15/09/2017 | Yazar: Kaos GL

‘İşveren olarak kamunun yükümlülükleri düşünüldüğünde, LGBTİ çalışanların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından açık olma oranının çok düşük olması kaygı verici.’

Kaos GL’nin ‘Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu’ araştırması başladı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“İşveren olarak kamunun yükümlülükleri düşünüldüğünde, LGBTİ çalışanların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından açık olma oranının çok düşük olması kaygı verici.”

Kaos GL Derneği, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) çalışanların Türkiye'nin kamu sektörü istihdamındaki durumunu anlamak için anket çalışması yürütüyor. İlki 2016 yılında yapılan “Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” isimli araştırması ile LGBTİ kamu çalışanlarının sorunlarının ve öncelikli gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması bekleniyor.

Bilgiler analiz edildikten sonra bir durum değerlendirme raporu hazırlanacak. Söz konusu rapor, kamu sektörünün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak; LGBTİ çalışanları kapsayan istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Bu araştırma için anket çalışmasına katılanların kişisel verileri koruma altında. Katılımcılardan ad veya şirket adı talep edilmiyor, IP adresleri görülmüyor ve kaydedilmiyor.

Ankete katılmak için tıklayınız.

“Kamu sektörüne ait işyerlerinde her 20 çalışandan sadece 1’i cinsel kimliğine dair tamamen açık”

·         SurkeyMonkey Pro adlı çevrimiçi anket sistemi aracılığıyla yürütülen ilk araştırma 2016 yılında yapıldı.

·         Bu ilk araştırmaya lezbiyen, gey, biseksüel, trans veya interseks (LGBTİ) olduğunu beyan eden ve Türkiye kamu sektöründe memur kadrosunda çalışan 57 kişi (%76) ve sözleşmeli çalışan 18 kişi (%24) olmak üzere toplam 75 kişi katıldı.

·         Bu kişiler arasından 26’sı ile yüz yüze görüşüldü.

·         Araştırmanın hedeflediği çalışma alanları, Kaos GL’nin en erişebildiği alanlar olmasından hareketle ve geniş kamu sektörünü daraltmaya dair bilinçli bir tercihle ağırlıklı olarak kamunun eğitim (20 kişi), akademi (12 kişi), sağlık (9 kişi), sosyal hizmet (9 kişi) sektörleri olacak şekilde seçildi.

·         Raporun 2016 yılı araştırması sonucunda katılımcıların hiçbirinin üst düzey yönetici pozisyonunda bulunmadığı, çoğunlukla “memur” statüsünde çalıştığı saptandı.

·         Kamu sektörüne ait işyerlerinde her 20 çalışandan sadece 1’i cinsel kimliğine dair tamamen açık.

·         Rapor, katılımcıların yüzde 37’si, yani yaklaşık 5 kişiden 2’sinin, işe başvuru süreci esnasında ve işe ilk başladıkları dönemde çeşitli açık ya da örtülü, doğrudan veya dolaylı ayrımcılıklar yaşadıklarını ortaya koyuyor.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret