmaya açılacak. Uluslararası deneyim aktarımları ile HIV/AIDS ve vatandaşlık ve LGBTİ’lere yansımaları tartışmaya açılacak. Aynı zamanda Türkiye’de HIV/AİDS alanında çalışan özellikle sivil toplum örgütleri ile bir araya gelinecek.

Türkiye’deki Belediyelerde LGBTİ Eşitlik Politikalarının Güçlendirilmesi projesi kapsamında Yerel Düzeyde Savunuculuk Çalıştayı, Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında organize edilecek.

 “LGBTİ Hakları için Belediyelerin Rolü Konulu Uluslararası Konferans”

Siyah Pembe Üçgen Derneği ile birlikte yürütülen, Türkiye’deki Belediyelerde LGBTİ Eşitlik Politikalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Mayıs 2018’de “LGBTİ Hakları için Belediyelerin Rolü Konulu Uluslararası Konferans” Homofobi Karşıtı Buluşmayı destekler nitelikte organize edilecek.

Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlenen bu 2 günlük konferans, LGBTİ'leri, üst düzey ve orta seviye belediye görevlileri, ombudsmanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevlileri, akademisyenleri, uzmanları, en az 6 farklı ülkeden hükümet içi kuruluşları ve STK temsilcileri bir araya getirecek. Bu etkinlik, hâlihazırda LGBTİ eşitlik politikalarının yürürlükte olduğu ve Konak ve Çankaya gibi daha fazla öğrenmek isteyen belediyeler arasında ağ kurma ve paylaşma deneyimleri için çok verimli bir araç olacak. Konferansın ana akım medya kapsamının yüksek olması bekleniyor. Sunumlar ve tartışmalar KaosGL.org ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla gelecekte kullanılmak üzere iyi bir şekilde belgelenecek ve dağıtılacak.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum 2018: Cinsiyet, Cinsellikler ve Hukuk

Kaos GL; Cinsiyet, Cinsellikler ve Hukuk meselesine odaklanacak. Aynı zamanda LGBTİ’lerin İnsan Hakları İçin Savunuculuk ve Farkındalık Projesi kapsamında Ankara Barosu işbirliğinde Tematik Çalıştay organize edilecek. Sempozyum kapsamında LGBTİ’lerin İnsan Hakları İçin Savunuculuk ve Farkındalık Projesi, LGBTİ Hakkındaki Odak Grup Çalıştayı yapılacak ve Kamu Kuruluşlarından ve meclisten, ombudsmanlıktan ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan uzmanların katılımı hedeflenecek.

LGBTİ’lerin İnsan Hakları İçin Savunuculuk ve Farkındalık Projesi, LGBTİ Mülteciler İçin Sivil Toplum Forumu

Kaos GL, mülteci alanında çalışan 16 STK'yı (6 uluslararası, 10 ulusal) bir araya getirecek ve LGBTİ mültecilerin ihtiyaç ve çözümlerini tartışacak. Toplantının ardından, bu STK'larla istişarede bir politika belgesi hazırlanacak.

LGBTİ’lerin İnsan Hakları İçin Savunuculuk ve Farkındalık Projesi, Toplumsal Cinsiyet Hukuku Konusunda Uluslararası Konferans

"Toplumsal Cinsiyet Hukuku Konusunda Uluslararası Konferans" bu projenin en temel unsurlarından birini oluşturuyor. Bu, uluslararası ve ulusal insan haklarının ve LGBTİ hakları hukuku uzmanlarının özel katılımı için, projenin son ve en prestijli uluslararası toplantısı olacak. LGBTİ'lerin, proje ekibinin, danışma kurulunun, iştirakçilerin katılımıyla Ankara'da uygulanacak Ve Barolar, Kamu Kuruluşları, Meclis temsilcileri; BM, Avrupa Konseyi, AB (Uluslararası Hükümetlerarası Kuruluşlar) ve STK'ların yanı sıra bu 2 günlük uzun bir konferans, BM, Avrupa Konseyi ve AB'deki Türkiye organları ve Barolar ile uluslararası avukatlar dernekleri ile koordinasyon ve işbirliği içinde düzenlenecek.

İlgili haberler:

KaosGL.org güze hazır!

Kaos GL’den yeni kapasite geliştirme etkinlikleri!

Homofobi Karşıtı Buluşma, Feminist Forum, dergiler ve dahası…

 


Etiketler: insan hakları
Nefret