20/02/2019 | Yazar: Kaos GL

​KaosGL.org, yayın ilkelerini açıkladı.

KaosGL.org Yayın İlkeleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KaosGL.org, yayın ilkelerini açıkladı.

KaosGL.org nedir ne yapar?

KaosGL.org; Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarını geliştirme mücadelesi kapsamında günlük yayın yapan bir internet gazetesidir. Hak odaklı habercilik ilkelerini benimser. LGBTİ+ hakları odaklı bir yayın çizgisi ile on yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdürmektedir.

Genel ilkeler:

*KaosGL.org; LGBTİ+ hakları odaklı habercilik yapar. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek bir yayıncılıktan kaçınır, haklara erişimi güçlendirecek bir yayın çizgisini benimser.

*İnsan, çevre ve hayvan haklarına aykırı haber yayımlamaz. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini takip eder.

*Haberi, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarır.

*Haber, söyleşi ya da röportajda konuşma ve demeçlerden yapılan alıntılarda manipülasyona izin vermez.

*Haberde bahsi geçen kişiler stereotip (basmakalıp yargı) olarak sunulmaz, bu kişileri yargılayan ifadelere yer verilmez, eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanılmaz. İfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki sınıra dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

*Haberde, hiçbir ırk, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, tür, yaş, görünüm, engellilik durumu, sağlık, politik görüş, inanç, yaşam tarzı, ekonomik ve sosyal düzeyi damgalayan, kınayan, küçük düşüren ifadeler bulunmaz. Bu madde açık bir maddedir ve ayrımcılık alanları doğrultusunda güncellenir.

*KaosGL.org haberde kaynak gösterir.

*Açıklanmaması kaydıyla verilmiş bilgi ve belgelerle haber kaynakları, kaynağın kendisi izin vermediği sürece açıklanmaz. KaosGL.org, özel hayatın gizliliği hakkına saygı gösterir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

*KaosGL.org muhabirleri, ihtiyaç duyulduğunda olayın tüm taraflarının görüşünü almaya çalışır. Taraflardan biri görüş vermekten kaçınırsa bu durumu okurları ile paylaşır.

*Elde ettiği bilgiyi soruşturmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlamaz. *Şiddet ve hak ihlali iddialarında bu iddiaları doğrulamak için çaba gösterir. *Doğrulayamadığı noktada iddia olarak yayınlar.

*KaosGL.org, LGBTİ+ gazetecilerin, gazeteci adaylarının ve genç muhabirlerin güçlendirilmesini hedefler. Bu doğrultuda işbirliklerine gider.

*KaosGL.org; yayın ilkeleri ve yayıncılık pratiğine dair okurlarının fikir, öneri, yorum ve eleştirilerini dikkate alır. web@kaosgl.org üzerinden okurlarının görüşlerini iletmesini teşvik eder. Görüş, öneri ve eleştirileri yayın kurulunda tartışır ve daha sonra bununla ilgili okurlarına dönüş yapar.  Yayıncılık pratiğini okurlarıyla birlikte inşa etmek için çaba gösterir.

Kullanılan dile dair:

*KaosGL.org yayınladığı haberlerle şiddet ve militarizmin meşrulaştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına aracılık etmez.

*Çatışmacı dili tercih etmez.

*Homofobik, bifobik, transfobik, cinsiyetçi, türcü ve ayrımcı ifadelere yer vermez; nefret söyleminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaz. Kamusal olarak tanınan bir aktörün ayrımcı ifadelerine yalnızca bunu eleştirmek, nefret söylemi ve ayrımcılığa dikkat çekmek için yer verir. Medyadaki nefret söylemi ve ayrımcı dilin yanı sıra kamusal olarak tanınan aktör ve kurumların nefret söylemi ve ayrımcı açıklamalarını takip eder ve haberleştirir.

*Haberde bahsi geçen kişiye cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim atamaz. Bahsi geçen kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa haberde o şekilde yer verilir. LGBTİ+ toplumunun çeşitliliğini yansıtmaya çalışır. Haberin hazırlık aşamasından yayınlanmasına kadar geçen bütün süreci bu çeşitlilik algısıyla örgütler.

Görsel seçimine dair:

*KaosGL.org, fotoğraf ve görüntünün kaynağını belirtir. Telif haklarına saygı duyar.

*Fotoğraf ya da görüntünün güncelliğini belirtir. Eğer arşiv görseli kullanılıyorsa bu belirtilir.

*İnsana ya da hayvana yönelik şiddeti gösteren fotoğraf ya da görsel kullanmaz. Şiddet mağdurlarının şiddeti görünür kılan fotoğraflarını, çocukların fotoğraflarını kullanmaz. *LGBTİ+’lara yönelik şiddet haberlerinde mağdurun şiddet gördükten sonraki halini gösteren fotoğraflarını yayınlamaz.

*Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek fotoğraf ya da görsellere yer vermez.

Haber seçimine dair:

*LGBTİ+ haklarına ilişkin her türlü olumlu, güçlendirici söylem ve hak talepleri haberdir.

*Ayrımcı, homofobik, bifobik, transfobik, cinsiyetçi her uygulama, karar ya da gelişmeyi ele alır.

*LGBTİ+’lara yönelik yapılan tüm açıklamalar haber olabilir.

*LGBTİ+ örgütleri, grup ya da kişilerin etkinlikleri, eylemleri haberdir.

*LGBTİ+’lara yönelik olumlu tüm gelişmeler haberdir.

*LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylem, ayrımcı uygulama ve nefret söylemi haberdir. *Kamusal olarak tanınan bir aktörün ayrımcı ifadelerine yalnızca bunu eleştirmek, nefret söylemi ve ayrımcılığa dikkat çekmek için yer verir. Medyadaki nefret söylemi ve ayrımcı dilin yanı sıra kamusal olarak tanınan aktör ve kurumların nefret söylemi ve ayrımcı açıklamalarını takip eder ve haberleştirir. Ancak bunu yaparken ayrımcı yargıların kamuoyunda yeniden dolaşıma girmesine aracılık etmemeye özen gösterir.

*Yazılı ve internet basını ile sosyal medyada gündeme gelen LGBTİ+’lara ilişkin her gelişme haber olarak ele alınabilir.

*KaosGL.org anaakım medya organlarında gündeme gelemeyen, sesi duyulmayan, sözüne yer verilmeyen LGBTİ+’ların hikayelerine öncelik tanır.

Etkinlik haberlerine dair:

*KaosGL.org muhabirleri etkinlik öncesinde yapılmak istenen haber için etkinliğin düzenleyicileri ile iletişime geçer.

*Etkinlik öncesi habere ilişkin etkinliği düzenleyen kişileri bilgilendirir.

*Etkinlikte çekilen fotoğrafların yayımlanmasında, fotoğrafta bulunan kişilerin rızalarının olup olmadığı netleştirilir.

Hak ihlali haberlerine dair:

*KaosGL.org masumiyet karinesi ilkesine saygılıdır.

*Nefret cinayetleri ve saldırılarında bu saldırıları bireysel ve tekil adli olaylar olarak ele almaz. Nefret ve ayrımcılığın toplumsal arkaplanına dikkat çeker.

*Adli olaylara ilişkin haberlerde yalnızca 5N+1K kuralına bağlı kalınmaz. Haberde okuyucuya o adli olayın toplumsal nedenlerini anlatabilecek bir içerik oluşturur.

*Çocuklarla ilgili adli olaylarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanmaz.

*Mağdurların açık isimlerini bilgileri ve rızaları dışında yayınlamaz. Haber yoluyla ikincil hak ihlallerine yol açmamak adına mağdurları açık isimleri dışında bir isimle haberin yayınlanabileceği, kendi güvenlikleri için isimlerinin değiştirilebileceği konusunda bilgilendirir.

Eğitim, barınma, sağlık, nefret saldırısı, çalışma hakkı…

*KaosGL.org’ta yayımlanan haberlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına dayalı şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilmez.

*Şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak sansasyonel ifadelerden ve karikatürize edilmesinden uzak durulur.

*Mağdurun/hayatta kalanın haklarını gözetir.

*Mağdur/hayatta kalan kişinin habere dair rızası önceden sorulur ve kişi, haber süreci hakkında bilgilendirilir.

*Mağduru küçük düşüren fotoğrafların kullanılmasından kaçınılır.

*Haber, fail ya da faillerin ifadesini veya soruşturma tutanaklarındaki beyanlarını meşrulaştıracak şekilde hazırlanmaz.

LGBTİ+’ların intihar haberlerine dair:

*KaosGL.org, LGBTİ+ intiharlarının politik olduğunu kabul eder.

*LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcı ve homofobik-bifobik-transfobik uygulamaların olası sonucu olmadığını vurgular, intiharı normalleştirmez.

*İntihar haberlerinde, intihar eğilimi olabilecek okurlara dair yönlendirme yapar.

*Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınır, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlamaz.

*İntihar haberlerini okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte olmayacak şekilde sunar.

*İntihar haberlerine paralel olarak destekleyen, güçlendirici haberlere yer verir.

Cinsel şiddete ilişkin ifşa metinlerine dair:

*KaosGL.org, kişinin maruz bırakıldığı şiddeti tekrar şiddet yaşamaksızın beyan edebileceği güvenilir bir alan olarak kabul ettiği ‘ifşa’ metinlerini haberleştirme yoluna gitmez.

*KaosGL.org bir haber sitesi olarak, ifşanın ardından büyük bir titizlikle yürütülmesi gereken süreci üstlenecek araçlardan biri değildir.

*İfşa metinlerini yayımlamak yerine KaosGL.org, şiddete maruz kalan kişinin taleplerini dile getirebildiği ve bu taleplerinin/ihtiyaçlarının karşılandığı bir toplumsal yapı için şiddete karşı, mağduru/hayatta kalanı güçlendirici, şiddetin toplumsal arka planını teşhir eden haber ve metinler yayımlar.

 

*KaosGL.org yayın ilkelerine ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerinizi web@kaosgl.org adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

*Bu belge açık bir belge olup ihtiyaç duyuldukça güncellenecektir.


Etiketler: medya
bülten